Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/екип-plan
Персонализирайте и Използвайте Днес!

7 стъпки за създаване на екипен план

Колко пъти сте се настанили в една много продуктивна среща с вашия екип, но след като всичко свърши, всички се връщат към ролята си и не се предприемат действия? Създаването на план за действие на екипа по време на тези срещи ще гарантира, че резултатът и подлежащите на предприемане действия се създават в резултат на това, вместо просто добър разговор. Наличието на организиран и кратък план на екипа ще позволи на всеки член на екипа да знае какво се очаква да направи след среща и те ще знаят как тяхната конкретна работа ще се впише в проекта като цяло. Ето 7 стъпки за създаване на ефективен екипен план.


  1. Декларация за цел - Запишете заявката си за цел. Каква е общата цел на този проект или какъв проблем се опитвате да разрешите?
  2. Действие Описание - Опишете действието, което трябва да бъде направено. Бъдете конкретни.
  3. Определете отговорна страна / отдел - Кой е отговорен за попълването на този подлежащ на предприемане действие? Дали е един служител или отдел като цяло?
  4. Задължителни дати - явно напишете датата, на която ще започнат да работят елементите на действие и кога ще се извърши съответната поръчка.
  5. Изисквани ресурси - Какви ресурси ще трябва да бъдат извършени от отговорните страни за попълване на елемента на действие? Пари? Изследвания? Персонал? Tech?
  6. Какво би могло да се обърка? - Посочете някои от потенциалните опасности или вреди от завършването на този елемент на действие. По този начин, ако се случат, вие вече сте си помислили за това с вашия екип и имате план за борба с тях.
  7. Резултат - Какъв ще бъде резултатът, ако елементът за действие бъде завършен успешно? Очертайте ясен резултат, за да знаете показателя си за успех.

Създайте Екипен План*

Често Задавани Въпроси Относно Екипните Планове

Кой е отговорен за създаването на екипен план?

Ръководителят на екип или ръководителят на проекта обикновено отговаря за създаването на екипен план. Въпреки това, членовете на екипа трябва да участват в процеса на планиране, за да се гарантира, че приносът на всеки се взема предвид.

Колко често трябва да се актуализира екипен план?

Екипните планове трябва да се актуализират редовно, за да отразяват промените в проекта, членовете на екипа или външни фактори, които могат да повлияят на способността на екипа да постигне целите си.

Какво се случва, ако екипът няма план?

Екип без план може да изпита объркване, недоразумения и забавяне в постигането на целите си. Липсата на яснота и посока може да доведе до ниска мотивация и производителност сред членовете на екипа и в крайна сметка да доведе до неуспех при постигане на желаните резултати.

Как екипните планове могат да бъдат споделени и комуникирани ефективно?

Екипните планове трябва да се споделят с всички членове на екипа и заинтересовани страни чрез различни канали, включително имейл, срещи и софтуер за управление на проекти. Комуникацията трябва да бъде ясна и последователна, за да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Вижте още бизнес шаблони!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/екип-plan
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ