Kurtulmak İçin

Kurtulmak İçin
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Get Away - İngilizce Öbek Fiiller

İngilizce Öbek Fiil: To Get Away

"to get away" gibi İngilizce Deyimsel Fiiller yanıltıcıdır! ENL öğrencilerinin her anlamı kavramasına yardımcı olmak için Resim Ansiklopedimize göz atın!
Resimli kılavuzlarımızdan bazılarına göz atın!


Öykü Açıklama

İngilizce Öbek Fiiller - To Get Away

Öykü Penceresi Metni

  • TO GET AWAYTo avoid being caught or to manage to escapeExample: The thief managed to get away after he broke into the house.
  • There was someone in my house! Did you catch the robber?
  • No, the thief managed to get away.
  • Hi Linda. Are you going away for the weekend?
  • TO GET AWAYTo do something bad without being punished or criticizedExample: Jack was really worried that he wouldn't get away with breaking the window.
  • Oh no! The ball broke the window!
  • What are some other ways you can illustrate "to get away"?
  • Oh no! We're never going to get away with this.
  • TO GET AWAYTo go away from a somewhereExample: It had been nearly a decade since Linda had got away from the city.
  • Yes I am. I'm going to visit my sister. It's my first time getting away from the city in 10 years!
25 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard