https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/екип-plan

7 стъпки за създаване на екипен план

Колко пъти сте се настанили в една много продуктивна среща с вашия екип, но след като всичко свърши, всички се връщат към ролята си и не се предприемат действия? Създаването на план за действие на екипа по време на тези срещи ще гарантира, че резултатът и подлежащите на предприемане действия се създават в резултат на това, вместо просто добър разговор. Наличието на организиран и кратък план на екипа ще позволи на всеки член на екипа да знае какво се очаква да направи след среща и те ще знаят как тяхната конкретна работа ще се впише в проекта като цяло. Ето 7 стъпки за създаване на ефективен екипен план.


  1. Декларация за цел - Запишете заявката си за цел. Каква е общата цел на този проект или какъв проблем се опитвате да разрешите?
  2. Действие Описание - Опишете действието, което трябва да бъде направено. Бъдете конкретни.
  3. Определете отговорна страна / отдел - Кой е отговорен за попълването на този подлежащ на предприемане действие? Дали е един служител или отдел като цяло?
  4. Задължителни дати - явно напишете датата, на която ще започнат да работят елементите на действие и кога ще се извърши съответната поръчка.
  5. Изисквани ресурси - Какви ресурси ще трябва да бъдат извършени от отговорните страни за попълване на елемента на действие? Пари? Изследвания? Персонал? Tech?
  6. Какво би могло да се обърка? - Посочете някои от потенциалните опасности или вреди от завършването на този елемент на действие. По този начин, ако се случат, вие вече сте си помислили за това с вашия екип и имате план за борба с тях.
  7. Резултат - Какъв ще бъде резултатът, ако елементът за действие бъде завършен успешно? Очертайте ясен резултат, за да знаете показателя си за успех.

Създайте Екипен План*

Ценообразуване

Само на месец за потребител!

/месец

таксувани ежегодно

Изпратете по Имейл моя Цитат
Купи Сега!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
Вижте още бизнес шаблони!
Вижте Всички Бизнес Ресурси
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/екип-plan
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
Създадени са над 15 милиона раскадровки
Storyboard That Family