Växt- och Djurceller

Växt- och Djurceller
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Grundläggande Celler Lektionsplaner

Växt- och Djurceller

Av Oliver Smith

Celler är byggstenarna i allt levande. Termen "cell" myntades först av Robert Hooke på 1500-talet när han studerade olika föremål med de nyuppfunna mikroskopen. Följande aktiviteter är utformade för att hjälpa eleverna att förstå skillnaden mellan och funktioner hos både växt- och djurceller.
Grundläggande Celler

Storyboard Beskrivning

Planta celldiagram och djurcelldiagram

Storyboard Text

  • Växtcell 
  • Cellmembranet kontrollerar vad som rör sig in och ut ur cellen
  • Mitokondrier där andning sker
  • Nucleus innehåller DNA och kontrollerar cellens funktioner
  • Ribosomen där proteinsyntes förekommer
  • Cytoplasma där majoriteten av aktiviteterna äger rum
  • Cellvägg gjord av cellulosa och förstärker cellen
  • Vakuolen utrymme fyllt med cellsap som håller cellen turgid
  • Kloroplast innehåller klorofyll och plats förfotosyntes
  • Djurcell 
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen