Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-с-дълги-разделения

Персонализирайте Шаблони на Работни Листове с Дълги Разделения
Шаблони за Работни Листове с Дълги Разделения

Какво е дълга дивизия?

Дългото деление е фундаментална математическа операция, която включва разделяне на голямо число на по-малко число. Това е процес, който може да изглежда плашещ и предизвикателен за много ученици. Изисква основно разбиране за решаване на проблеми, но с мощни инструменти като работния лист за разделяне с персонализиран работен лист за решаване на сложни проблеми.

В основата си това е творчески процес, който изисква от учениците да разделят проблема на по-малки, по-управляеми части. Използвайки комбинация от умствена математика, оценка и проба-грешка, учениците могат постепенно да си проправят път през многоетапни проблеми, като тестват своите хипотези и усъвършенстват своите стратегии по пътя.

Какво представляват работните листове с дълги разделения?

Работните листове с дълги раздели са образователни ресурси, предназначени да помогнат на учениците да практикуват и да овладеят процеса. Работните листове за деление обикновено съдържат поредица от задачи, които се усложняват, вариращи от основно деление на една цифра до по-сложно деление на много цифри с остатъци. Работните листове обикновено се състоят от диаграми с таблици, набор от инструкции и стъпки за решаване на проблемите и място, където учениците да покажат работата си и да запишат своя ключ за отговор.

Тези работни листове обикновено се използват от учители и родители като инструмент за подпомагане на учениците да научат и практикуват умения за разделяне. Предоставяйки на учениците разнообразни проблеми за решаване, тези работни листове могат да помогнат на учениците да изградят своята увереност и умения в решаването на проблеми, което в крайна сметка може да доведе до по-голям успех в математиката.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Тези работни листове са основен инструмент за подпомагане на учениците да научат и овладеят алгоритъма. Това е основно математическо умение, което учениците трябва да придобият, за да преминат към по-сложни математически концепции.

Ето някои причини защо работните листове с дълги разделяния са важни и как те се използват най-добре:

 1. Затвърдете стъпките на алгоритъма за дълго деление: Работните листове предоставят на учениците многократни възможности да практикуват стъпките за дълго деление, които могат да бъдат отпечатани, които включват деление, умножение, изваждане и сваляне. Докато учениците решават проблемите върху работните листове, те затвърждават последователността на тези стъпки и стават по-уверени в способността си да извършват дълго деление.
 2. Изградете плавност с основни факти за деление: Дългите работни листове с деление също помагат на учениците да изградят плавност с основни факти за деление. Докато решават проблеми, те стават по-комфортни с разделянето на по-големи числа и по-сложни уравнения. Тази повишена плавност с основни факти за деление ще помогне на учениците в бъдещите курсове по математика, докато напредват към по-напреднали концепции.
 3. Осигурете незабавна обратна връзка: Незабавната обратна връзка е от съществено значение за учениците да учат и да растат. Докато учениците решават всеки проблем, те могат да проверяват работата си и да правят корекции, ако е необходимо. Тази незабавна обратна връзка помага на учениците да идентифицират грешките в работата си и да ги коригират, преди да преминат към следващия проблем.
 4. Предлагайте различни практически задачи: Работните листове с дълги разделяния се предлагат в различни формати и могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на нуждите на отделните ученици. Те могат да включват различни видове задачи, като едноцифрени делители, многоцифрени делители и десетично деление.
 5. Проблеми с дълго деление

  Методът на дълго деление е начин за разделяне на големи числа чрез разделянето им на по-малки части и решаване на задачата за деление стъпка по стъпка. Празният шаблон за дълго разделяне е един от най-препоръчваните шаблони за решаване на тези проблеми.

  Проблемите с дълго деление могат да се използват за решаване на широк кръг от математически въпроси, включително деление на големи числа, деление на десетични числа и деление на дроби. Те обикновено се използват в часовете по математика, за да помогнат на учениците да разберат делението и да развият уменията си за решаване на проблеми.

  Пример за проблем с дълго деление

  Разделете 864 на 12

  1. За да разрешим този проблем с помощта на метода на дългото деление, започваме с разделянето на 8 (първата цифра на дивидента) на 1 (делителят). Резултатът е 7 с остатък 2.
  2. След това намаляваме следващата цифра (6) отдясно на остатъка, което прави новия дивидент 26.
  3. След това разделете 26 на 12 и резултатът е 2 с остатък 2.
  4. След това намаляваме последната цифра (4), правейки новия дивидент 24.
  5. Разделяме 24 на 12 и резултатът е 2 без остатък. Следователно 864 делено на 12 е равно на 72.

  6. Работни листове с дълги разделяния за печат

   Работните листове за отпечатване на шаблони за дълго разделяне са учебни листове, които учениците могат да използват, за да практикуват своите умения. Те обикновено включват поредица от проблеми, които учениците трябва да решат, често придружени от място за решаване на проблема и ключ за отговор, за да могат учениците да проверят работата си.

   Тези работни листове могат да бъдат отпечатани и използвани у дома или в класната стая, за да затвърдят концепциите, да подобрят математическите умения на учениците и да им помогнат да развият по-добро разбиране как да делят големи числа.

   Безплатни работни листове с шаблони за дълги разделения могат да бъдат намерени на Storyboard That и те се предлагат в различни формати и нива на трудност, за да се адаптират към обучаеми от всички възрасти и нива на умения. Някои работни листове могат също да включват текстови задачи или сценарии от реалния свят, за да помогнат на учениците да приложат своите математически умения по практически начини.

   Използване на работни листове с дълги разделители в класната стая

   Има безплатни работни листове за разделяне, които са ценни за учителите, за да ги използват в класната стая за учениците. Те могат да се използват за преподаване и засилване на процеса, както и за предоставяне на възможности на учениците да практикуват и развиват своите умения.

   Ето няколко начина, по които учителите могат да използват работни листове за разделяне в класната стая:

   • Представяне на алгоритъма за дълго деление: Тези работни листове могат да се използват за запознаване на учениците с процеса на деление. Учителите могат да използват работните листове, за да демонстрират стъпките на алгоритъма и да предоставят примери, които учениците да практикуват.
   • Насочвана практика: След въведението учителите могат да осигурят насочваща практика, като използват работни листове за разделяне. Това позволява на учениците да се справят с проблемите с насоките и подкрепата на учителя. Учителите могат да използват това време, за да отговарят на въпроси, да предоставят обратна връзка и да коригират грешки. Насочваната практика помага на учениците да изградят увереност и да се чувстват по-комфортно с дългите раздели.
   • Самостоятелна практика: След като учениците са имали възможност да практикуват с насочена подкрепа, те могат да работят самостоятелно върху работни листове. Самостоятелната практика позволява на учениците да прилагат наученото и да развиват уменията си със собствено темпо.
   • Оценяване: Работните листове за разделяне могат също да се използват като инструмент за оценка за измерване на разбирането на учениците. Учителите могат да създават работни листове, които включват комбинация от основни и по-сложни проблеми, за да оценят уменията на учениците.

   Шаблон за дълго разделяне

   Шаблонът за дълго деление е визуален инструмент, който помага на учениците да извършват операции с дълго деление. Той осигурява структура за организиране на стъпките на процеса на разделяне, което може да направи процедурата по-малко смущаваща и по-управляема. Графичният организатор е един от многото шаблони, които помагат на учениците с визуално представяне.


   Как да Направите Работен Лист с Дълго Разделяне   1

   Изберете Един от Предварително Направените Шаблони за Дълги Разделения

   Имаме цветни, черно-бели, портретни или пейзажни шаблони. Разгледайте нашия пример за дълго деление за вдъхновение!

   2

   Кликнете върху „Копиране на шаблон“

   След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

   3

   Дайте име на Вашия Работен Лист!

   Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

   4

   Редактирайте Своя Работен Лист

   Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси, числа и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

   5

   Кликнете върху „Запазване и изход“

   Когато приключите с вашия работен лист с дълго разделяне, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от вашия сценарийборд.

   6

   Следващи Стъпки

   От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


   Други шаблони, които да използвате с ученици днес!

   В допълнение към работните листове за деление, има няколко други шаблона, които учителите могат да използват, за да помогнат на учениците да научат дълго деление. Ето няколко примера:

   1. Шаблони за работни листове за умножение : Шаблоните за работни листове за умножение са предварително проектирани работни листове, които предоставят практически упражнения за умножение за ученици. Те включват различни задачи за умножение, които учениците да решават и практикуват, вариращи от основни факти за умножение до по-сложни задачи за многоцифрено умножение.
   2. Шаблони за работни листове за дроби : шаблоните за работни листове за дроби са образователни инструменти, които основно са предназначени да помогнат на учениците да подобрят своите знания и умения за работа с дроби. Тези шаблони се предлагат в различни формати, включително работни листове с дълги части за печат, интерактивни онлайн работни листове и шаблони с възможност за персонализиране, които могат да бъдат пригодени да отговарят на специфичните нужди на учениците.
   3. Шаблони за десетични работни листове : Шаблоните за десетични работни листове са фантастични инструменти, предназначени да подобрят разбирането и овладяването на десетичните числа от учениците. Тези шаблони се предлагат в различни формати, които могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на нуждите на учениците. Шаблонът също така има работен лист за десетично деление, който предлага широка гама от упражнения, които позволяват на учениците да практикуват основни понятия като десетична идентификация, сравнение, закръгляване и стойност на място.
   4. Шаблони на работни листове за стойност на място : Шаблоните на работни листове за стойност на място са изключителни ресурси, които им помагат да развият разбирането на концепцията за стойност на място. Шаблонът е полезен инструмент за изучаване на разделянето, особено за основната идентификация на цифрите на местата; те също така предоставят различни визуални помощни средства, като диаграми, числови редове и диаграми, за да помогнат на учениците да разберат по-лесно концепцията за стойност на място.
   5. Шаблони за работни листове с графики : Шаблоните за работни листове с графики са невероятно гъвкав инструмент, предназначен да помогне на учениците да разберат графиките и анализа на данни. Тези шаблони могат да включват упражнения върху различен тип графики, като линейни графики, стълбовидни графики, кръгови диаграми и точкови диаграми, позволяващи студентите да изследват широка гама от методи за визуализация на данни. Тези шаблони също изискват от учениците да анализират и интерпретират данни, като им помагат да развият своето критично мислене и умения за решаване на проблеми.

   Не забравяйте да разгледате нашите работни листове за решаване на проблеми за упражнения във всички области на математиката!


   Честито създаване!


   Често Задавани Въпроси за Работни Листове с Дълги Разделяния

   Могат ли работни листове за деление да се използват за десетично деление?

   Да, има работни листове за деление за печат, които са специално предназначени за десетично деление. Тези работни листове често включват комбинация от цели числа и десетични знаци, за да осигурят на учениците редица практически задачи.

   Могат ли работни листове с дълги разделяния да се използват за целите на оценката?

   Да, шаблон за дълго деление може да се използва като формиращ и обобщаващ начин за измерване на разбирането на учениците за дълго деление. Учителите могат да използват резултатите от тези оценки, за да коригират инструкциите и да предоставят допълнителна подкрепа, когато е необходимо. Има различни безплатни шаблони за дълги разделения в Storyboard That за целите на вашата оценка.

   Могат ли работни листове с дълги разделяния да се използват в среда за домашно обучение?

   Да, работните листове с дълги раздели могат да бъдат ценен ресурс за родителите, които се обучават вкъщи. Те могат да се използват за допълване на учебната програма по математика, предоставяне на допълнителни възможности за практика и оценка на разбирането на учениците за дълго деление.

   Има ли безплатни работни листове с дълги разделения онлайн?

   Да, Storyboard That предлага работни листове за деление и други работни листове за деление по математика.

   Коя възрастова група е най-подходяща за работен лист с дълго разделяне?

   Работните листове с дълги разделяния обикновено се въвеждат в четвърти клас, но могат да се използват за ученици от различни възрасти, които учат разделяне. Графичният организатор с дълги раздели се препоръчва за начинаещи, особено за визуално представяне и по-добро разбиране на учениците, независимо от възрастта.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/работни-листове-с-дълги-разделения
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ