Ayrı Karışımlar
Güncelleme: 10/4/2017
Ayrı Karışımlar
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Compounds and Mixtures Lesson Plans

Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Oliver Smith Tarafından Ders Planları

Etrafımızdaki her şey atomlardan oluşur: giydiğimiz kıyafetler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve kendimiz. Bu atomlar Dünya üzerinde kabaca 92 doğal olarak meydana gelen elementleri oluşturur ve bu da bildiğimiz her şeyi oluşturur. Bu kombinasyonların sonucu, atomik yapılarına bağlı olarak elementler, bileşikler veya karışımlar halinde gelebilir. Bileşikler ve karışımlar çeşitli tekniklerle ayrılabilse de, elemanlar mümkün olan en saf biçimde bulundukları için olamazlar. Öğrencileri atomlara, elementlere, bileşiklere ve karışımlara tanıtmak, onlara kimyadaki daha karmaşık kavramları anlamalarına yardımcı olacak önemli bir temel sağlayacaktır.


Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Öykü Açıklama

Karışımları ayırma yolları

Öykü Penceresi Metni

  • SÜZME
  • BUHARLAŞTIRMA
  • Çözünmeyen katıların sıvılardan ayrılması için filtreleme kullanılabilir.
  • Buharlaştırma, çözünür katıların bir sıvıdan ayrılması için kullanılabilir.
  • DAMITMA
  • Ayrı Karışımlar
  • KROMATOGRAFİ
  • Distilasyon, bir sıvıyı bir çözeltiden ayırmak için kullanılabilir. Maddeler farklı kaynama noktalarına sahip olduklarından çalışırlar.
  • Kromatografi, boyalar gibi renkleri olan çözünmüş maddeleri ayırmak için kullanılabilir. İşe yarıyor çünkü bazı maddeler diğerlerine göre daha fazla çözünür.