Elemanlar, Bileşikler ve Karışımlar

Güncelleme: 10/4/2017
Elemanlar, Bileşikler ve Karışımlar
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Compounds and Mixtures Lesson Plans

Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Oliver Smith Tarafından

Etrafımızdaki her şey atomlardan oluşur: giydiğimiz kıyafetler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve kendimiz. Bu atomlar Dünya üzerinde kabaca 92 doğal olarak meydana gelen elementleri oluşturur ve bu da bildiğimiz her şeyi oluşturur. Bu kombinasyonların sonucu, atomik yapılarına bağlı olarak elementler, bileşikler veya karışımlar halinde gelebilir. Bileşikler ve karışımlar çeşitli tekniklerle ayrılabilse de, elemanlar mümkün olan en saf biçimde bulundukları için olamazlar. Öğrencileri atomlara, elementlere, bileşiklere ve karışımlara tanıtmak, onlara kimyadaki daha karmaşık kavramları anlamalarına yardımcı olacak önemli bir temel sağlayacaktır.


Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Öykü Açıklama

Elemanlar, Bileşikler ve Karışım Parçacık Şeması

Öykü Penceresi Metni

 • ELEMAN
 • PARÇACIK DİYAGRAMI
 • ÖRNEK 1
 • ÖRNEK 2
 • Bir element, bir tür atomdan yapılmış bir maddedir.
 • 
 • Saf Altın
 • Oksijen Gazı
 • BİLEŞİK
 • Bir bileşiğin kimyasal olarak birbirine yapışmış iki veya daha fazla atom türü vardır.
 • 
 • 
 • Su
 • Pas (Demir Oksit)
 • KARIŞIM
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Bir karışım, kimyasal olarak birbirine bağlanmayan iki veya daha fazla element veya bileşikten yapılmış bir maddedir.
 • Hava
 • Deniz suyu