Ritning Geometriska Fasta Ämnen
Uppdaterad: 1/1/2020
Ritning Geometriska Fasta Ämnen
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Geometric Solids Lesson Plans

Geometriska Fasta Ämnen

Lektionplaner av Anna Warfield

Matematik handlar inte bara om siffror på en sida. Arkitekter, ingenjörer, konstnärer, produktdesigners och andra använder kontinuerlig plan och rumslig geometri. De flesta barn använder plan och rumslig geometri varje dag! Det finns många saker vi bara inte tänker på i termer av matematik, men intuitivt interagerar med och förstår dem. Att lära sig om fasta former är ett första steg i att förstå tre dimensioner och rumslig resonemang, såväl som mer komplexa ämnen som massa, vikt, volym, densitet, positioner i rymden, översättning, rotation, revolution, fysikkrafter och så många andra .


Geometriska Solids

Storyboard Text

 • namn Datum
 • Specifika polyhedroner
 • ansikten: Kanter: Verticies:
 • Vägbeskrivning: Under rutorna, identifiera hur många ansikten, kanter och toppar som varje polyhedron har. Sedan dra 3D-formen i lådan!
 • Kub
 • Triangulär pyramid
 • ansikten: Kanter: Verticies:
 • Trekantsprisma
 • Square Pyramid
 • ansikten: Kanter: Verticies:
 • Rektangulärt prisma
 • Hexagonal prisma
 • ansikten: Kanter: Verticies:
 • ansikten: Kanter: Verticies:
 • ansikten: Kanter: Verticies: