Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-преди-и-след

Персонализиране на Шаблони Преди и След


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Шаблони за Работни Листове Преди и След

Какво представляват работните листове преди и след?

Работните листове преди и след са графични организатори, които помагат на учениците да следят как нещо или някой се е променил във времето или след събитие. Те са идеални за различни предмети и единици. Те са образователни инструменти, предназначени да затвърдят концепцията за последователност или хронологичен ред. Те предоставят на децата визуално представяне на поредица от събития, числа или обекти и ги предизвикват да идентифицират какво идва преди и след конкретен елемент в дадена последователност. Тези работни листове помагат за развиването на навици за критично мислене, подобряват когнитивните способности и укрепват логическото мислене.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Те могат да се използват, за да покажат как герой, група от хора или обстановка се е променила след събитие в роман, как място се е променило с течение на времето в историята, как се променят молекулите в науката и т.н. Те дори могат да се използват за смисъл на числа в математиката!

Те играят жизненоважна роля в образователното пътуване по няколко причини. Те:

 • Насърчаване на уменията за последователност: Учениците развиват фундаментално разбиране за последователността и концепцията за ред. Това умение е от решаващо значение за различни предмети, включително математика, четене с разбиране, наука и разказване на истории.
 • Подобряване на критичното мислене: Тези работни листове насърчават учениците да анализират и оценяват информация, като стимулират способностите им за критично мислене. Те трябва внимателно да спазват зададената последователност, да определят позицията на елементите и да правят логически връзки.
 • Укрепване на уменията за решаване на проблеми: Те представляват предизвикателство, което изисква решаване на проблеми. Като могат да отговорят какво идва преди и след даден елемент, децата се научават да анализират модели, да прилагат логически разсъждения и да намират решения самостоятелно.
 • Насърчаване на езиковото развитие: Тези работни листове предоставят възможности за обогатяване на езика. Докато учениците работят по последователностите и артикулират своето разбиране, те развиват речников запас, укрепват структурата на изреченията и подобряват комуникационните умения.

Ползи от използването на работни листове преди и след

Използването на тези материали за раздаване в класната стая води до множество предимства, включително:

 • Концептуално разбиране: Те предоставят конкретно представяне на последователността, позволявайки на обучаемите да схванат концепцията по-лесно и да разработят солидна основа в логичен ред.
 • Когнитивно развитие: Децата упражняват своите когнитивни способности, включително наблюдение, анализ и решаване на проблеми, насърчавайки интелектуалния растеж.
 • Трансфер на умения: Уменията за последователност, придобити чрез работни листове преди и след, могат да бъдат прехвърлени към различни академични предмети, като математика, езикови изкуства, наука и история, подобрявайки цялостното академично представяне.
 • Независимо учене: Те дават възможност на децата да работят със свое собствено темпо, като насърчават автономността, самонасочващото се учене и развитието на навици за учене.
 • Ангажиращо и интерактивно учене: Тези работни листове предлагат интерактивен подход към ученето, привличайки вниманието на учениците и правейки образователното изживяване по-приятно и запомнящо се.

Подобряване на ранните математически умения с работни листове преди и след числата

Работните листове преди и след числата за деца в предучилищна възраст са ценни работни листове по математика за преподаване на числови понятия на деца в предучилищна възраст и детски градини. Тези работни листове предоставят възможности за практика за подобряване на разпознаването на числата, подреждането на числата и разбирането на числовия ред. С различни дейности и упражнения за изпълнение те подпомагат децата в развиването на основни умения за математическа готовност.

Един от начините за използване на работни листове с числа преди и след е да създадете работни листове преди и след, като използвате безплатни шаблони, програма за създаване на преди и след или онлайн ресурси. Можете да намерите шаблони преди и след безплатно или да използвате създатели на работни листове или генератор преди и след, за да проектирате работни листове, съобразени с вашите конкретни учебни цели. Тези инструменти ви позволяват да въвеждате числата, да избирате формата и да включвате допълнителни дейности или инструкции.

Когато използвате работни листове преди и след, е важно да вземете предвид учебните нужди и способности на всички обучаеми. Децата в предучилищна и детска градина могат да се възползват от практически дейности, които включват попълване на липсващите числа, използване на числови редове за идентифициране на числата преди и след или участие в интерактивни игри, които засилват разпознаването на числа. Тези дейности осигуряват практичен и ангажиращ подход към преподаването преди и след концепции.

За да научите децата преди и след числата ефективно, е полезно да включите различни дейности извън работните листове с числа. Участието в практически дейности за преподаване на числа преди и след, като игри с числови редове, упражнения за попълване на липсващата последователност и интерактивни работни листове, насърчава интерактивно и ефективно изживяване при учене.

Подобряване на обучението по различни предмети

Има няколко начина, по които учителите могат да използват тези инструменти в различни предметни области. Като демонстрират междупредметните приложения на работните листове преди и след, учителите могат да покажат тяхната гъвкавост и да затвърдят важни концепции в различни предметни области. Този подход насърчава холистичен и интегриран подход към ученето, позволявайки на учениците да видят уместността на концепцията преди и след в различни дисциплини. Той също така предоставя възможности на учениците да практикуват и прилагат своето разбиране за преди и след в различни контексти, укрепвайки цялостното си разбиране и запазване на концепцията.

Учителите могат да демонстрират многостранното използване на работни листове преди и след, включително работни листове за отпечатване на числа преди и след, в различни предметни области по следните начини:

математика

Учителите могат да използват тези безплатни работни листове, за да преподават числови понятия, като последователност на числата, ред на числата и липсващи числа. Учениците могат да се упражняват да идентифицират числа, които идват преди и след дадено число, да попълват липсваща числова последователност или да подреждат числата по ред. Тези дейности укрепват тяхната математика, като същевременно затвърждават концепцията за преди и след.

Езикови изкуства

Те могат да бъдат включени в уроците по езикови изкуства, за да затвърдят концепцията за хронологичен ред в разказването или писането. Учениците могат да използват работните листове, за да организират събития в история или разказ в правилната последователност, осигурявайки логичен поток и съгласуваност в тяхното писане. Това помага да се развие тяхното писане и тяхното разбиране на концепцията преди и след в литературен контекст.

Наука

Те могат да бъдат ценни в часовете по природни науки за преподаване на концепцията за причина и следствие. Студентите могат да анализират сценарии или експерименти, като идентифицират ефектите преди и след различни променливи или промени. Това помага за развитието на критично мислене и разбиране на причинно-следствените връзки, които са от съществено значение в научното изследване.

Социални проучвания

Те могат да се използват в социалните изследвания за изследване на исторически времеви линии и събития. Децата могат да използват работните листове, за да поставят исторически събития или фигури в правилния хронологичен ред, подпомагайки разбирането и запазването на исторически факти и последователности. Тази дейност подобрява тяхното разбиране на историческия контекст и последователността на събитията.

Музика

В музикалното образование тези листовки могат да се използват за преподаване на музикални ноти и ритъм. Учениците могат да се упражняват да идентифицират ударите, които идват преди и след дадена нота или пауза, което им помага да развият силно чувство за музикален синхрон и ритмична точност. Тази дейност подобрява тяхното музикално разбиране, като същевременно затвърждава концепцията за преди и след в музикален контекст.

Физическо възпитание

Тези инструменти могат да се използват във физическото възпитание за преподаване на последователности от движения или упражнения. Учениците могат да следват инструкциите в работния лист, като изпълняват действия в правилния ред, насърчават координацията и затвърждават концепцията за последователни движения. Тази дейност подобрява двигателните им умения, като същевременно затвърждава концепцията за преди и след във физически контекст.


Как да Направите Работни Листове Преди и След

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работните Листове Преди и След

Как работните листове преди и след помагат на децата да научат числата?

Те помагат на децата да научат числата, като предоставят практика за идентифициране на числа, които идват преди и след дадено число, попълване на липсващи числа и подреждане на числата. Те засилват разпознаването на числата, числовия ред и помагат за развитието на умения за броене, разпознаване на числа и последователност при деца в предучилищна възраст и детски градини.

Какви са някои практически начини за затвърждаване на концепциите за преди и след в ежедневието?

Практическите начини за затвърждаване на понятията преди и след в ежедневието включват обсъждане на реда на ежедневните дейности, организиране на предмети или играчки в последователен ред и включване на децата в дейности, които изискват следване на стъпки или инструкции. Това може да стане чрез игри, ежедневни процедури и практически преживявания, които насърчават децата да прилагат концепциите за преди и след в ситуации от реалния живот.

Могат ли работни листове преди и след да се използват за по-големи ученици, за да затвърдят усета за числата и аритметичните умения?

Да, те могат да се използват за по-големи ученици, за да затвърдят усета за числата и аритметичните умения. Те могат да бъдат адаптирани за практикуване на числа, операции с числа или решаване на уравнения с липсващи числа. Чрез включването на по-сложни числа и математически операции работните листове преди и след могат да задоволят нуждите на по-големите ученици и да засилят разбирането им за числови понятия. Използвайте нашия създател преди и след, за да направите свой собствен днес!

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-преди-и-след
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ