Ertelemek

Ertelemek
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Put Off - İngilizce Öbek Fiiller

İngilizce Phrasal Fiil: To Put Off

"Ertelemek" gibi İngilizce Deyimsel Fiiller yanıltıcıdır! ENL öğrencilerinin her anlamı kavramasına yardımcı olmak için Resim Ansiklopedimize göz atın!
Resimli kılavuzlarımızdan bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

İngilizce Öbek Fiilleri - Ertelemek

Öykü Penceresi Metni

  • TO PUT OFFTo postponeExample: Roger suggested that the meeting was put off because Susan was in traffic.
  • Susan is stuck in traffic. We should put off the meeting.
  • That dog stinks! The smell is really putting me off my food!
  • TO PUT OFFTo stop someone concentratingExample: Ana's music was really putting Harry off driving.
  • Can you turn down the music its really putting me off!
  • What other examples can you use to illustrate "to put off"?
  • TO PUT OFFTo make someone not want or dislike somethingExample: The dog's smell really put Elsa off her food.
25 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard