https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/лични-разкази

Персонализирайте Шаблони за Лични Разкази


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Личен Разказ | Работни Листове за Лични Разкази

Какво е личен разказ?

Личният разказ е истинска история, която разказва на читателя за нещо, което се е случило с автора. Писането му се фокусира върху малки моменти и заслепява читателите, като рисува картина с детайли, сякаш са в момента с автора.

Този тип писане обикновено включва гледна точка от първо лице и отразява мислите, чувствата и емоциите на автора. Целта му е да сподели опит с други и да предложи прозрения, перспективи и размисли, които могат да бъдат полезни или свързани с читателите. Те могат да приемат много форми, като например мемоари, лично есе, запис в дневник или публикация в блог.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Писането на лични разкази може да бъде мощен инструмент за преподаване и учене. Чрез споделяне на опит учениците и учителите могат да създадат усещане за връзка и съпричастност, което може да помогне за изграждането на положителна структура в класната стая. Те също така могат да помогнат на учащите да развият уменията си за писане и разказване на истории, докато се учат да създават завладяващи разкази, които предават техните мисли и емоции.

Един ефективен начин за използване на лични разкази в образователен контекст е да накарате децата да пишат и споделят своите собствени разкази със своите връстници. Това може да стане по различни начини, като например чрез водене на дневник, дискусии в малки групи, слайдове в Google или презентации в клас. Учителите могат да предоставят подсказки или теми, за които учащите да пишат, или могат да позволят на класа да избира свои собствени теми въз основа на техните интереси и опит.

Личните разкази също могат да се използват за преподаване на важни концепции и умения. Учителите могат да ги използват, за да преподават литературни елементи като сюжет, развитие на героя и гледна точка. Учениците могат да анализират лични разкази, за да идентифицират тези елементи и да разберат как те допринасят за цялостния сюжет. Те могат да се използват и за преподаване на умения за критично мислене, тъй като учениците се учат да оценяват гледната точка на автора и да разсъждават върху собствените си вярвания и опит.

Тези текстове учат децата как да пишат за истински спомен в живота си. Писането на лична разказна история ще позволи себеизразяване и способността да пишат за нещо, което има голямо значение и важност за тях. Те също така преподават организация на писането, грубо писане на чернова, планиране, използване на диалог и ярки изображения.

Примери за личен разказ

Ето някои примерни идеи

 1. „Денят, в който се научих да карам колело“: Тук се описва незабравимо преживяване на авторката, която се учи да кара колело, включително вълнението и страха, които изпитва.
 2. „Моят първи ден в гимназията“: Тази история споделя мислите и емоциите на авторката, когато тя започва нов етап от своето образование, включително предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена.
 3. „Лято в Европа“: Това разказва преживяванията на авторката, пътуващи из Европа, включително хората, които е срещнала, местата, които е посетила, и уроците, които е научила.
 4. „Къщата на баба ми“: Тази лична история описва спомените на авторката за посещение в къщата на баба й като дете, включително гледките, звуците и миризмите, които предизвикват чувство на носталгия.
 5. „Преодоляване на страха ми от публично говорене“: Това споделя пътуването на авторката за преодоляване на страха от публично говорене, включително стратегиите, които е използвала, и уроците, които е научила.

Личните разкази могат да приемат много форми и да обхващат широк спектър от теми, но всички те споделят обща нишка за предаване на личен опит или гледна точка.

Шаблон за личен разказ

Шаблонът за планиране на разказ е структурирана рамка, използвана за очертаване и организиране на ключовите компоненти на разказ или история. Ето пример за шаблон:

 1. Въведение: Започнете с представяне на преживяването или събитието, за което ще пишете. Осигурете малко контекст в началните редове за читателя и подгответе сцената за историята, която ще разкажете.
 2. Настройка на сцената: Опишете настройките и атмосферата на изживяването. Включете подробности, които ще помогнат на читателя да визуализира сцената и да разбере контекста.
 3. Предизвикателство или конфликт: Опишете предизвикателството или конфликта, с които сте се сблъскали по време на преживяването. Кое беше препятствието, което трябваше да преодолеете или проблемът, който трябваше да разрешите?
 4. Възходящо действие: Опишете събитията или действията, довели до кулминацията на историята. Как се ориентирахте в предизвикателството или конфликта?
 5. Кулминация: Опишете момента на най-високо напрежение или интензивност. Това е повратната точка, която променя хода на повествованието.
 6. Падащо действие: Опишете събитията или действията, настъпили след кулминацията. Как се промени ситуацията в резултат на кулминацията?
 7. Заключение: Завършете историята, като помислите върху това, което сте научили или как сте израснали от опита. Споделете всякакви прозрения или перспективи, които сте придобили, и завършете разказа.

Създател на лични разкази

Създател на личен разказ е инструмент или софтуер, който помага на хората да създават лични акаунти, често под формата на писмени истории или есета. Тези инструменти могат да помогнат при генерирането на идеи, организирането на мисли и дори да предоставят подкани, които да помогнат на писателя да започне.

Някои създатели на лични разкази може да имат шаблони или предварително проектирани структури, които хората могат да следват. Други може да предоставят предложения или съвети как да подобрите потока и въздействието на историята.

Някои създатели на лични разкази може също да предлагат функции като граматика и проверка на правописа, които могат да помогнат на писателите да излъскат работата си, преди да я споделят с други. Може да бъде и полезен ресурс за хора, които искат да споделят лични преживявания по креативен и ангажиращ начин.


Как да Направите Личен Разказ

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Тук ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които желаете. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Други шаблони за използване с вашия клас

 • Работни листове за творческо писане : Работните листове за творческо писане могат да бъдат ценни ресурси, за да помогнат на учениците да подобрят уменията си за писане и да развият своята креативност. Тези работни листове могат да предоставят структуриран подход към мозъчна атака и организиране на идеи, което може да помогне на учениците да станат по-уверени и опитни писатели. Работните листове за творческо писане могат да се използват и за преподаване на различни литературни техники, като развитие на героите, сюжет, настройки и диалог.
 • Гледна точка в литературата : Гледната точка в литературата е важна за развиването на критично четене и аналитични умения. Анализът на гледната точка може да даде представа за намеренията на автора, мотивацията и перспективите на героя, както и общите теми и послания. Чрез изследване на гледната точка в дадена литература учениците могат да разберат по-добре отношенията между героите и как техните възприятия и преживявания влияят на събитието в историята.
 • Шаблони за карта на историята : Картата на историята е графичен организатор или визуална помощ, която помага на писателите да планират и организират ключовите елементи. Тези шаблони могат да приемат различни форми, но обикновено включват интервали или секции за следните елементи: настройки, герои, сюжети, конфликт, резолюция, тема, тон и настроение. Полезно е както за учители, така и за ученици.
 • Шаблони за първи учебен ден : Шаблоните за първи учебен ден са графични организатори или визуални помощни средства, предназначени да помогнат на учители и ученици да се подготвят за първия учебен ден. Тези шаблони също могат да приемат различни форми, но обикновено включват интервали или секции за следните елементи: Поздравително съобщение, Въведение, График, Правила и очаквания, Ледоразбивачи и дейности за изграждане на екип; Процедури и процедури в класната стая.
 • Шаблони за разказване на истории : Те са визуални помощни средства, които помагат на писателите да планират и структурират своите истории. Те могат да помогнат на учениците да разберат и анализират по-добре ключовите елементи на една история, както и да планират и организират собственото си писане.
 • Работни листове за последователност : Работните листове за последователност са образователни инструменти, използвани, за да помогнат на учениците да разберат и практикуват последователността, което е процес на поставяне на събития или елементи в логичен ред. Тези работни листове могат да приемат различни форми, но обикновено включват поредица от събития или стъпки, които трябва да бъдат поставени в правилния ред. Може да се използва и в езиковите изкуства, математиката и науката.


Честито създаване!


Често Задавани Въпроси за Работни Листове за Лични Разкази

Какво е личен разказ онлайн?

Личният разказ онлайн е план или ръководство, което организира събитията и детайлите от лично преживяване в последователна и увлекателна история.

Какво е пример за схема на разказ?

Обикновено включва въведение с кука, основна информация и изложение на теза, последвано от основната част, която описва подробно събитията или преживяванията в историята, и заключение, което отразява значението на преживяването и оставя трайно впечатление у читателя . Схемата може да бъде кратка или подробна и има налични шаблони за насочване на процеса на писане.

Какво е шаблон за схема на разказ?

Шаблонът за схема на разказ е предварително проектиран документ, който предоставя структура и формат за организиране на личен разказ. Схемата за личен разказ обикновено включва заглавия или раздели за въведението, основната част и заключението, както и подсказки или въпроси, които да насочват писателя в детайлизиране на личния му опит.

Какви са някои идеи за лични разкази?

Идеите могат да идват от различни преживявания, като смислено пътуване, събитие, променящо живота, предизвикателство или постижение, или важна връзка. Други идеи могат да включват преодоляване на страх или препятствие, научаване на ценен урок или преживяване на културна традиция или празник.

Как да напиша личен разказ?

За да напишете личен разказ, започнете, като изберете значимо преживяване или събитие, върху което да се съсредоточите. След това създайте план или шаблон, за да организирате детайлите на историята, включително въведението, основната част и заключението. Използвайте сетивни детайли, диалог и лични размисли, за да вдъхнете живот на историята, и помислете за значението на опита или научения урок. И накрая, прегледайте и редактирайте разказа за яснота, съгласуваност и въздействие.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/лични-разкази
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ