Mat och Restaurang Vocab - Food Vocabulary in Context

Mat och Restaurang Vocab - Food Vocabulary in Context
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Globe och Pratbubblor

Världsspråkaktiviteter

Hitta förslag på hur du kan integrera Storyboard That i din språkinlärningskurs idag! Från affischer till berättelser till ordförrådsövning finns det många sätt att göra språkinlärning roligt, engagerande och visuellt.


Spansk mat och Restaurang Vokabuläraktiviteter

Mat och Restaurang Ordförråd i Spanska

Lektionsplaner av Lourdes Fernandez

Restaurang- och matordförråd är ofta en av de första stora ordförrådslektionerna en ny spansk student möter när de studerar. Att lära sig att navigera i restauranger och menyer hjälper också eleverna att lära sig om kulturen i spansktalande länder genom mat. Följande aktiviteter hjälper eleverna att öva på nytt ordförråd och skapa dialoger.
Mat och Restaurang Ordförråd

Storyboard Beskrivning

Restaurang Spanska Ordförråd och Spanska Uttryck

Storyboard Text

 • lu
 • ma
 • min
 • ju
 • vi
 • den
 • do
 • mjölk
 • kaffe
 • Som alltid ägg med bacon på helgerna.
 • ägg
 • bacon
 • Jag älskar att dricka mjölk och min mamma älskar att dricka kaffe.
 • FRUKOST
 • mjölk
 • kaffe
 • Familjen delar fruktsallad.
 • fruktsallad
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen