Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/няколко-абзаца-есе

Персонализирайте Шаблони за есе с Няколко Абзаца


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Шаблони за Работни Листове с Няколко Абзаца

Какво представлява работен лист за есе с няколко абзаца?

Тези работни листове са ценен набор от образователни ресурси, създадени да помагат на учениците при ученето, планирането и конструирането на тяхната работа. С помощта на нашия графичен организатор с няколко абзаца, учениците могат лесно да започнат да подготвят писмено и да обмислят идеи за всеки основен параграф.

Нашите работни листове следват структуриран подход към понякога трудния процес на писане, като го разделят на управляеми стъпки част по част. Този процес включва очертаване, организиране на мисли и писане на изречения. Ключова характеристика на тези работни листове е ръководството за съставяне на завладяващи тематични изречения, решаващ елемент във всяко есе.

Основната цел на тези работни листове е да повишат уменията за писане на учениците, да насърчат критичното мислене и да им дадат възможност да създават добре структурирани, последователни и убедителни есета.

Разбиране на примери за есета с няколко абзаца

Задълбочено разбиране с есета от три абзаца

Нашите примерни работни листове предлагат солидна основа за учениците, които са нови в писането на есе. Тези примери показват как да структурират своите есета, да започнат да пишат и убедително да предадат основните си идеи. Всяка проба показва точна теза, изчерпателна основна информация и добре формулирани тематични изречения за всеки основен параграф. Този компактен формат позволява на учениците да разберат основната структура на писането на есе.

Развиване на умения с есета от четири абзаца

Схемата на есето от 4 абзаца насърчава учениците да навлязат по-дълбоко в своята тема, като въвеждат допълнителен основен абзац, за да разширят ключовите си точки. Очертанията помагат на учениците да организират своите обмислени идеи в логическа последователност, изработвайки последователен и убедителен аргумент.

Овладяване на изкуството с есета от пет абзаца

Нашите работни листове опростяват процеса на обучение на децата да пишат добре структурирано есе от пет абзаца. Тези ресурси насочват учениците към формулирането на ясна теза, стабилна контролираща идея и добре изработени тематични изречения за всеки раздел. Освен това те предоставят насоки за разработване на подкрепящи подробности и съставяне на мощно заключително изречение, което ще остави трайно въздействие върху читателя.

Като разбират и използват нашите примери, учениците могат последователно да подобрят уменията си за писане, преминавайки от обикновено есе от три абзаца към по-сложно есе от пет абзаца с лекота. Тази прогресия им помага да придобият увереност и умения в уменията си за писане, като ги подготвя за успех в техните академични пътувания.

Дейности за използване на план за есе с няколко абзаца в клас

Включването на очертания в дейностите в класната стая е ефективен начин да научите учениците как да пишат завладяващи есета. Ето някои увлекателни дейности, които използват схемата на есето от 3 параграфа и другите схеми, за да помогнат на учениците да усъвършенстват уменията си за писане:

 • Дейност за групово очертаване: Разделете учениците на малки групи и им дайте тема. Накарайте всяка група да си сътрудничи, за да създаде план, който включва изложение на теза, тематични изречения и допълнителни подробности. Насърчете ги да обсъдят идеите си и заедно да усъвършенстват очертанията си.
 • Сесии за партньорска проверка: Накарайте учениците да попълнят план за есе от 3 параграфа поотделно, след което ги сдвоете, за да обменят планове. Инструктирайте ги да прегледат схемата на партньора си, предлагайки конструктивна обратна връзка относно яснотата на изявлението, тематичните изречения и заключителните изречения.
 • Писане на есе в клас: Задайте подкана на вашите ученици и им дайте определено време, за да създадат план и да напишат есе. Тази дейност ще помогне на учениците да се упражняват да пишат есе при ограничения във времето, симулирайки ситуации на изпитване в реалния свят.
 • Предизвикателство за разширяване на контура: Предоставете на учениците контур и ги предизвикайте да го разширят в контур на есе от пет абзаца, като добавят още основни параграфи. Тази дейност насърчава учениците да мислят критично за това как да развият и подкрепят основните си идеи в по-голям формат на есе.
 • Семинар за теза: Научете учениците как да създават силни тези за своите есета. Накарайте ги да се упражняват, като напишат няколко различни тези за една тема, след което обсъдете като клас кои от тях са най-ефективни и защо.

Не забравяйте да проучите нашите невероятни ресурси като работни листове за убедителни есета , шаблони за графични романи , шаблони за работни листове и контури на есета за критичен анализ. Тези инструменти допълнително ще подобрят уменията за писане на вашите ученици и ще им помогнат да станат експертни писатели.

Ръководство стъпка по стъпка за това как да напишете есе с няколко абзаца

 1. Разберете заданието: Преди да започнете да пишете, уверете се, че разбирате напълно заданието. Какво е подканата, която ви моли да направите? Каква е целта ви да пишете - да убеждавате, да информирате или да забавлявате? Познаването на вашата цел ще ръководи процеса ви на писане.
 2. Идеи за мозъчна атака: След като разберете задачата, започнете да обмисляте идеи за вашето есе. Какви основни моменти искате да подчертаете? Какви доказателства можете да използвате в подкрепа на тези точки? Запишете идеите си и започнете да мислите как биха могли да се съчетаят.
 3. Създайте изявление за теза: Това е контролиращата идея на вашето есе. То трябва ясно да изложи вашата основна точка или аргумент в едно изречение. Уверете се, че вашата теза е силна, конкретна и може да бъде подкрепена с доказателства.
 4. Разработете схема: Използвайте графичен организатор или схема, за да планирате структурата на вашето есе. Започнете с вашето въведение, което трябва да включва вашето встъпително изявление. След това очертайте основните параграфи, всеки от които трябва да се фокусира върху една основна точка, която подкрепя вашата теза. Накрая планирайте вашето заключение, което трябва да обобщи вашите основни точки и да преформулира основната ви точка по нов начин.
 5. Напишете въведението: Уводът трябва да привлече интереса на читателя, да предостави малко основна информация по вашата тема и да представи основната ви идея.
 6. Напишете основните абзаци: Всеки от тях трябва да започва с тематично изречение, което представя основната точка на абзаца. Това трябва да бъде последвано от подкрепящи подробности, които могат да включват доказателства, примери или обяснения. Накрая всяко трябва да завършва със заключително изречение, което завършва темата и преминава към следващия раздел.
 7. Напишете заключението: Заключението трябва да обобщава основните точки на вашето есе и да преформулира вашата теза по нов начин. То не трябва да въвежда нова информация, а вместо това да завършва есето.
 8. Ревизирайте и редактирайте: След като напишете есето си, отделете време за преглед и редактиране. Проверете за яснота, съгласуваност и сбитост. Уверете се, че всеки раздел преминава плавно към следващия. Потърсете всякакви граматически, правописни или пунктуационни грешки и ги коригирайте.
 9. Корекция: И накрая, коригирайте есето си за последен път, преди да го изпратите. Това е вашият шанс да уловите всякакви малки грешки, които може да сте пропуснали по време на процеса на редактиране.

Как да Направите Работен Лист с Няколко Абзаца

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работните Листове за есе с Много Абзаци

Какво е есе с няколко абзаца?

Това е есе, което се състои от повече от един параграф. Обикновено включва въведение, няколко основни параграфа и заключение. Всеки параграф в есето служи за определена цел и е структуриран така, че да преминава плавно и логично от един към следващ.

Колко абзаца е есе от няколко абзаца?

Докато есе от няколко параграфа технически може да бъде всяко есе с повече от един параграф, то често се отнася до есета с три до пет параграфа. Точният брой абзаци може да варира в зависимост от заданието или конкретната точка, която писателят се опитва да подчертае.

Как графичен организатор на есе с няколко параграфа може да помогне на моите ученици?

Тези работни листове осигуряват структуриран подход към процеса на писане на есе. Те помагат на учениците да организират идеите си, да разработят силни тези, да съставят завладяващи тематични изречения и да пишат ефективни подкрепящи и заключителни изречения. Работните листове също разбиват процеса на писане на есе на управляеми стъпки, което го прави по-малко завладяващ за учениците.

Function host is not running.
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/няколко-абзаца-есе
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ