User Persona Template

Skapa en Storyboard
Kopiera denna storyboard
User Persona Template
Storyboard That

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Johari Fönster

Skapa en Användarpersona

En User Persona är en prototypisk användare som har vissa egenskaper som alla andra liknande användare har. De flesta produkter har olika typer av målanvändare, och det finns en distinkt användarperspektiv för var och en. Du kan använda en personarkarta för att lista kundens viktiga attribut, problem och behov. Att skapa användarperspektiv hjälper ett företag att gå in i sina kunders skor. Det gör det möjligt för företaget att uppleva de problem som deras potentiella kunder har och leder dem ner på marknadsföringskanalerna där deras potentiella kunder kommer att leta efter lösningar. Detta gör det möjligt för företaget att veta var och hur man marknadsför sin produkt med framgång. Det är inte ovanligt att en produkt har 3-5 nyckelpersoner och att marknadsföra sig annorlunda mot var och en.
Kolla in några av våra andra affärsresurser!


Storyboard Text

  • Institutionen på Området
  • Utvärderas på / Mätas av
  • Kärnmål
  • Rapporter Till
  • Mål ochMotiveringar
  • Demografi
  • PERSONNAMN
  • Jobbtitel
  • Marknadssegment
  • Organisationsnivå
Över 30 miljoner storyboards skapade