https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/научно-инфографика-шаблон

Персонализирайте Шаблони за Научна Инфографика


Ако възлагате това на учениците си, копирайте плаката във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!
Проучване на научни инфографски плакати и работни листове

Създаването на инфографика е лесен начин за представяне на научни теми в разбираем и визуален формат! От създаване на доклади по биология до обяснение на стъпките на експеримент, инфографиката е идеалният начин да помогнете на всички ученици, а не само на визуалните учащи. Освен това може да помогне на учениците да дестилират най-важната информация и да направят връзки между данни, информация и визуални елементи. Изследването на идеи за научна инфографика отваря царство от творчески възможности за предаване на сложни концепции, правейки ученето ангажиращо и достъпно.

Ползи от дейностите с плакати с инфографика

Светът на науката е царство на открития, изследвания и логични изследвания, ръководени от принципите на научния метод. Въпреки това, тънкостите на научните концепции често могат да представляват предизвикателства за разбирането. Това е мястото, където блести динамичното дуо от инфографика и работни листове. Научните инфографики действат като мост между сложни данни и разбиране, трансформирайки абстрактни идеи в осезаеми визуализации. Синергията между инфографиката и работните листове култивира цялостно учебно изживяване, което привлича разнообразни стилове на учене, като впоследствие гарантира, че образованието е достъпно за всички.

Проектиране на ефективни работни листове за дейности с плакати с инфографика

Определете учебните цели: Пътят към успешното създаване на научна инфографика започва с ясно дефинирани учебни цели. Шаблонът на информационния лист с инфографика служи като план за преподавателите, очертавайки образователната цел на урока.

Изберете научна тема: Царството на науката се простира широко, от безграничното пространство до сложните механизми на слънчевата енергия. Когато подготвяте вашата научна инфографика, изберете тема, която резонира с вашите ученици, разпалвайки любопитството им и подхранвайки страстта им към открития.

Разбийте съдържанието: Създаването на последователен инфографичен плакат изисква дисекция на сложното съдържание на смилаеми сегменти. Всеки раздел трябва безпроблемно да премине към следващия, изтъкавайки образователен разказ, който води учениците през научния пейзаж.

Компоненти на работния лист

 • Резюме на съдържанието: Пътуването започва със сбито резюме на съдържанието в работния лист. Това резюме служи като пътна карта, помагайки на учениците, докато се ориентират в създаването на своята инфографика.

 • Визуални скици: Преди да се потопите в инструменти за проектиране като InDesign, насърчете учениците да концептуализират своите инфографични научни идеи чрез предварителни скици. Тази начална стъпка може да доведе до по-въздействащо визуално разказване на истории.

 • Събиране на данни и информация: Гръбнакът на всяка научна инфографика са точните данни. Насочете учениците към извличане на достоверна информация, като наблягате на значението на проверката на фактите, преди да интегрирате точки от данни, графики, диаграми и др.

 • Интерактивни елементи: Освен че са визуални помощни средства, инфографиките могат да бъдат интерактивни пътешествия. Внесете елементи, които подтикват учениците да се потопят по-дълбоко в предмета, насърчавайки цялостно разбиране, което надхвърля повърхността.

 • Насочвани въпроси: Работните листове предоставят платното за подхранване на критичното мислене. Вграждане на насочвани въпроси, които насърчават учениците да изследват отвъд очевидното, създавайки връзки и разкривайки научни тънкости.

 • Съвети за дизайн: Докато изработвате вашата научна инфографика, обърнете внимание на принципите на дизайна. Използвайте цветове, шрифтове и илюстрации, които са в хармония със съдържанието, култивирайки визуално приятен резултат, който повишава образователното изживяване.

 • Внедряване и оценка: След като студентите положат усилия в изработването на своите инфографики, светлината на прожекторите се насочва към внедряването. Насърчете учениците да представят своите творения, артикулирайки своите мисловни процеси и историите, които техните инфографики разкриват. Това не само демонстрира образователната стойност, но и усъвършенства техните презентационни умения.

Съчетанието на инфографиката с прецизно изработените работни листове се очертава като триумф в научното образование. Насочването на учениците през процеса на създаване на научна инфографика разпалва любопитството, насърчава креативността и задълбочава разбирането. Чрез завладяващи визуални ефекти и провокиращи мисли запитвания, учениците не просто учат за науката; те се ангажират с него на дълбоко ниво. Докато навлизате в сферата на научните инфографики, не забравяйте, че това е сфера, в която знанието се слива безпроблемно с креативността, където визуалните елементи метаморфозират в разкази, предназначени да бъдат споделени.

10 стъпки за създаване на работен лист за научен инфографичен плакат

 1. Изберете завладяваща тема: Изберете завладяваща научна тема, която заинтригува както вас, така и вашата аудитория, съобразявайки се с фокуса на вашата научна инфографика.

 2. Събирайте надеждна информация: Събирайте точни и надеждни данни и факти, свързани с избраната от вас тема. Уверете се, че вашето съдържание се основава на научна точност за вашата научна инфографика.

 3. Планирайте оформлението си: Очертайте оформлението на вашата инфографика, като решите как да представите информацията си ефективно. Помислете за проучване на шаблон за информационни листове с инфографика за вдъхновение.

 4. Следвайте научния метод: Вложете научния метод във вашия подход, като осигурите логичен поток от информация. Организирайте данните, наблюденията и заключенията сплотено във вашата инфографика.

 5. Разгледайте инструментите за проектиране: Използвайте инструменти за проектиране като InDesign, за да създадете своята научна инфографика. Създаването на ангажираща и професионална инфографика е по-лесно с използването на инфографика на шаблон на InDesign, рационализирайки процеса на проектиране, като същевременно осигурява визуално въздействие. Експериментирайте с различни оформления и елементи, за да направите информацията си визуално привлекателна.

 6. Включете визуални елементи: Подобрете вашата инфографика с подходящи визуални елементи като диаграми, графики и икони. Тези елементи правят сложните данни по-разбираеми.

 7. Използвайте шаблон: Помислете за използване на шаблон за научна инфографика като отправна точка. Приспособете го към вашата тема, докато се възползвате от предварително проектирана структура.

 8. Маркирайте ключови концепции: Покажете на видно място основни научни концепции. Използвайте ясни заглавия, шрифтове и цветове, за да насочвате зрителите през вашата инфографика.

 9. Предоставете примери от реалния живот: Включете сравними научни инфографски примери, които допълнително илюстрират вашите точки. Тези случаи правят абстрактните идеи по-свързани.

 10. Предложете ресурси за изтегляне: Ако е възможно, предоставете безплатно изтегляне на шаблон за научна инфографика за тези, които се интересуват от създаване на свои собствени инфографики. Споделянето на знания дава възможност на другите в сферата на науката за инфографиката.

Идеи за работни листове

Основно училище (1-ви-5-ти клас):

 • Колаж с научна история (1-2 клас): Накарайте учениците да създадат колаж, използвайки изображения и илюстрации от плаката с инфографика. Те могат да подредят визуалните елементи в последователен ред, за да разкажат проста научна история.

 • Етикетирайте инфографиката (3-5 клас): Предоставете на учениците завършена научна инфографика, но с липсващи ключови етикети. Накарайте ги да попълнят липсващите етикети, като използват знанията си по темата.

 • Създайте мини-постер (4-5 клас): Разделете инфографиката на секции и задайте на всеки ученик или група секция, която да пресъздаде върху по-малък плакат. Това насърчава работата в екип и по-задълбочено разбиране на материала.

Средно училище (6-8 клас):

 • Предизвикателство за тълкуване на данни: Предоставете на учениците научна инфографика, която включва диаграми и графики. Помолете ги да анализират данните и да отговорят на въпроси въз основа на представената информация.

 • Ремикс на инфографика (6-7 клас): Дайте на учениците инфографика за работни листове по природни науки и ги помолете да я преработят, като същевременно запазят ключовата информация. Това насърчава креативността и критичното мислене за това как да се илюстрира информация.

 • Сравнете и контрастирайте (7-8 клас): Предоставете две свързани научни инфографики на учениците. Накарайте ги да идентифицират приликите, разликите и ефективността на предаване на информация във всеки от тях.

Гимназия (9-12 клас):

 • Задълбочен анализ (9-10 клас): Задайте на учениците конкретен раздел от инфографиката и ги помолете да проучат и представят по-задълбочено обяснение на тази тема на класа.

 • Инфографска презентация (11-12 клас): Накарайте учениците да изберат научна инфографика от предоставената от вас селекция. Те трябва да представят инфографиката на класа, като обясняват нейното съдържание, избор на дизайн и последици.

 • Създайте своя инфографика (11-12 клас): Предизвикайте учениците да създадат своя собствена научна инфографика по избрана от тях тема. Този проект им позволява да приложат своето разбиране за принципите на дизайна и организацията на съдържанието.

Тези идеи за дейности могат да помогнат на преподавателите да се възползват максимално от работните листове с плакати с научна инфографика в класната стая, като същевременно приспособяват дейностите към нивото на класа и учебните цели на своите ученици.

За напреднали студенти, търсещи стимулиращ и всеобхватен проект, предизвикателство, провокиращо мисълта, може да се върти около задачата за създаване на инфографика, която амбициозно цели да обхване цялото научно познание в едно визуално представяне. Това начинание би насърчило учениците да навлязат в разнообразните области на биологията, физиката, химията, науките за земята и други, дестилирайки сложни концепции в кратки визуални изображения, които предават взаимосвързаността на различни научни дисциплини. Въпреки че несъмнено е предизвикателство поради необятността на научните изследвания, опитът да се капсулира цялата наука в една инфографика може да предизвика критично мислене, да насърчи по-дълбоко оценяване на широчината на човешкото разбиране и да покаже сложния гоблен от знания, който формира основата на наука.

Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиКак да Направите Плакат с Научна Инфографика

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много невероятни шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия цветен пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Плаката си!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Плакат

Това е мястото, където ще включите детайли, текст, изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с плаката си, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси за плакати с инфографика за наука

Защо трябва да използвам инфографика в научното образование?

Инфографиките опростяват сложни научни концепции с помощта на визуални елементи, ангажират учениците с цветове и илюстрации, обслужват разнообразни стилове на учене, подпомагат запазването на паметта, насърчават критичното мислене и креативността и преподават комуникационни умения в реалния свят и дигитална грамотност. Те правят обучението уместно, насърчават сътрудничеството и подготвят учениците за визуална информация в различни контексти.

Каква е връзката между инфографиката и научния метод?

Инфографиката и научният метод дават приоритет на организираното представяне на информация. Точно както научният метод насочва систематичното изследване, инфографиката структурира данните визуално за ясна комуникация. И двете наблягат на логическата организация, анализа на данните и ефективната комуникация на откритията. Инфографиката на научния метод визуално насочва учениците през логичен процес на проучване, насърчавайки по-задълбочено разбиране на научни концепции. Като следват стъпките, описани в инфографиката на научния метод, учениците могат систематично да изследват и разбират сложни научни феномени.

Как могат да ми помогнат шаблоните за информационни листове с инфографика?

Шаблоните за информационни листове с инфографика предоставят готови структури и дизайни за създаване на визуално привлекателни и организирани материали. Те спестяват време, предлагат последователност на дизайна и позволяват персонализиране, което прави създаването на съдържание по-лесно и по-ефективно.

Вижте всички шаблони за инфографики!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/научно-инфографика-шаблон
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ