https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/дългосрочен-състав-листове

Персонализирайте Дълги Шаблони за Композиция


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!5 Абзац Шаблон за есе | Дълги Работни Листове за Композиция

Какво представлява шаблон за схема на есе с 5 абзаца или работен лист с дълга композиция?

Есе от 5 абзаца или работен лист с дълга композиция е инструмент, който помага на учениците да напишат дълга експозиционна композиция по структуриран и организиран начин. Това е формулирана стратегия, която се състои от уводен параграф с теза, три основни параграфа и заключителен параграф. Този тип работен лист помага на децата да планират и организират своите идеи и обикновено се използва в класните стаи и за стандартизирани тестове. С помощта на работен лист за планиране учениците могат да идентифицират основната идея, подкрепящи подробности и важни точки, които искат да включат.


Преподаване на писане на есе: разбиране на различните видове есета

Когато става въпрос за преподаване на писане на есе на начинаещи писатели, важно е учителите да разбират различните видове и техните цели. Ето кратък преглед на някои от най-често срещаните видове есета:

Аргументативно есе

Аргументираното есе е вид есе, което има за цел да убеди читателя да се съгласи с гледната точка на писателя. За да се постигне това, есето обикновено представя основен аргумент, подкрепен с доказателства и примери. Схемата е идеален шаблон за този тип писане, тъй като помага да организирате вашите мисли и доказателства, за да подкрепите ефективно основния си аргумент. За да подпомогнете допълнително вашия клас в изработването на ефективни аргументативни есета, могат да се използват шаблони на работни листове с изложение на теза.

Есе за сравнение и контраст

За разлика от това есето за сравнение и контраст изисква от писателя да анализира и сравни два или повече предмета, като подчертава техните прилики и разлики. Контурът на контрастното есе е идеален за това, тъй като помага да организирате идеите си и гарантира, че ще обърнете внимание на всички важни точки.

Експозиционно есе

Експозиционното есе има за цел да обясни или информира читателя за определена тема или идея. Обикновено включва ясно въведение, основни параграфи с подкрепящи доказателства и заключение. Използването на общ шаблон за есета е идеално, тъй като осигурява ясна структура.

Убедително есе

Убедителните есета са подобни на аргументираните есета по това, че имат за цел да убедят читателя. Те обаче могат да използват емоционални призиви в допълнение към логическите аргументи. Шаблони, които включват както логически, така и емоционални призиви, могат да се използват като основа за съставяне на убедително есе.

Лични изявления

И накрая, личните изявления често се изискват за кандидатстване за колеж или работа, което позволява на писателя да изрази своя личен опит, ценности и цели. Работните листове за композиция на картини и работните листове за писмена композиция са идеални шаблони за този тип есе, особено за визуални учащи, за които е по-лесно да организират своите идеи с помощта на диаграми или снимки.

Всеки тип есе изисква различен подход и е важно учителите да осигурят на класа си шаблони за планиране на есе, работни листове за структурата на есето и други ресурси, които да ги ръководят. Използването на подходящи шаблони за композиция е от решаващо значение за написването на ефективно произведение. Независимо дали работите върху аргументирано есе, есе за сравнение и контраст, експозиционно есе, убеждаващо есе или лично изявление, има план за есе от 5 абзаца или шаблони за контури за есета, които могат да ви помогнат да организирате идеи и да създадете добре структуриран финал копие. С това ръководство за учители можете да разберете по-добре различните типове есета и да приспособите дейностите си в класната стая според тях.

Ползи от използването на шаблон за планиране на есе за ефективно писане на есе за студенти

Като учител може би се чудите как да помогнете на вашия клас да подобри уменията си за писане на есе. Един ефективен начин е да ги насърчите да използват шаблон за планиране. Ето някои предимства от използването на шаблон за създаване на ефективен план за есе:

 • Осигурява структура: Схема на есе от 5 абзаца или шаблон за планиране на есе помага за структурирането на идеи и мисли по ясен и стегнат начин. Помага им да останат на път и гарантира, че включват всички необходими компоненти на есето, като въведение, основни параграфи и заключение.
 • Помага за идентифициране на основните моменти: Шаблонът за композиция може да помогне за идентифицирането на основните моменти, които те искат да направят в своето есе. Това им помага да се съсредоточат върху темата и да гарантират, че тяхното писане е подходящо за заданието.
 • Насърчава тематичните изречения: Работните листове със схема на есе могат да помогнат за създаването на тематични изречения за всеки абзац, като гарантират, че всяко е свързано с основната тема и подкрепя изложението на тезата.
 • Възможност за персонализиране: Шаблоните за планиране на есе могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на стила на писане и нуждите на всеки ученик. Някои шаблони са по-визуални, докато други са по-фокусирани върху текста. Студентите могат да изберат шаблон, който отговаря на техните предпочитания и стил, което прави процеса по-удобен и приятен.
 • Спестява време: Използването на шаблон за план на есе може да спести време в дългосрочен план. Като планират есето си предварително, те могат да избегнат писателския блок и да гарантират, че ще останат фокусирани върху темата.
 • Подобрява уменията за писане: Друго предимство от използването на тези шаблони е, че учениците могат да развият свои собствени умения за писане. Помага им да организират своите мисли и идеи, да подобрят структурата си и да подобрят уменията си за критично мислене.

Предоставяйки на обучаемите инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да успеят, можете да им помогнете да станат уверени писатели, способни да изразяват ефективно своите идеи и мисли.

Как да изберете правилния шаблон за есе от 5 абзаца за нуждите на вашите ученици при писане

Писането на есе може да бъде трудна задача. Един от най-ефективните инструменти, които им помагат да организират своите мисли и идеи, е план за есе или лист за планиране на есе. С наличните различни типове шаблони може да бъде непосилно да изберете правилния за техните нужди за писане. Ето няколко съвета как да изберете правилния план за есе за вашите ученици.

 1. Идентифицирайте типа есе: Започнете с идентифициране на типа есе, което трябва да напишат, независимо дали е разказ, описателно, убедително или експозиционно есе. Различните типове есета изискват различни структури и формати. След като идентифицират вида на есето, те могат да обмислят целта на своето писане. Опитват ли се да информират, убедят или забавляват своите читатели?
 2. Оценете уменията: След това ги накарайте да оценят собствените си умения. Дали те са начинаещи или опитни писатели? Ако са начинаещи, най-добре е да изберете начална точка, която предоставя повече насоки и структура. От друга страна, ако са опитни писатели, може да предпочетат шаблон, който позволява повече гъвкавост и креативност.
 3. Помислете за предпочитанията за стил: Когато избирате схема на есе или шаблон, важно е да потърсите такъв, който отговаря на техния стил и предпочитания. Някои шаблони може да имат повече визуални елементи, докато други може да се фокусират върху текста. Някои може да имат официален тон, докато други може да са по-небрежни. Насърчете ги да изберат нещо, което е в съответствие с техния стил и предпочитания. Друг популярен шаблон за есе, който учителите могат да обмислят, е шаблонът за хамбургер. Този шаблон разделя всеки параграф от есето на три части: въведение или „горен кок“, основната част или „месо“ и заключение или „долен кок“. Това е полезен инструмент за писателите да визуализират структурата на своето есе и да гарантират, че всеки раздел има ясно тематично изречение, подкрепящи подробности и заключително изречение.
 4. Експериментирайте: Накрая ги насърчете да експериментират с различни шаблони за есе, докато намерят този, който работи най-добре за тях. Те могат да опитат да използват различни шаблони за есе, като листове за планиране на есе или работни листове за композиция, докато намерят този, който отговаря на техните нужди.

Използването на план за есе е отличен начин да започнете да планирате и организирате тяхното писане. Избирайки правилния план на есе или шаблон, който отговаря на техните нужди, стил и предпочитания за писане, учениците могат да се почувстват по-уверени и мотивирани да напишат есе, което информира, убеждава или забавлява техните читатели.

Разбиране на основите на ефективното писане на есе с пример за есе от 5 абзаца

Есето от 5 параграфа е една от най-често срещаните писмени задачи, с които студентите се сблъскват по време на своето академично пътуване. Това е ясен формат на есе, който се състои от въведение, три основни параграфа и заключение. Тази структура на есето е отличен начин да развиете умения за писане и да се научите как да организирате мислите и идеите си ефективно.

Ето пример за есе от 5 параграфа, който може да послужи като ръководство:

 1. Въведение: Уводът е първият абзац на есето и трябва да привлече вниманието на читателя, като предостави малко основна информация по темата. В този пример ще говорим за важността на упражненията.
 2. Основен параграф 1: Първият основен параграф трябва да представи основната точка или аргумент на есето. В този пример основната точка е, че упражненията имат множество ползи за физическото здраве, като например намаляване на риска от сърдечни заболявания, диабет и затлъстяване. От съществено значение е да подкрепите тази теза с конкретни примери и доказателства, за да направите есето по-убедително.
 3. Основен параграф 2: Вторият основен параграф трябва да разшири основната идея и да предостави повече доказателства и примери в нейна подкрепа. В този пример основната идея е, че упражненията също имат ползи за психичното здраве, като намаляване на стреса и нивата на тревожност. Отново е изключително важно да предоставим конкретни примери и доказателства в подкрепа на този аргумент.
 4. Основен параграф 3: Третият основен параграф трябва да адресира всички противоположни гледни точки или аргументи, свързани с основното твърдение. В този пример някои хора може да твърдят, че упражненията отнемат време или са скъпи. Въпреки това е важно да опровергаете тези аргументи, като предоставите контрадоказателства или обясните защо не са валидни.
 5. Заключение: Заключението трябва да обобщава основните точки на есето и да предоставя последна мисъл или призив за действие. В този пример можем да заключим, като повторим значението на упражненията както за физическото, така и за психическото здраве и насърчим читателите да включат упражненията в ежедневието си.

Идеи как да използвате работни листове за композиция в дейности в класната стая

Работните листове за композиция са ценен инструмент за развиване на техните умения за писане. Те осигуряват структуриран подход към процеса на писане. Но как учителите могат ефективно да включат работни листове за композиция в своите дейности в класната стая? Ето някои идеи, които да обмислите:

 • Практика за писане на есе: Осигурете на учениците шаблони, като например шаблони за работни листове или шаблон за есе с няколко абзаца , за да практикуват писане на есе. Тези шаблони и работни листове ще помогнат на писателите да се научат как да структурират своите есета и да развиват идеите си по ясен и организиран начин.
 • Партньорска проверка: Накарайте децата да преглеждат есетата на другите, като използват работни листове за композиция. Тези работни листове могат да помогнат на учениците да предоставят конструктивна обратна връзка на своите връстници и да им позволят да идентифицират области, които се нуждаят от подобрение.
 • Групова работа: Разпределете групи за работа върху различни части от есе, като използвате работни листове за композиция. Например, една група може да работи върху въведението, докато друга група работи върху други раздели. Това ще помогне на учениците да развият своите умения за сътрудничество, като същевременно ще се научат как да структурират есе.
 • Анализиране на литература: Анализирането на литература е обичайна задача в часовете по езикови изкуства, а работните листове за композиция могат да бъдат ценен инструмент за анализиране на литературни произведения. Използвайки тези работни листове, учениците могат да идентифицират основните моменти от една история и да развият свои собствени идеи и аргументи относно текста. Освен това шаблоните на работни листове за критичен анализ могат да помогнат на учениците да структурират своя анализ и да се съсредоточат върху ключови елементи като сюжет, развитие на героите и тема.
 • Подготовка за изпит: Осигурете на класа схеми за есе от 5 абзаца като инструмент за подготовка за изпита. Тези планове могат да помогнат на учениците да развият уменията си за писане и да се подготвят за писмени задачи.

Чрез включването на работни листове за композиция в дейностите в класната стая, учителите могат да предоставят на учениците инструментите, от които се нуждаят, за да развият уменията си за писане и да станат по-уверени писатели.

Как да Направите есе от 5 Абзаца

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме цветни, черно-бели, портретни или пейзажни шаблони. Разгледайте нашия страхотен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси относно работни листове с дълга композиция

Какво е работен лист с дълга композиция?

Дълъг работен лист за композиция е инструмент, който помага на учениците да организират идеите си и да структурират писането си. Той осигурява рамка за разработване на сплотено и добре структурирано есе.

Какви са предимствата от използването на работен лист със структура на есе?

Работният лист със структурата на есето помага на учениците да планират и организират своето писане, което прави процеса на писане по-ефективен и ефективен. Освен това помага на учениците да развият уменията си за критично мислене, като ги насърчава да анализират и оценяват своите идеи и аргументи.

Как да напиша есе от 5 параграфа?

За да напишете есе от 5 абзаца, започнете с въведение, което въвежда вашата тема и представя вашата теза. След това напишете три основни параграфа, като всеки се фокусира върху отделна точка или аргумент. Накрая завършете есето си, като обобщите основните си точки и преформулирате тезата си.

Какво е очерк на аргументирано есе?

Конспект на аргументативно есе е шаблон, който помага на учениците да структурират своите аргументативни есета. Обикновено включва раздели за въведение, основна информация, основен аргумент и доказателства, контрааргументи и опровержения и заключение.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/дългосрочен-състав-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ