https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/множествен-избор-лист

Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Какво представляват работните листове с множество възможности за избор?

Работните листове с множество възможности за избор или оценки са страници с повече въпроси и различни възможни отговори, които вече са предоставени. Учениците трябва да изберат коя от възможностите според тях е правилният отговор.

Работните листове с множество избори са вид образователен инструмент, който обикновено се състои от повече въпроси, всеки от които е придружен от набор от множество възможни отговори. Потребителят има за задача да избере правилния отговор измежду предоставените опции.

Работните листове с множество възможности за избор могат да се използват в широк спектър от образователни контексти, от началното училище до след средното образование. Те могат да се използват като форма на оценка за оценка на разбирането на дадена тема от ученика или като инструмент за затвърждаване и преговор на материала, разгледан в клас. Преподавателите могат да използват нивото на класа като еталон за определяне на подходящи академични материали и дейности за учениците.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Въпросите с множествен отговор се използват в стандартизираните тестове, така че често има много негативна конотация с „множествен избор“. Традиционният въпрос с множество възможности за избор е въпрос или твърдение с четири или пет възможни отговора. Отговорите могат да бъдат отделни думи, фрази или индикация, че има повече от един правилен отговор (както A, така и C). Въпреки това, шаблонът за въпроси с множество избори може да се използва и като форма на диференциация, така че учениците не трябва сами да дават отговора. Банките с думи всъщност са форма на множествен избор, тъй като отговорите се представят на ученика, но ученикът трябва да знае кой да избере.

Шаблоните с множество възможности за избор са важен инструмент в образованието, защото предлагат няколко предимства както за обучаващите, така и за учащите. Някои от предимствата на използването на работни листове с множество избори включват:

 1. Ефективност: Работните листове с множество възможности за избор могат да бъдат оценявани бързо и точно, спестявайки време и усилия както на учителя, така и на ученика.
 2. Обективност: Шаблонът за въпроси с множество отговори е по-малко обект на субективно тълкуване, отколкото въпросите с отворен край, което гарантира, че оценяването е справедливо и последователно.
 3. Обратна връзка: Работните листове с множество възможности за избор могат да осигурят незабавна обратна връзка на ученика, което им позволява да идентифицират области, в които се нуждаят от подобрение.
 4. Стандартизация: Работните листове с множество възможности за избор могат да се използват за стандартизиране на оценяването в голяма група ученици, което улеснява сравняването на представянето и идентифицирането на тенденции.

За да направят най-много работни листове с множество избори, преподавателите трябва да вземат предвид следните най-добри практики:

 • Използвайте ясни въпроси: Въпросите трябва да бъдат написани по начин, който е лесен за разбиране и без двусмислие.
 • Избягвайте въпроси с трикове: Въпросите не трябва да са предназначени да заблуждават учениците, а по-скоро да тестват тяхното разбиране на материала.
 • Включете правдоподобни разсейващи фактори: неправилните варианти за отговор трябва да са правдоподобни и свързани с темата, която се тества.
 • Варирайте нивото на трудност: Въпросите трябва да са с различни нива на трудност, за да предизвикат ученици с различни способности.
 • Използвайте работен лист с множество избори във връзка с методите за оценяване: Работните листове с множество избори трябва да се използват като част от цялостна стратегия за оценяване, която включва други методи като есета, проекти и презентации.

Като цяло, работните листове с множество избори могат да бъдат полезни инструменти за оценка на знанията и разбирането на учениците, както и за предоставяне на обратна връзка и идентифициране на области за подобрение. Когато се използват ефективно, те допринасят за по-ефективно и ефективно учене.

Работен лист с множество възможности за избор

Работният лист с множество възможности за избор е вид инструмент за оценка или оценка, който се състои от набор от въпроси или проблеми с множество опции за отговор. Респондентът трябва да избере правилната опция сред възможностите за избор за всеки въпрос. Тези видове оценяване обикновено се използват в образователни среди за проверка на знанията и разбирането на учениците по конкретен предмет или тема.

Работните листове обикновено се състоят от списък с въпроси, всеки със съответен набор от възможности за избор на отговор. Лицето, което взема работния лист, трябва да избере правилния отговор от предоставените опции. Работният лист се използва и за подготовка за тестове или изпити, шаблонът за изпит с множество избори ще бъде полезен, за да предостави на учениците незабавна обратна връзка относно разбирането на определена тема или предмет. Учителите често предоставят насоки с множество възможности за избор и подчертават важността на внимателното им четене.

Шаблони с множество възможности за избор

Шаблоните с множество избори са предварително проектирани оформления, които могат да се използват за създаване на оценки или оценки с множество избори. Тези шаблони предоставят структурирани формати с различни секции, като въпроси и опции за отговори, които могат да бъдат персонализирани според специфичните изисквания на оценката. Чрез използването на шаблони с множество възможности за избор, преподавателите или обучителите могат да спестят време и усилия при създаването на своя собствена оценка или оценка от нулата.

Шаблоните с множество възможности за избор обикновено имат стандартен формат със секции за въпроса, опцията за отговор и верния отговор(и). Някои шаблони може също да включват допълнителни функции, като изображения и графики, времеви ограничения, обяснения, обратна връзка или системи за оценяване.

Използването на шаблон с множествен избор може да спести време при създаване на въпроси с множествен избор, тъй като основната структура и форматирането вече са установени. Освен това шаблоните могат да помогнат за осигуряване на последователност и точност във въпросите и избора на отговори.

Шаблон за тест с множество възможности за избор

Шаблонът за викторина с множество възможности за избор е предварително проектиран формат или структура за създаване на викторина или оценка, която се състои от въпроси с множество възможности за избор. Този тип шаблон предоставя последователно и организирано оформление за представяне на въпроси и опции за отговори.

Типична шаблонна дума за тест с множество избори, която може да се персонализира, включва заглавието на теста, инструкции или насоки за вземане на теста, набор от въпроси с множество избори и ключа за отговор. Всеки въпрос включва подкана за въпрос или основа, последвана от набор от опции за отговор, а правилният отговор се обозначава чрез подчертаване или удебеляване на опциите, които съответстват на правилния отговор.

Шаблонът за тест с множество избори може да спести време и да гарантира, че въпросите са представени по ясен и последователен начин. Шаблоните могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на конкретни нужди или теми, и могат да се използват за различни образователни или академични цели, обучение и оценяване на служители или всеки друг вид оценяване, което изисква въпроси с множество отговори.

Създател на тестове с множество възможности за избор

Създател на тестове с множество избори е онлайн инструмент или софтуерна програма, която ви позволява бързо и лесно да създавате тестове или тестове с много избори. Тези инструменти обикновено предоставят удобен за потребителя интерфейс, който ви позволява да въвеждате вашите въпроси и отговори и след това да генерирате версия за печат или онлайн по ваш избор.

Някои общи характеристики на производителите включват възможността да персонализирате оформлението и дизайна на вашия тест, да добавяте изображения или мултимедийно съдържание към вашите въпроси и да задавате времеви ограничения или други параметри за полагане на тестовете. Някои създатели на тестове също включват инструменти за оценяване и анализ, които ви позволяват бързо да оценявате и анализирате резултатите от теста.

Създателите на тестове с множество избори могат да бъдат полезни за обучители, преподаватели или всеки, който трябва да създава оценки или оценки. Те могат да спестят време и усилия в сравнение с ръчното създаване на тестове и могат да осигурят по-професионален и изчистен резултат. Много производители на тестове се предлагат безплатно или на ниска цена, което ги прави достъпни за широк кръг потребители.

Проектиране на тестови шаблони с множество възможности за избор

Планирането на шаблон за тест с множество избори е процес на проектиране на рамка, която може да се използва за оценка на знанията, уменията и разбирането на конкретен предмет. Шаблонът за тест с множество избори обикновено се използва в образователни и професионални среди, за да се оцени разбирането на конкретни теми от хората. Има и тестова шаблонна дума с множество избори, която можете да създадете или персонализирате, за да отговаря на вашите нужди.

За да проектирате тестови шаблони с множество възможности за избор, изпълнете следните стъпки:

 1. Определете целта и съдържанието на вашите тестове: вземете под внимание предмета, аудиторията и учебните цели на вашия тест. Определете броя въпроси, които искате да включите, и форматите на вашите опции за отговор.
 2. Изберете формат на шаблон: вземете решение за оформлението и дизайна на вашия шаблон. Можете да използвате готов шаблон или да създадете свой собствен с помощта на софтуерна програма или онлайн създател като Storyboard That.
 3. Създайте своя подкана за въпрос: напишете ясни и кратки подкани или основни въпроси, които са подходящи за вашето съдържание и цели.
 4. Създайте своите опции за отговор: за всеки въпрос дайте няколко варианта за отговор, които са правдоподобни, но само един е правилен. Уверете се, че опциите за отговор са последователни по формат и дължина.
 5. Посочете правилния отговор: маркирайте или удебелете правилния отговор за всеки въпрос или предоставете отделен ключ за отговор.
 6. Добавете инструкции и критерии за оценяване: включете всички съответни инструкции или насоки за полагане на теста, както и критериите или рубриката за оценяване.
 7. Прегледайте и преразгледайте: прегледайте тестовите си шаблони за точност, последователност и яснота. Ревизирайте, ако е необходимо, за да сте сигурни, че вашият шаблон е професионален и лесен за използване.

След като създадете своя шаблон за тест с избираеми отговори, можете да го използвате повторно за бъдещи оценки или да го промените, за да отговаря на конкретни нужди или области на съдържание.


Как да направите работен лист с множество възможности за избор от предварително създаден шаблон

1 Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме цветни, черно-бели, портретни или пейзажни шаблони. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2 Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3 Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4 Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5 Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6 Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Други шаблони, които да опитате!

 • Шаблони за тестове и тестове : Шаблоните за тестове и тестове са предварително проектирани формати или структура, които осигуряват последователно оформление и организация за създаване на тестове и тестове. Тези шаблони могат да включват различни типове въпроси, като въпроси с множество отговори, вярно/невярно, кратък отговор и въпроси за есе. Те могат също да включват инструкции, критерии за оценяване и ключове за отговори. Шаблоните за тестове и тестове могат да бъдат полезни за всеки, който трябва да създава оценки и оценки. Като използвате шаблон, можете да спестите много време в сравнение със създаването на тестове и викторини от нулата и да гарантирате, че оценката ви е последователна и професионално изглеждаща.
 • Създаване на съвпадащ тест : Направете създаване на съвпадащ тест се отнася до процеса на създаване на тип тест или оценка, който включва съвпадение на елементи от една колона в друга. В теста за съвпадение обикновено има две колони: една със списък с елементи или описания и друга със списък с възможни съвпадения или отговори. За да създадете съвпадащ тест, можете да следвате следните стъпки: определете целта и съдържанието на вашия тест, изберете формат на шаблон, създайте вашите елементи и съвпадения, посочете правилните съвпадения, добавете инструкции и критерии за точкуване, прегледайте и преработете. Съвпадащият шаблон за тест може да се използва повторно при бъдещо оценяване или да се модифицира, за да отговаря на конкретна нужда или област на съдържание.
 • Работни листове с отворен отговор : Работните листове с отворен отговор са вид образователна дейност, която включва писмени или устни отговори на отворени въпроси или подкани. За разлика от въпросите със затворен отговор, които имат специфичен избор или опции за отговор, въпросите с отворен отговор изискват от учениците да генерират свои собствени отговори или обяснения. Работните листове с отворен отговор могат да се използват в различни образователни среди, като класни стаи, сесии за уроци или среди за домашно обучение. Те могат да бъдат предназначени да оценяват знанията на учениците, да насърчават критичното мислене и уменията за решаване на проблеми или да насърчават творчеството и себеизразяването. За да създаде работен лист с отворени отговори, обучителят или фасилитаторът обикновено предоставя подкана или въпрос и моли ученика да отговори в свободна форма или структуриран формат. Отговорът може да бъде писмен или устен в зависимост от целите на дейността и комуникативните умения на ученика.


Честито създаване!


Често задавани въпроси относно работните листове с множество възможности за избор

Какво е тестов шаблон с множество избори?

Шаблонът за тест с множествен избор е предварително проектиран формат или структура за създаване на тест или оценка, която се състои от въпроси с множество избори. Този тип шаблон осигурява последователно и организирано оформление за представяне на въпроси и опции за отговори.

Как да създам тестови шаблони с множество избори?

Можете да направите тестов шаблон с множество възможности за избор, като определите целта и съдържанието на вашия тест, изберете формат на шаблон, създадете подкани за въпроси и опции за отговор, посочите правилния отговор и добавите инструкции и критерии за оценяване.

Какво е тест с множествен избор?

Този тип тест представлява оценка, която представя поредица от въпроси с няколко варианта за отговор за всеки. Полагащият теста трябва да избере правилния отговор от предоставените опции.

Какво е викторина с множество избори?

Тестът с множество възможности за избор е вид оценяване, което е подобно на тест, но включва по-малко въпроси и се използва за по-кратки оценки или оценки.

Има ли безплатен шаблон за тест с множество избори, достъпен онлайн?

Да, налични са няколко безплатни шаблона с множество възможности за избор. Шаблоните на Storyboard That могат да бъдат изтеглени и персонализирани, за да отговарят на вашите специфични нужди.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/множествен-избор-лист
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ