Haiku Şiir Tanımı

Bir Öykü Panosu Oluşturun
Bu Öykü Panosunu kopyala
Haiku Şiir Tanımı
Storyboard That

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:


Resimli kılavuzlarımızdan bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

Haiku, Japonya'da toplam on yedi hece ve üç dizeden oluşan bir şiir biçimidir. İlk mısra beş heceli, ikinci mısra yedi heceli ve üçüncü mısra beş hecelidir.

Öykü Penceresi Metni

  • HAIKUA Haiku is a Japanese poem with seventeen total syllables and 3 lines. The first line has 5 syllables, the second line has 7 syllables, and the third line has 5 syllables. Haikus generally have something to do with nature.
  • The BeachHear the waves crashing.Kids building castles of sand.Breathing salty air.By Lauren Ayube
30 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu