https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/линия-график-работни-листове

Персонализиране на Работни Листове за Линейни Графики


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!



Пример за Завършен График на Линия

Какво е линейна графика?

В света на визуализацията на данни линейният график е основен инструмент за разбиране на цифрова информация. По същество това е графично представяне, което използва числова линия, за да изобрази стойностите на набор от данни. Този визуален метод предлага ясно разбиране на разпределението и честотата на точките. Създавайки ги, преподавателите и учениците навлизат в царството на графиките, придобивайки прозрения, които улесняват по-дълбокото разбиране на моделите и честотите. Това знание служи като стъпало за насърчаване на грамотността за данни и подобряване на аналитичните умения.

Как да въведем линейна графика за деца: Ръководство стъпка по стъпка за визуализация на данни

Представянето на интересния свят на линейни графики за деца идва с обещанието да превърнете визуализацията на данни във вълнуващо приключение. С нашето ръководство стъпка по стъпка младите учащи се насочват внимателно през процеса, трансформирайки привидно сложни концепции в достъпни и ангажиращи преживявания.

 1. Изберете Relatable Data Set: Започнете, като изберете набор от данни, който резонира с интересите на децата, като например броя на прочетените книги за един месец или видовете домашни любимци в класната стая. Като свързвате констатациите с техния опит, вие събуждате любопитството им и полагате основата за ефективно обучение.

 2. Интегрирайте текстови задачи: Подобрете учебния опит чрез интегриране на текстови задачи, които включват избрания набор от данни. Насърчете учениците да четат и дешифрират тези проблеми, като извличат подходяща информация и разпознават модели, които по-късно ще се превърнат в графики. Този подход добавя практическо измерение към процеса, позволявайки на децата да видят приложението на представянето на информация в реалния свят.

 3. Използвайте работни листове и шаблони за линейни графики: Ангажирайте децата с работни листове и готови шаблони, съобразени с нивото им на клас. Нашите ресурси съчетават образование с развлечение, предлагайки структуриран и визуално привлекателен начин за практикуване на създаване и интерпретиране на линейни сюжети. Различните нива на трудност гарантират, че всеки ученик ще намери подходящо предизвикателство, което ги държи ангажирани и мотивирани.

 4. Практикувайте създаване и интерпретиране на линейни графики: Осигурете достатъчно възможности за практическа практика. Насърчете учениците да създават свои собствени линейни графики, като използват предоставените набори от данни или тези, които сами събират. Докато участват в този процес, те усъвършенстват уменията си за точно начертаване на точки и създаване на организирани линейни графики.

 5. Преход към интересни набори от данни: Постепенно преминаване към по-интересни и сложни набори от данни. Докато учениците напредват през различни сценарии, те усъвършенстват способността си да се справят с различна степен на трудност. Преминаването към по-интригуващи теми ги поддържа ентусиазирани и инвестирани в учебното пътуване.

Примери за графики и дейности, които да използвате във вашата класна стая

С изобилие от работни листове с линейни графики за 4 клас и работни листове за линейни графики за 3 клас, преподавателите могат да напътстват младите учащи се през завладяващия процес на разбиране и създаване на линейни графики. Най-добрата част? Налична е съкровищница от безплатни работни листове за линейни графики за печат, което прави изследването на данни достъпно за всички. Ето някои провокиращи размисъл дейности, които вдъхват живот на примери за линейни сюжети.

 • Представяне на дроби върху линейни графики: Предоставете на учениците числа, представляващи броя на различни цветни топчета в буркан. Помолете ги да създадат линейна графика, която показва частта от всеки цвят. Тази дейност не само затвърждава тяхното разбиране, но също така въвежда концепцията за дроби в практически контекст.

 • Отговаряне на въпроси с линейни графики: Раздайте работен лист с линейни графики, който описва броя книги, прочетени от всеки ученик в клас за един месец. Задавайте въпроси като "Колко ученици са прочели 5 книги?" или "Какъв е най-често прочетеният брой книги?" Това насърчава учениците да интерпретират информацията и да отговарят на въпроси въз основа на представената информация.

 • Създаване на персонализирани работни листове за линейни графики: Разделете класа на групи и задайте на всяка група различен набор от данни, като броя на домашните любимци, притежавани от учениците, или любимите им плодове. Осигурете им безплатни работни листове за чертане на линии с въпроси, които техните връстници да решават. Тази съвместна дейност предизвиква учениците да мислят критично за данните, които представят и анализират.

 • Сравняване на линейни диаграми и лентови графики: Представете на учениците линейна диаграма и лентова графика, представящи едни и същи данни, като температурите, записани за една седмица. Ангажирайте ги в дискусия за разликите и приликите между двата вида графики.

 • Интерпретиране на набори от данни: Представете на учениците линейна графика, която показва броя моливи, продадени от магазин всеки ден в продължение на един месец. Накарайте ги да анализират и идентифицират тенденциите, като дните с най-високи и най-ниски продажби. Насърчете ги да направят заключение и да обяснят защо смятат, че определени дни са имали повече продажби от други.

 • Създаване на демонстрация на линейни графики: Организирайте „Витрина на линейни сюжети“, където учениците представят свои собствени проекти за линейни сюжети пред класа. Всеки ученик може да избере тема, която го интересува, да събере данни и да създаде линейна графика заедно с въпроси за своите връстници. Тази дейност съчетава креативност, анализ на данни и презентационни умения.

Докато се потапяте в света на визуализацията на данни, помислете за разширяване на вашия набор от инструменти със свързани понятия като сюжетна диаграма и наративна дъга , които илюстрират структурите на историята. За различна гледна точка разгледайте шаблона на кръгла диаграма за представяне на пропорции и шаблона на таблична диаграма за организирано представяне на данни. Освен това шаблонът на t-диаграма е удобен инструмент за сравнения. Включването на тези разнообразни методи за визуализация обогатява способността ви да предавате информация ефективно и да се адаптирате към различни сценарии с данни.


Как да си Направим Работен Лист с Линейна Графика

1

Изберете Един от Предварително Създадените Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!



Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работните Листове за Линейни Графики

Каква е разликата между линейна диаграма и линейна графика?

Това е просто представяне на информация с помощта на Xs или точки на числова линия, показваща честотата. Линейната графика, от друга страна, използва линии за свързване на точки, илюстриращи тенденции или промени във времето.

Къде мога да намеря безплатни работни листове за начертаване на линии за упражнения?

Можете да получите достъп до различни работни листове в Storyboard That. Тези работни листове предоставят ценна практика за създаване, интерпретиране и анализиране на линейни графики.

Има ли инструмент за лесно създаване на линейни графики?

Absolutely! Storyboard That offers a line plot creator that allows you to create a line plot worksheet. Also known as a line plot maker or line plot generator, this tool allows you to input information and generate visual representations effortlessly.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/линия-график-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ