Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/каталог-пътна-карта
Персонализирайте и Използвайте Днес!


Създайте Пътна Карта на Продукта*


Какво е продуктова пътна карта?

Продуктовата пътна карта е визуално представяне на планираното развитие на продукт за определен период от време. Той очертава функциите, функционалността и подобренията, които ще бъдат добавени към продукта, както и графика за тези промени.

Значение на продуктовата пътна карта

Пътната карта на продукта е важна, защото предоставя ясен и кратък план за развитието на продукта. Той помага на екипите да приоритизират характеристиките и подобренията въз основа на нуждите на клиентите и пазарните тенденции и гарантира, че всички са съобразени с визията и целите на продукта. Продуктовата пътна карта може също да се използва за съобщаване на продуктовата стратегия на заинтересованите страни и клиентите.

Какво е включено в продуктовата пътна карта?

Пътната карта на продукта обикновено включва следните елементи:

  • Продуктова визия и цели
  • Основни характеристики и функционалност
  • График за развитие
  • Важни етапи и резултати
  • Бюджет и разпределение на ресурсите
  • Анализ на пазара и проучване на клиенти

Как се използват продуктовите пътни карти?

Продуктовите пътни карти се използват от продуктови мениджъри, екипи за разработка и заинтересовани страни за планиране, приоритизиране и съобщаване на развитието на продукт. Те помагат на екипите да останат фокусирани върху визията и целите на продукта, да приоритизират характеристиките и подобренията въз основа на нуждите на клиентите и пазарните тенденции и гарантират, че развитието е в съответствие с цялостната бизнес стратегия. Продуктовите пътни карти могат също да се използват за съобщаване на продуктовата стратегия на заинтересованите страни и клиенти и за събиране на обратна връзка и прозрения за бъдещи повторения.


5 стъпки за създаване на продуктова пътна карта

1

Поставяне на Цели

Първата стъпка в създаването на продуктова пътна карта е да зададете вашите цели. Какво се опитваш да постигнеш? Какъв проблем(и) искате да разрешите?

2

Разделяне на епоси

Следващата стъпка е да разделите вашия тръбопровод за работно натоварване на епични или общи категории. Това ще ви позволи да разделите големия си брой задачи на 3 или 4 ключови цели.

3

Разделете епосите на активни елементи

След това започнете да добавяте полезни елементи във всеки от вашите епоси. Върху какво можете да започнете работа сега? И след като това стане – какво следва?

4

Задайте Вашата Хронология

Сега е време да създадете разумен график. Прегледайте всичките си задачи и направете обосновано предположение колко време ще отнеме изпълнението на всяка от тях. Уверете се, че тази времева линия се вписва в общия ви календар. Това е добър начин да видите дали имате допълнително време за повече възможни функции или сте надхвърлили бюджета си и трябва да намалите.

5

Повторете Съответно

Сега, след като имате вашата пътна карта, е време да започнете. Започнете да работите и итерирайте картата си съответно. Може би първият елемент отнема много повече време от очакваното, в който случай се върнете към картата, за да можете да разберете най-добрия курс на действие.


Често Задавани Въпроси Относно Продуктовите Пътни Карти

Дали пътната карта на продукта е същото като план на проект?

Не, пътната карта на продукта не е същото като план на проект. Пътната карта на продукта очертава цялостната посока и целите на продукта, докато планът на проекта очертава конкретните задачи, срокове и ресурси, необходими за завършване на проект.

Колко често трябва да се актуализира продуктовата пътна карта?

Продуктовата пътна карта трябва да се актуализира редовно, обикновено на тримесечие или два пъти годишно. Това позволява на екипите да се адаптират към променящите се пазарни условия, нуждите на клиентите и вътрешните приоритети.

Може ли продуктова пътна карта да се използва за множество продукти?

Да, продуктова пътна карта може да се използва за множество продукти, но е важно да се гарантира, че всеки продукт има своя ясна и отчетлива визия и цели.

Вижте още бизнес шаблони!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/каталог-пътна-карта
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ