Onion Cheek Experiment Worksheet

Onion Cheek Experiment Worksheet
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Grundläggande Celler Lektionsplaner

Växt- och Djurceller

Av Oliver Smith

Celler är byggstenarna i allt levande. Termen "cell" myntades först av Robert Hooke på 1500-talet när han studerade olika föremål med de nyuppfunna mikroskopen. Följande aktiviteter är utformade för att hjälpa eleverna att förstå skillnaden mellan och funktioner hos både växt- och djurceller.
Grundläggande Celler

Storyboard Beskrivning

Studenter kan fylla i det här kalkylbladet med sina observationer medan de gör lökkinnet.

Storyboard Text

 • namn Datum
 • Lök Cheek Experiment
 • Hypotes
 • Vägbeskrivning: Upptäck och beskriv skillnaderna mellan en växtcell och en djurcell. Fyll i observationer när du slutför experimentet. Se instruktionerna från din lärare för att vägleda dig genom experimentet.
 • Beskrivning av cell vid 100x
 • Animal Cells
 • Plant Cells
 • Beskrivning av cell vid 400x
 • Conclusion
 • Beskrivning av cell vid 100x
 • Description of Cell at 400x
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen