Phases of the Moon

Bir Öykü Panosu Oluşturun
Bu Öykü Panosunu kopyala
Phases of the Moon
Storyboard That

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!

Kendi Storyboard'unuzu oluşturun

Ücretsiz deneyin!

Öykü Açıklama

Phases of the Moon | The Moon is the Earth’s large permanent natural satellite. As it moves around the Earth, the relative positions of the Moon, Earth, and Sun make it appear different in the sky. The phases of the Moon are the different ways the Moon looks over a 28 day period.

Öykü Penceresi Metni

  • AY'IN SAFHALARI Ay, Dünyanın büyük kalıcı doğal uydusudur. Dünyanın etrafında hareket ederken, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in göreceli konumları, gökyüzünde farklı görünmesini sağlar. Ayın evreleri, Ay'ın 28 günlük bir dönem boyunca gördükleri farklı yollardır.
30 Milyondan Fazla Storyboard Oluşturuldu