https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/математика-инфографика-шаблон

Персонализирайте Математически Инфографски Шаблони


Ако възлагате това на учениците си, копирайте плаката във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Разглеждане на плакати и работни листове с инфографика по математика

Образователният пейзаж се развива и преподавателите възприемат иновативни методи за подобряване на ученето. Математическите инфографики са доказателство за тази еволюция, предоставяйки гъвкава платформа за представяне на сложни концепции с простота. Тези визуални чудеса имат забележителния капацитет да преодоляват пропуските в разбирането, улеснявайки запазването на паметта и насърчавайки активното ангажиране. Чрез въвеждането на математически инфографики във вашия арсенал за преподаване, вие създавате среда, в която ученето става едновременно образователно и приятно.

Визуалното представяне на данни е същността на инфографиката, така че използването им за математически проекти е перфектно! Да накарате децата да създават инфографики ще им помогне да синтезират данни и да ги докладват по визуален начин, което също може да ви предостави ценна представа за това как вашият клас усвоява информацията. Инфографиките също могат да бъдат създадени като подготовка за урок и да се предоставят на учениците като справка.

Избор на математически концепции за вашата инфографика

Пътуването започва с избора на правилната концепция. Независимо дали се задълбочавате във фундаментални числа или разкривате сложността на алгебрата, вашият избор трябва да съответства на целите на вашата учебна програма и нивото на класа. Например, инфографика с числа може ярко да илюстрира развитието на данните във времето, позволявайки на учениците да разпознават тенденциите и моделите без усилие. Чрез включването на инфографичен математически подход, преподавателите могат да трансформират сложни математически теории във визуално ангажиращи учебни преживявания. Ние предлагаме набор от адаптивни шаблони за инфографика по математика, които ви позволяват да приспособите изживяването към нуждите на вашата класна стая.

Създаване на вашия инфографичен математически дизайн

Проектирането на нещо въздействащо изисква внимателно съчетаване на естетика и структура. Започнете с концептуализиране на ключовите елементи на избраната от вас тема. Издигнете посланието си чрез завладяващи изображения, добре структурирани диаграми и целенасочени икони. Не забравяйте, че възможността да персонализирате тези визуални елементи ви дава свободата да се погрижите за предпочитанията на вашите ученици, като същевременно оставате верни на вашия педагогически подход. Математиката на инфографиката интегрира силата на визуалните изображения и кратки обяснения, правейки дори най-предизвикателните математически концепции достъпни и ангажиращи. Използвайки инфографика с числа, обучаемите могат визуално да изследват връзките между различни цифрови понятия, придобивайки по-задълбочено разбиране на математическите модели.

Създаване на ясни и кратки обяснения

Визуалната привлекателност трябва да е в хармония с учебното съдържание. Придружете вашите визуални елементи с ясни, кратки обяснения, които не оставят място за двусмислие. Разбийте всяка стъпка, концепция или уравнение с прост език, който резонира с вашите ученици. Примерите, с които могат да се свържат, допълнително ще обогатят учебния им път. Тази безпроблемна комбинация от визуално и текстово обучение превръща вашите математически инфографики в мощни инструменти за преподаване. Например, инфографика по алгебра може да разбие сложни уравнения на лесно смилаеми стъпки, давайки възможност на младежите да овладяват алгебрични концепции с яснота и увереност.

Включване на интерактивни елементи

Красотата на инфографиките с числа се крие в техния интерактивен потенциал. Повишете ангажираността чрез безпроблемно интегриране на интерактивни компоненти във вашата задача. От сегменти за попълване на празните места, които подтикват към критично мислене, до етикетиране на диаграми и мини-викторини, които засилват разбирането, тези елементи предефинират заданията като възможности както за учене, така и за самооценка.

Показване на студентска работа и размисъл

Отбелязването на креативността и напредъка на учениците е от основно значение. Покажете кулминацията на тяхната упорита работа, като изложите на видно място завършената им работа с числа в класната стая. Този акт не само признава техните усилия, но и дава мотивация за по-нататъшно изследване. Помислете за съчетаването на това с упражнения за размисъл, които насърчават учениците да формулират новооткритите си знания и прозрения.

Безплатни ресурси и инструменти за създаване на инфографика

Притеснявате се да се потопите в създаването на инфографика? Не бъдете! Съкровищница от примери за математически инфографики ви очаква онлайн. Нашето ръководство предлага достъп до безплатни инфографични математически шаблони, предназначени да дадат тласък на вашето творческо пътуване. Докоснете се до набор от онлайн инструменти и софтуер, за да рационализирате своя процес на проектиране, осигурявайки полирани, професионални резултати. С възможността да изтеглите, персонализирате и отпечатате тези ресурси, можете без усилие да подобрите своите учебни материали.

Образованието е пътуване на изследване и като преподаватели ни е поверено да водим нашите ученици към тяхната дестинация. Въвеждането на инфографика с числа във вашия набор от инструменти за преподаване позволява ангажиращ и динамичен подход. Комбинацията от визуални елементи, кратки обяснения и интерактивни компоненти може да превърне традиционните уроци по математика във вълнуващи приключения на открития. Дайте възможност на вашия клас с инструментите, от които се нуждаят, за да успеят, като подхранвате истинска страст към света на математиката.

Например инфографичен математически пример би изглеждал като визуално представяне на геометрични теореми, придружени от кратки обяснения и интерактивни елементи, които позволяват на учениците да изследват ъгли, форми и измервания по увлекателен и разбираем начин.

Друг завладяващ пример за математическа инфографика може да демонстрира връзката между дроби и десетични знаци, използвайки живи визуализации и ясни анотации, за да насочват децата през процеса на преобразуване с лекота.

10 стъпки за създаване на работен лист по математика

 1. Изберете подходяща математическа концепция: Започнете, като изберете математическа концепция, която искате да предадете чрез вашата математическа инфографика. Независимо дали става въпрос за алгебра, геометрия или числови системи, уверете се, че темата е в съответствие с целите на вашия урок.
 2. Съберете визуални ресурси: Съберете изображения, диаграми и икони, които са свързани с избраната от вас концепция. Тези визуални елементи ще формират ядрото на вашите математически инфографики. Не забравяйте да потърсите шаблони за инфографика по математика за вдъхновение.
 3. Планирайте оформлението и дизайна: Определете как искате да организирате информацията във вашата математическа инфографика. Начертайте оформлението, като решите къде ще бъдат поставени визуални елементи, обяснения и интерактивни елементи. Поддържайте дизайна чист и визуално привлекателен.
 4. Създайте визуални представяния: Използвайте събраните визуални елементи, за да създадете диаграми, диаграми и изображения, които обясняват математическата концепция. Вдъхнете дизайна с инфографичен математически дизайн, който е едновременно привлекателен и информативен.
 5. Създайте кратки обяснения: Напишете ясни и кратки обяснения, които да придружават всеки визуален елемент. Разбийте сложните идеи на малки парчета, които са лесни за разбиране от учениците. Мислете за това като за вашия пример за математическа инфографика в действие.
 6. Включете интерактивни елементи: Подобрете ангажираността чрез добавяне на интерактивни елементи към вашата математическа инфографика. Включете секции за попълване на празни места, въпроси или упражнения за етикетиране, за да насърчите активното участие.
 7. Преглед и ревизия: Коригирайте съдържанието и проверете отново точността на вашите математически обяснения и изчисления. Уверете се, че визуалните елементи са съобразени с обясненията и че цялостният дизайн е последователен.
 8. Отпечатайте и разпространете: След като сте доволни от вашия работен лист, отпечатайте копия за вашите ученици. Помислете за предоставяне на физически копия и цифрови версии за удобство.
 9. Водете учениците през работния лист: Представете работния лист на вашия клас, като обясните неговата цел и как да навигирате в него. Подчертайте интерактивните елементи и ги насърчете да се ангажират активно.
 10. Насърчавайте размисъл и дискусия: След завършване на дейността, ангажирайте вашите ученици в сесия за размисъл. Обсъдете прозренията, които са придобили, изяснете всички въпроси и покажете разнообразието от разбиране, постигнато чрез упражнението. Това е чудесен начин да насърчите по-задълбочено разбиране на математическата концепция.

Като следвате тези стъпки, можете да създадете въздействащ работен лист по математика с инфографика, който ефективно комуникира сложни математически концепции, като същевременно ангажира вашите ученици по интерактивен и визуално привлекателен начин.

Идеи за работни листове по математика

Ниво на клас: Начално училище (детска градина-2-ри клас)

 • Забавно броене: Създайте работни листове с цветни изображения и помолете децата да преброят предметите и да напишат числата.
 • Истории за събиране и изваждане: Занаятчийски задачи с истории, които включват основно събиране и изваждане, като насърчават учениците да илюстрират своите решения.
 • Форми и модели: Разработете работни листове, където учениците идентифицират и рисуват основни форми или продължават прости модели.
 • Игра с измерване: Научете концепции за измерване като дължина и тегло чрез практически дейности, като измерване на обекти в класната стая.
 • Числови връзки: Създайте работни листове за числови връзки, за да помогнете на учениците да разберат връзките между числата.

Ниво на клас: Начално училище (3-ти-5-ти клас)

 • Предизвикателства при умножение и деление: Предлагайте работни листове със задачи за умножение и деление, постепенно нарастващи по сложност.
 • Дроби и десетични знаци: Въведете дроби и десетични знаци чрез визуални модели и сравнения.
 • Текстови проблеми: Разработете текстови проблеми, които изискват множество стъпки за решаване, насърчавайки критичното мислене.
 • Пъзели с площ и периметър: Създайте работни листове по геометрия, където учениците изчисляват площта и периметъра на различни форми.
 • Анализ на данни: Научете събиране и интерпретиране на данни с дейности, включващи диаграми, графики и проучвания.

Ниво на клас: средно училище (6-8 клас)

 • Алгебрични изрази: Проектирайте работни листове за опростяване на алгебрични изрази и решаване на уравнения.
 • Геометрични предизвикателства: Представете геометрични проблеми, които включват изчисляване на ъгли, конгруентност и подобие.
 • Съотношение и пропорция: Създавайте сценарии от реалния свят, където учениците работят със съотношения и пропорции.
 • Цели числа и рационални числа: Предлагайте упражнения, които помагат на учениците да разберат и извършват операции с цели числа и рационални числа.
 • Статистика и вероятност: Разгледайте статистически понятия като средна стойност, медиана, режим и вероятност чрез набори от данни и експерименти.

Ниво на клас: гимназия (9-12 клас)

 • Квадратни уравнения: Разработете работни листове за решаване на квадратни уравнения, факторизиране и графично изобразяване на параболи.
 • Практика по тригонометрия: Предлагайте тригонометрични задачи, включващи съотношения на синус, косинус и тангенс и техните приложения.
 • Концепции за смятане: Създайте уводни работни листове за смятане за диференциране и интегриране.
 • Статистика и вероятностен анализ: Ангажирайте учениците с по-сложен статистически анализ и вероятностни разпределения.
 • Геометрични доказателства: Предизвикайте учениците с геометрични доказателства, които изискват логически разсъждения и конструкция.

Тези идеи могат да бъдат адаптирани и персонализирани, за да отговарят на конкретната учебна програма и учебни цели на всяко ниво на клас. Освен това помислете за включване на визуални елементи, интерактивни въпроси и приложения от реалния свят, за да направите работните листове ангажиращи и подходящи за живота на учениците.

Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиКак да си Направим Плакат с Инфографика по Математика

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много невероятни шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия цветен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Плаката си!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Плакат

Това е мястото, където ще включите детайли, текст, изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с плаката си, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси относно постери с инфографика по математика

Имам ли нужда от дизайнерски умения, за да създавам работни листове с инфографика по математика?

Въпреки че дизайнерските умения могат да бъдат полезни, те не са от съществено значение. Налични са много онлайн инструменти и шаблони за математическа инфографика, които ви позволяват да създавате визуално привлекателни работни листове без обширни експертни познания в дизайна.

Какви видове математически концепции могат да бъдат преподавани с помощта на инфографики?

На практика всяка математическа концепция може да бъде преподавана с помощта на инфографика. От основни операции с числа до усъвършенствана алгебра, геометрия, статистика и други, инфографиките могат творчески да предадат широк спектър от математически идеи.

Защо да използвате работни листове с инфографика по математика?

Инфографските работни листове по математика използват силата на визуалните елементи, за да опростят сложните математически концепции, което ги прави по-достъпни за учениците. Комбинацията от изображения, диаграми и обяснения подобрява разбирането и запаметяването. Завладяваща математическа инфографика не само опростява сложни математически теории, но също така насърчава истинско любопитство за изследване на красотата на числата.

Вижте всички шаблони за инфографики!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/математика-инфографика-шаблон
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ