Werner Heisenberg
Uppdaterad: 10/4/2017
Werner Heisenberg
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Heisenberg Biography

Werner Heisenberg

Storyboard That en Illustrerad Guide Till Inflytelserika Människor

Läs mer om bra människor som har påverkat historien


Kolla in några av våra illustrerade guider!


Storyboard Beskrivning

Werner Heisenberg Osäkerhetsprincip | Quantum Physics | kända forskare

Storyboard Text

  • WERNER HEISENBERG Werner Heisenberg var en tysk fysiker som var en av de viktigaste pionjärerna för kvantmekanik och vann Nobelpriset 1932. Hans största bidrag till fysiken var utvecklingen av Matrix Mechanics och Uncertainty Principle.
  • 
  • Du kan inte bestämma partikelns position och momentum med absolut säkerhet.
  • ?
  • ?
  • ?