Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/писане-въведения-и-заключения-работни-листове

Персонализирайте Шаблони за Въведения и Заключения


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!intro-conclusions-example

Овладяване на изкуството на писане на въведения и заключения: Изчерпателно ръководство с работни листове

Писането на въведения и заключения е решаващ компонент на ефективната композиция на есето. Тези раздели дават възможност да завладеете читателите от самото начало, да предадете важна информация и след това, в крайна сметка, да оставите трайно впечатление.

Значението на уводите и заключенията в писането на есе

Те играят жизненоважна роля в писането на есе. Те служат като книгоразделители, които рамкират вашите мисли, идеи и аргументи. Ето защо те са от първостепенно значение:

 1. Определяне на тона и привличане на вниманието: Писането на интро, което привлича вниманието на читателите от самото начало, е ключово за поддържане на интереса им. Това е мястото, където една добре изработена кукичка, интригуващ анекдот или провокиращ размисъл въпрос могат да направят всичко различно.
 2. Предаването на важна информация: Началото на едно есе е възможност да се предостави основна основна информация и контекст. Тя позволява на читателите да разберат темата, да създадат основа от знания и да разберат целта на вашето есе.
 3. Представяне на тезата: Тезата служи като гръбнак на вашето есе. Той посочва основната точка или аргумент, който ще изследвате. Изработването на ясна и кратка теза е от решаващо значение за насочването на читателите през вашето есе.

Писане на работни листове за представяне

За да развиете уменията, необходими за писане на въздействащи въведения, използването на работни листове е много полезно. Те предлагат структурирани упражнения и подкани, които водят учениците през процеса на изработване на увлекателни начални абзаци. Те предоставят примери, очертават основните моменти и подсилват стратегиите, необходими за привличане на вниманието на читателите от самото начало.

Създаване на ефективни заключения

Заключителните абзаци са също толкова важни, тъй като осигуряват затваряне на вашето есе. Ето защо те имат значение:

 • Обобщаване на основните точки: Те предлагат възможност да обобщите основните идеи и аргументи, представени във вашето есе. Това помага да се засили посланието, което искате читателите да отнесат.
 • Повторно формулиране на тезата: Те трябва да включват повторно формулиране на вашето изложение на тезата. Като повтаряте основната точка или аргумент, вие напомняте на читателите за целта и значението на вашето есе.
 • Създаване на трайно впечатление: Те са вашият последен шанс да оставите незабравимо въздействие върху вашите читатели. Това може да се постигне чрез провокиращи размисъл прозрения, завладяващи финални мисли или предложения за по-нататъшно изследване.

Работни листове за правене на заключения

За да подсилите изкуството на писане на въздействащи заключителни параграфи, работата с работни листове е много ефективна. Те предоставят на учениците упражнения и подкани за разработване на последователни и силни заключителни параграфи. Те насочват писателите при обобщаване на ключови моменти, повторение на тезата и оставяне на трайно впечатление у читателите.

Примери

Нека разгледаме един пример, за да илюстрираме как ефективните въведения и заключения могат да издигнат вашето есе:

Пример: Представете си, че пишете есе за важността на опазването на околната среда. Едно силно въведение може да започне с шокираща статистика за упадъка на определен вид или увлекателен анекдот, който подчертава последиците от небрежността към околната среда. Изложението на тезата ще изрази вашата позиция по въпроса и основните точки, които ще обсъдите в есето.

За финал можете да обобщите основните аргументи, изложени в есето, като подчертаете спешността на предприемането на действия. Бихте могли да предложите предложения за индивидуални и колективни усилия за опазване на околната среда и да насърчите читателите да размишляват върху дългосрочните последици от техните действия.

Стратегии за писане на въведения и заключения

За да ви помогнем да се отличите, помислете за следните стратегии:

 1. Закачете читателя: Използвайте техника за привличане на вниманието, която включва убедителни статистики, интригуващи въпроси, ярки описания или лични анекдоти, за да привлечете вниманието на вашите читатели още от самото начало.
 2. Осигурете контекст: Предложете важна основна информация, за да сте сигурни, че читателите разбират темата и нейното значение. Това създава основа от знания и ги подготвя за идеите, които ще представите.
 3. Изработете ясна теза: Вашата теза трябва да изразява основния аргумент или идея на вашето есе. Той задава тона и посоката на цялото произведение, като гарантира, че читателите знаят какво да очакват.
 4. Обобщете ключови моменти: В заключението си обобщете основните аргументи и идеи, представени във вашето есе. Това подсилва вашето послание и помага на читателите да си припомнят основните моменти, които трябва да премахнат от вашето писане.
 5. Край с въздействие: Заключителните параграфи трябва да оставят трайно впечатление у читателите. Помислете да завършите с провокиращо размисъл твърдение, призив за действие или размисъл, който оставя читателите да мислят отвъд границите на вашето есе.

Прилагайки тези стратегии и практика, вие ще подобрите способността си да създавате увлекателни, добре структурирани и въздействащи есета.

Имайки предвид изследването и примера за писане на уводи и заключения, очевидно е, че овладяването на тези ключови елементи от композицията на есето може значително да подобри цялостното въздействие и ефективността на вашата писмена работа, като привлече вниманието на читателите от самото начало и остави трайно впечатление.

Съвети за писане на работни листове за въведения и заключения

 • Определете конкретни учебни цели за работния лист.
 • Организирайте работния лист с отделни секции.
 • Предоставете основна информация и примери.
 • Упражнения за проектиране за писане на привличащи вниманието въведения, включително начални изречения и развитие на теза.
 • Обяснете целта и компонентите на силните заключения и споделете примери.
 • Включете раздел за преглед и размисъл, включително обобщение, въпроси за самооценка и подкани за размисъл.
 • Коригирайте и редактирайте работния лист за яснота и съгласуваност.
 • Помислете за допълнителни дейности по избор или допълнителни ресурси за по-нататъшна практика и проучване.

Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиКак да Направите Работен Лист за Въведение и Заключение

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Въведения и Заключения

Как мога да осигуря съгласуваност между моето въведение и заключение?

Вашето въведение трябва да очертае какво могат да очакват читателите, а вашето заключение трябва да обобщи обсъденото, осигурявайки логичен поток и подсилвайки основните идеи на вашето есе.

Как писането на работни листове може да помогне за подобряване на моите въведения и заключения?

Те предоставят структурирани упражнения и подкани за практикуване на изработване на увлекателни въведения, обобщаване на ключови точки и разработване на въздействащи заключения, подобрявайки вашите умения за писане.

Кои са някои често срещани грешки, които трябва да избягвате във въведенията и заключенията?

Често срещаните грешки включват въвеждане на несвързана информация, прекомерна неяснота, пренебрегване на повторно формулиране на тезата в заключението или липса на ясно усещане за приключване.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/писане-въведения-и-заключения-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ