Element, Bileşik ve Karışım Örnekleri

Element, Bileşik ve Karışım Örnekleri
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Bileşikler ve Karışımlar Ders Planları

Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Oliver Smith Tarafından

Etrafımızdaki her şey atomlardan oluşur: giydiğimiz kıyafetler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve kendimiz. Bu atomlar Dünya üzerinde kabaca 92 doğal olarak meydana gelen elementleri oluşturur ve bu da bildiğimiz her şeyi oluşturur. Bu kombinasyonların sonucu, atomik yapılarına bağlı olarak elementler, bileşikler veya karışımlar halinde gelebilir. Bileşikler ve karışımlar çeşitli tekniklerle ayrılabilse de, elemanlar mümkün olan en saf biçimde bulundukları için olamazlar. Öğrencileri atomlara, elementlere, bileşiklere ve karışımlara tanıtmak, onlara kimyadaki daha karmaşık kavramları anlamalarına yardımcı olacak önemli bir temel sağlayacaktır.
Elementler, Bileşenler ve Karışımlar

Öykü Açıklama

Bileşikler ve Karışım örnekleri

Öykü Penceresi Metni

 • Örnek 1
 • Eleman
 • Bileşik
 • Karışım
 • Saf Altın (Au)
 • Saf Su (H 2O)
 • Deniz Suyu
 • Örnek 2
 • Helyum (He)
 • Sofra tuzu (NaCl)
 • Hava
 • Örnek 3
 • Karbon (C), Grafit
 • Metan (CH 4)
 • Portakal Suyu

Resim Öznitelikleri

25 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard