På förs från Afrika till Amerika teman
Uppdaterad: 4/6/2017
På förs från Afrika till Amerika teman
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
On Being Brought to America from Africa

På förs från Afrika till Amerika av Phillis Wheatley

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

På några korta linjer sammanställer dikten "På att vara bragt från Afrika till Amerika" ett religiöst språk med slaveriets institution, för att beröra ideerna om jämlikhet, frälsning och frihet. Phillis Wheatley använder flera litterära element för att förmedla hennes komplicerade men korta budskap till läsaren, och förstå dessa metoder är avgörande för att gripa med dikten. Denna interaktiva undervisningsplan hjälper eleverna att förstå de begrepp som ingår i Wheatley's poesi, undersöka teman, symbolerna och ordförrådet som hon använde.


På förs från Afrika till Amerika

Storyboard Beskrivning

På förs från Afrika till Amerika analys - Phillis Wheatley dikt

Storyboard Text

  • RELIGION
  • KURSIV
  • Varje rad i dikten innehåller religiösa ord att subtilt förmedla talarens tonen, attityder eller övertygelser. Upprepningen fixar klart religion som ett centralt tema av dikten stora teman. Hon informerar läsaren hur hon räddades och konsekvenserna.
  • Ett återkommande struktur i dikten är Wheatley användning av aktiverade kursiv att betona ord. Hon använder dem för ”Pagan”, ”frälsare”, ”kristna”, ”Negros” och ”Cain”. Dessa ord bidrar till diktens starka kontrasterande bilder mellan ljus och mörker.