Rödluvan och Vargen Poem Structure
Uppdaterad: 4/6/2017
Rödluvan och Vargen Poem Structure
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Little Red Riding Hood and the Wolf Lesson plans

Rödluvan och vargen av Roald Dahl

Lektionplaner av Elizabeth Pedro

Roald Dahls berättelse dikt ”Rödluvan och vargen”, är en humoristisk, modern spinn på den välkända saga. I denna version har fröken Riding Hood en oväntad överraskning för Wolf!


Rödluvan och Vargen

Storyboard Beskrivning

Rödluvan och vargen Poem Struktur - grafisk arrangör för läsning

Storyboard Text

  • STANZA EN
  • Jag är på humör för en ordentlig måltid!
  • STANZA TVÅ
  • STANZA TRE
  • Linjer: 16 Rhyme Scheme: AABCDDEEFFGGHHII Betydelse: Wolf är hungrig och slukar upp rädda mormor, men han är inte nöjd.
  • Lines: Rhyme Schema: Betydelse:
  • Lines: Rhyme Schema: Betydelse: