Teckenkarta 5-fältmall
Uppdaterad: 1/1/2020
Teckenkarta 5-fältmall
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Character Maps

TECKENHANTERARE

Genom Rebecca Ray och Natasha Lupiani

För många litterära verk, särskilt romaner, är karaktärsutveckling kventessiell. Litterära karaktärer driver handling och konflikt; de skapar en anledning till att en historia ska existera. Kartläggningstecken kan vara lika enkelt som att fråga eleverna att fylla i diagram som spårar viktiga aspekter av tecken, eller så komplexa som att notera egenskaper som kategoriserar dem som en arktyp.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Karaktärskarta Mall

Storyboard Text

  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN
  • NAMN