Hakları Bill - Kelime Bilgisi
Güncelleme: 4/26/2017
Hakları Bill - Kelime Bilgisi
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Freedom of Religion from Bill of Rights

İlk 10 Değişiklik

Matt Campbell Tarafından Ders Planları

1791'de Haklar Bildirgesi'nin onaylanmasıyla, Amerikalılara bireyselliklerini ve özgürlüklerini koruyacak ve hükümetin gücünü sınırlandıracak belirli haklar ve özgürlükler garanti edildi. İlk 10 değişiklik, her Amerikan vatandaşı için adalet ve özgürlük sağlamak için bir dizi güvenceyi ortaya koydu. Bu kılavuzdaki etkinlikler, bir dizi öğrencinin, Haklar Bildirgesi'nin ne olduğunu ve günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini bilmelerini sağlar.


İnsan Hakları Beyannamesi

Öykü Açıklama

Haklar Bildirgesi Kelime Ders Planı

Öykü Penceresi Metni

 • Değişiklik
 • Anayasayı Değiştirmek İçin Fikirlerim
 • Gerekli İşlem
 • "Sorgulanırken sessiz kalma hakkına sahipsin. Söylediğiniz veya yaptığınız herhangi bir şey bir mahkemede size karşı kullanılabilir."
 • Bir hareket, tasarıyı veya anayasayı değiştiren veya ekleyen.
 • Muhtemel Nedeni
 • Haklar Bildirgesi Kelimeleri
 • Yasanın düzenli olarak uygulanması, buna göre hiçbir vatandaşın yasal haklarını ve kanunlarının temel, kabul edilmiş hukuk ilkelerine uymaması gerekir.
 • Kefalet
 • Gösterge A: Parmak İzleri
 • Cezai bir davada, sanıkların söz konusu suç işlemiş olduklarına veya bir hukuk davasında bir iddianın var olduğuna inanmak için mantıklı gerekçeler. Ceza veren bir sanığın suçlu bulunması veya hukuk davacı lehine bulunması gereken daha düşük bir standarttır.
 • Gözaltından çıkarılan bir kişinin belirli bir saatte geri döneceğine güvence olarak verilen mülk veya para.

Resim Öznitelikleri