Birinci Dünya Savaşının Temel Nedenleri

Birinci Dünya Savaşının Temel Nedenleri
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
I. Dünya Savaşı Faaliyetleri ve Ders Planı

I.Dünya Savaşı (1914-1918)

Matt Campbell Tarafından Ders Planları

Büyük Savaş olarak da bilinen Birinci Dünya Savaşı, Asya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Avrupa'nın çoğunu içeren küresel bir çatışmaydı. 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da tansiyon yükselirken, Birinci Dünya Savaşı'nı ateşleyen kıvılcım, Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesiyle Bosna'da ateşlendi. Storyboard That ile daha fazla bilgi edinin.
I.Dünya Savaşı (1914-1918)

Öykü Penceresi Metni

 • MILITARİZM
 • Ülkenizin İhtiyaçları SEN!
 • İTTİFAKLAR
 • Almanya İtalya Avusturya - Macaristan
 • Üçlü İtilaf (1907)
 • Rusya Fransa Britanya
 • Üçlü İttifak (1882)
 • 20. yüzyılın ilk yıllarında, askeri atılımlar, tüm dünyadaki orduların gücünü ve yeteneklerini dönüştürdü. Ülkeler silah stoklamaya, askeri boyutlarını genişletmeye ve bu birimleri çatışma için seferber etmeye başladıkça yenilik hızla küresel bir rekabete yol açtı.
 • EMPERYAL REKABET
 • I.Dünya Savaşının Temel Nedenleri
 • 1870 ile 1914 arasında küresel güçler arasında bir ittifaklar ağı oluşturuldu. 1882 Üçlü İttifakı Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya'yı birbirine bağlarken, 1907 Üçlü İtilafı Fransa, İngiltere ve Rusya'yı birbirine bağladı. 1914'te bu ittifaklar, ülkelerin müttefiklerini korumak için savaşa çekildiği bir çatışma domino etkisi yarattı.
 • MİLLİYETÇİLİK
 • 1870'ten 1914'e kadar, Yeni Emperyalizm Çağı tüm dünyayı kasıp kavurdu. Avrupa ulusları saldırgan emperyalizm politikaları izledi. İngiltere ve Fransa gibi ülkeler dünya çapında erişimlerini genişletti. Sömürgecilik arttıkça, küresel güçler arasındaki toprak ve kaynaklar üzerindeki rekabet ve gerilim de arttı.
 • Milliyetçilik, kişinin ülkesi için derin bir vatanseverlik duygusudur. Savaş öncesi emperyalizmin yükselişi ve genişleyen sınırlar nedeniyle uluslar bir üstünlük duygusu geliştirdiler ve kendi çıkarlarını diğerlerinin çok önüne koydular. Milliyetçilik, uluslara askeri güçlerine aşırı güven vermiş, bu da I.Dünya Savaşı için zemin hazırlamaya yardımcı olmuştur.
25 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard