Özgeçmiş 5

Özgeçmiş 5
Bu hikaye tablosunu aşağıdaki makalelerde ve kaynaklarda bulabilirsiniz:
Hedef Belirleme Ders Planları

Hedef Ayarı

Patrick Healey'den Ders Planları

Uygun hedef belirleme tekniklerini anlamak ve ustalaşmak, öğrencilerin ilgi alanlarına ve arzularına etkin bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olacaktır. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kendinizi motive tutmak, tüm bireylerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmak için başarması gereken bir engeldir. Bir rüya, herhangi bir eylem planı olmayan bir hedeftir, ancak hayaller kolayca ulaşılabilir hedefler haline gelebilir. SMART hedefleri formatının ardından, öğrenciler amaçlarını geliştirebilecek ve onlara ulaşmadaki faktörleri anlayabileceklerdir.


Hedeflerin Belirlenmesi

Öykü Açıklama

Özgeçmiş çalışma sayfası şablonları, öğrencilerin bilgi toplamasına yardımcı olmak için harikadır

Öykü Penceresi Metni

  • ad tarih
  • METİN:
  • METİN:
  • METİN:
  • Yol:
  • METİN:
  • BAŞLIK
  • METİN:
  • METİN:
  • METİN:
20 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu
Storyboard That Aile Storyboard