https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/анкета-шаблони


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Survey Example

Какво е проучване?

Проучването е изследователски метод, който има за цел да събере данни и прозрения от определена група хора. Този метод може да се използва за събиране на информация по широк кръг от теми, включително обратна връзка за продукта, потребителски опит, обществено мнение и организационни изследвания. Данните, събрани чрез проучвания, могат да се използват за по-добро разбиране на предпочитанията, опита и обратната връзка на клиентите и за идентифициране на области за подобрение.

Проучванията могат да се провеждат по различни начини, като например чрез онлайн анкети, телефонни анкети или лични интервюта. Въпросите в анкетата могат да бъдат отворени или затворени и могат да варират от прости въпроси с да или не до по-сложни скали за оценка или въпроси с множество възможности за избор.

Данните, събрани от анкети, могат да бъдат анализирани с помощта на различни техники, включително визуални графики и статистически анализ. Този анализ може да предостави важна информация и прозрения за данните, помагайки на бизнеса и организацията да вземат информирани решения и да подобрят цялостното си представяне.

Какви са видовете примери за проучвания?

Проучванията са основен инструмент за събиране на обратна връзка и данни, които могат да помогнат на организациите да вземат информирани решения. Има различни видове примери за проучвания, които могат да се използват за различни цели. Ето някои от най-често срещаните видове проучвания:

 • Проучвания за удовлетвореността на клиентите: Тези проучвания се използват за събиране на отзиви от клиенти относно опита им с продукт или услуга. Този тип анкета може да включва въпроси относно нивото на удовлетвореност на клиента, качеството на продукта или услугата, нивото на предоставеното обслужване на клиентите и вероятността да препоръчате продукта или услугата на други. Събраните данни помагат на компаниите да разберат по-добре нуждите и предпочитанията на своите клиенти, да идентифицират области за подобрение и в крайна сметка да подобрят цялостното клиентско изживяване.
 • Проучване на ангажираността на служителите: Тези проучвания на служителите се използват за измерване на това доколко служителите са ангажирани с работата си и компанията. Проучването може да задава въпроси относно удовлетвореността на служителите от тяхната работа, отношенията им с техния ръководител, културата на компанията и да събере обратна връзка от служителите относно различни аспекти на тяхната работа.
 • Проучване на пазарни проучвания: Тези проучвания се използват за събиране на данни за целевия пазар, включително техните предпочитания, поведение и нагласи. Проучване на пазарно проучване може да задава въпроси относно демографските данни на клиентите, техните навици на покупка и техните мнения за конкретни продукти или услуги.
 • Проучвания за обратна връзка с продукта: Тези проучвания се използват за събиране на отзиви от клиенти за конкретен продукт. Анкетата може да задава въпроси относно удовлетвореността на клиента от продукта, техния опит с обслужването на клиенти и вероятността да закупят продукта отново.

Проучванията са ценен инструмент за събиране на важна информация и прозрения от клиенти, служители и целеви пазари. С помощта на визуални графики и данни от проучвания организациите могат да разберат по-добре нуждите на своите клиенти и служители и да вземат информирани решения, които могат да подобрят техните услуги и продукти.

Ефективни начини за използване на шаблони за анкети в класната стая

Проучванията могат да бъдат ефективен инструмент за учителите да събират ценна обратна връзка от своите ученици. Използвайки шаблони за анкети, учителите могат да спестят време и усилия, като същевременно събират важни данни. Ето няколко ефективни начина за използване на шаблони за анкети в класната стая:

 1. Създайте анкета, за да съберете обратна връзка относно качеството на преподаване: Учителите могат да създадат анкета, за да съберат обратна връзка за своя стил на преподаване, ефективността на техните уроци и способността им да ангажират учениците. Тази обратна връзка може да помогне на учителите да подобрят своето преподаване и да направят корекции, за да отговорят по-добре на нуждите на своите ученици.
 2. Използвайте резултатите от проучването, за да информирате планирането на уроци: Учителите могат да използват данните, събрани от проучвания, за да информират планирането на уроците си. Например, ако отговорите на анкетата показват, че учениците се затрудняват с определена концепция, учителят може да планира допълнителни уроци или дейности, за да се справи с тази тема.
 3. Накарайте учениците да създават анкети: Учителите могат също така да възложат на учениците да създават анкети като начин за засилване на обучението. Например, учител по история може да помоли учениците да създадат анкета, за да съберат мнения за историческо събитие, което ще изисква от учениците да проучат събитието и да мислят критично за различни гледни точки.
 4. Използвайте шаблони за анкети за изследователски проекти: Шаблоните за анкети също могат да бъдат полезни за изследователски проекти. Студентите могат да създават анкети за събиране на данни по конкретна тема и след това да използват данните от анкетата, за да подкрепят своето изследване.
 5. Използвайте шаблони за анкети за саморефлексия на учениците: Учителите могат също да използват шаблони за анкети за саморефлексия на учениците. Студентите могат да попълнят анкета, за да оценят собственото си обучение и да идентифицират области, в които се нуждаят от подобрение.

Чрез използване на шаблони за анкети в класната стая, учителите могат да съберат ценна обратна връзка, да информират планирането на уроци и да насърчат обучението и саморефлексията на учениците. С безплатните шаблони на нашия уебсайт за учителите е лесно да включат анкети в своите практики в класната стая.

Вижте нашата колекция от безплатни шаблони за работни листове, шаблони за плакати, шаблони за работни листове за последователност и шаблони за празни контролни списъци. Тези шаблони са предназначени да ви помогнат да организирате задачите си, да визуализирате идеите си и да създадете ефективни учебни помагала.

Предимства от използването на шаблон за проучване

Използването на шаблон за анкета при събирането на данни има множество предимства, включително:

 • Спестява време и усилия: Шаблонът за проучване предоставя готов формат с въпроси и опции за отговори, което означава, че учителите или изследователите не трябва да отделят време за създаване на въпроси от нулата.
 • Съгласуваност: Шаблонът за проучване гарантира, че всеки респондент отговаря на едни и същи въпроси по един и същи начин, което води до по-последователни и надеждни данни.
 • Подобрено качество: С шаблон за проучване въпросите могат да бъдат предварително тествани, за да се гарантира, че са ясни и безпристрастни. Това подобрява цялостното качество на проучването и води до по-точни и значими резултати.
 • Удобен за потребителя: Нашите шаблони за анкети често са проектирани да бъдат удобни за потребителя, което улеснява респондентите да разбират и отговарят на въпросите.

Как да напишете ефективни въпроси за вашия шаблон на въпросник

Въпросниците са важен инструмент за събиране на информация от голяма група хора. Независимо дали провеждате пазарно проучване, събирате обратна връзка от клиенти или служители или правите проучване за академични цели, създаването на ефективен въпросник е от решаващо значение за получаване на точни и полезни данни. Ето няколко съвета как да напишете ефективни въпроси за вашия шаблон на въпросник:

 • Поддържайте ясен и кратък: Уверете се, че дизайнът на вашия въпросник е лесен за разбиране и не е твърде многословен. Избягвайте използването на технически термини или жаргон, които респондентите може да не разберат.
 • Задавайте конкретни и уместни въпроси: Уверете се, че всеки въпрос е свързан с темата и целта на въпросника. Избягвайте да задавате въпроси, които са твърде общи или твърде лични.
 • Използвайте различни типове въпроси: Използвайте различни типове въпроси като въпроси с множествен избор, скали за оценка, отворени и затворени въпроси, за да получите набор от отговори и да избегнете пристрастия.
 • Избягвайте водещи или пристрастни въпроси: Уверете се, че вашите въпроси са неутрални и не водят респондента към конкретен отговор. Това може да изкриви резултатите и да обезсили данните.
 • Тествайте своя въпросник: Преди да изпратите въпросника, тествайте го с малка група хора, за да видите дали въпросите са ясни и дали отговорите са полезни.

Използването на шаблони за въпросници може да ви спести време и усилия при проектирането на въпросник. С онлайн производител на въпросници можете лесно да отговаряте на вашите нужди. Използването на шаблон на въпросник може да осигури рамка за вашите въпроси и да улесни процеса. Нашият създател на въпросник е полезен инструмент за създаване на професионално изглеждащ формуляр за проучване. С помощта на шаблон на въпросник можете да се съсредоточите върху изработването на ефективни въпроси, които са лесни за разбиране и осигуряват висококачествени отговори от вашата целева аудитория.

Създаване на персонализирани анкети с онлайн създател на анкети

Ако трябва да съберете ценни данни или обратна връзка за вашия бизнес, проучване или друг проект, създаването на анкета може да бъде ефективен начин за постигане на това. С появата на създателите на онлайн анкети можете да създавате свои собствени шаблони за анкети за минути, без да е необходимо да усвоявате технически умения. Ето някои предимства от използването на нашия инструмент за създаване на анкети:

 1. Създайте анкета онлайн: С нашия инструмент за създаване на анкети не е необходимо да инсталирате софтуер или програма. Можете лесно да получите достъп до създателя на анкети онлайн и да започнете да създавате анкетата си незабавно.
 2. Лесно персонализиране на формата на анкетата: С нашия генератор на анкети можете лесно да създадете анкета онлайн и да изберете от различни предварително разработени безплатни шаблони за анкети, които отговарят на вашите нужди. Тези шаблони се предлагат с няколко опции за формат на проучването, от които можете да избирате, което ви улеснява да изберете този, който най-добре отговаря на вашите цели на проучването. Можете да използвате празен шаблон за проучване, за да създадете свое собствено проучване от нулата, което може да бъде полезно, ако имате конкретни изисквания за вашето проучване.
 3. Разнообразие от опции за анкети: Нашият безплатен инструмент за създаване на анкети предлага разнообразие от опции за анкети, от които да избирате. Можете да добавите различни типове въпроси към вашата анкета, като въпроси с избираем отговор, въпроси с отворен край, скали за оценка и други. Това ви позволява да персонализирате вашето проучване въз основа на вашите специфични нужди и да съберете най-подходящите данни от вашите респонденти.
 4. Безплатен създател на анкета: Можете да създадете своя собствена анкета лесно и бързо, без да харчите нито стотинка. Нашият онлайн инструмент за създаване на анкети е безплатен за използване и разполага с различни персонализирани функции, за да ви помогне да създадете перфектната анкета.
 5. Направете своя собствена анкета: С инструмент за създаване на онлайн анкети имате гъвкавостта да създадете анкета, която отговаря на вашите нужди. Можете да добавите своя собствена марка, да изберете свои собствени цветови схеми и да добавите свои собствени изображения или видеоклипове, за да направите анкетата по-ангажираща.

Като цяло използването на нашия безплатен инструмент за създаване на анкети може да ви спести време и усилия, като същевременно ви предостави ценни данни и прозрения. Така че защо не опитате и създадете своя собствена персонализирана анкета днес?


Как да Създадете Анкета

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Други шаблони за използване с вашите ученици!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Шаблони за Анкети

Какво е създател на анкета?

Създател на анкети е онлайн инструмент, който ви позволява да проектирате и оформяте анкети и въпросници по лесен и ефективен начин. Той предлага набор от функции и опции за персонализиране, за да ви помогне да създадете проучвания, които са съобразени с вашите специфични нужди. С помощта на създател на анкета можете лесно да избирате от нашите безплатни шаблони за анкети или да създадете свое собствено оформление на анкетата, да добавяте различни типове въпроси и да персонализирате цветовете, шрифтовете и другите визуални елементи, за да съответстват на вашата марка.

Как да си Направим Въпросник?

За да напишете ефективни въпроси за вашето проучване, започнете с определяне на целта на изследването и информацията, която искате да съберете. Използвайте ясен и кратък език, като избягвате технически жаргон или сложни фрази. Използвайте затворени въпроси с опции, които покриват всички възможни отговори, и избягвайте водещи или предубедени въпроси.

Мога ли да направя собствена анкета?

Да, можете да направите свое собствено проучване с помощта на създател на проучване. Можете да създавате въпроси и да избирате от различни типове въпроси, като въпроси с множествен избор, скали за оценка и въпроси с отворен отговор.

Какво е създател на въпросник?

Създател на въпросник е инструмент, който ви помага да създавате въпросници за различни цели, като проучване на пазара, обратна връзка с клиенти или проучвания на служители. Той предоставя разнообразие от типове въпроси и шаблони, от които да избирате.

Къде мога да намеря безплатни шаблони за анкети?

В Storyboard That предлагаме разнообразие от безплатни шаблони за анкети, до които можете да получите достъп чрез нашия уебсайт. Нашите шаблони включват опции за проучвания за удовлетвореността на клиентите, проучвания за обратна връзка на служителите и др. Просто изберете шаблона, който отговаря на вашите нужди, и го персонализирайте по ваш вкус с помощта на нашия интуитивен инструмент за създаване на анкети.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/анкета-шаблони
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ