https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/разделението-работни-листове

Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!


Какво е деление и какво представляват работните листове за деление?

В математиката делението е основна операция, която изисква основно разбиране на таблиците за деление, фактите за умножение и свойствата на делението, като свойството идентичност и свойството нула. За учениците е важно да практикуват редовно деление и да работят върху прости факти за деление с помощта на помощна мрежа, таблични диаграми и проблеми с липсващи дивиденти.

Работните листове за разделяне са страници с изчислителни упражнения, които упражняват различни умения. Страниците може да практикуват едно и също умение с различни стойности или да се занимават с различни умения, за да служат като преглед или ръководство за обучение. Делението е фундаментална математическа операция, която играе решаваща роля в ежедневието. От разделяне на бисквитките поравно между приятели до изчисляване на сметки за хранителни стоки, той се използва навсякъде. Усвояването на разделянето обаче изисква много практика и разбиране на основните понятия. Това е мястото, където нашите работни листове са полезни.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Делението е обратното на умножението и може да стане доста сложно, особено дългото деление. Основните операции събиране, изваждане, умножение и деление никога не „изчезват“. Учениците трябва да се запознаят с фактите и понятията за деление, за да им помогнат с повече други области като дроби и проценти. Използвайте основни работни листове като практика на умения.

Работните листове с деление са ефективен начин учениците да упражняват и овладяват делението. Работни листове с основно деление, работни листове с дълго деление, работни листове с факти за деление, работни листове за деление за печат и текстови задачи с деление са отлични ресурси за ученици от всички нива. Работните листове за умножение и деление и работните листове за правилата за делимост помагат на учениците да разберат връзката между тези две операции и да решават по-сложни проблеми. Като използват тези ресурси и практикуват редовно, учениците могат да изградят здрава основа в деленето и математиката като цяло.

Работни листове за основно деление

Работните листове за основно деление са идеални за начинаещи, които тепърва започват да учат деление. Тези работни листове обикновено включват разделяне на числа в рамките на 10 или 20 и осигуряват солидна основа в деленето, като въвеждат концепцията за споделяне по равно. Работните листове с кратки разделяния също са полезни за затвърждаване на уменията за умножение.

Например, разделянето на суми за ученици от клас 2 с цели числа и избрани таблици с времена може да се практикува с помощта на работен лист за деление. Докато учениците напредват, например към работен лист с деление за клас 4, те могат да работят върху факти за цифрово деление и умножение и да използват таблични диаграми и решетка, за да решават по-сложни задачи с деление, включващи десетични числа.

Работни листове с дълги разделяния

Работните листове с дълго деление са предназначени за по-големи ученици, които са усвоили основно деление. Тези работни листове изискват от учениците да разделят по-големи числа и често включват множество стъпки. Дългите работни листове с разделяне помагат на учениците да развият умения за решаване на проблеми и логическо мислене. Те също така подготвят учениците за по-напреднали математически концепции, като дроби и десетични знаци.

Факти за разделението

Работните листове с факти за делене са отличен начин да помогнете на учениците да запомнят основни факти за делене. Тези работни листове обикновено включват деление на едноцифрени числа и могат да бъдат насрочени, за да предизвикат учениците. Работните листове с факти за делене помагат на учениците да изградят плавност и точност при деленето, правейки ученето по-забавно и ангажиращо.

Работни листове за разделяне за печат

Работните листове за разделяне за печат са широко достъпни онлайн и могат да се използват от учители и родители за допълване на обучението в класната стая. Тези работни листове се предлагат в различни формати, включително работни листове с основно деление, дълго деление и дори работни листове с десетично деление. Работните листове за разделяне за печат са отличен ресурс за ученици, които се нуждаят от допълнителна практика или за тези, които предпочитат да учат със собствено темпо. Те също така идват с ключ за отговор, което улеснява учениците да проверяват работата си.

Словни задачи с деление

Текстовите задачи с деление са отличен начин да помогнете на учениците да прилагат уменията за деление в ситуации от реалния живот. Тези проблеми често включват пари, време или разстояние и изискват от учениците да използват критично мислене и умения за решаване на проблеми. Задачите с думи с разделяне също подобряват уменията за разбиране при четене и лексиката.

Умножение и деление

Разбирането на връзката между умножението и делението е от решаващо значение за овладяването на делението. Работните листове за умножение и деление помагат на учениците да разберат как тези две операции са свързани и как могат да се използват заедно за решаване на по-сложни проблеми.

Правила за делимост

Правилата за делимост са набор от насоки, които помагат на учениците да определят дали едно число се дели на друго число, без действително да извършват деление. Работните листове с правилата за делимост помагат на учениците да овладеят тези правила, което ги улеснява при решаването на проблеми с делението.

С редовна практика учениците могат да разработят пълен набор от математически факти, които ще им помогнат да решават проблемите с разделянето бързо и точно. За да се помогне при практикуването на деление, има много онлайн ресурси, които предлагат прозорец на браузър с набор от прости факти и таблици за деление, за да помогнат на учениците да подобрят уменията си.

Забавни работни листове за разделяне и идеи за дейности

 • Дивизионно щафетно състезание с бягане с препятствия: Използвайки работни листове за деление за клас 4 и 5, учителите могат да организират бягане с препятствия и да разделят класа на отбори. Всеки член на отбора трябва да реши проблем с разделението, преди да завърши част от пистата с препятствия.
 • Настолна игра за деление: Учителите могат да създават суми за деление за клас 7, като използват настолна игра, при която учениците хвърлят зарове и местят маркер. Всяко квадратче на дъската има проблем с разделяне, който те трябва да решат, за да напреднат.
 • Изкуство на делене: С разделяне на суми за клас 3, учителите могат да осигурят на учениците боя или маркери и да ги помолят да създадат картина, като използват само частното от проблемите с деленето. Например, учениците могат да нарисуват картина на дърво, като използват само числото 2 като листа.
 • Division Kahoot Quiz Show: Учителите могат да използват Kahoot, за да създадат игра в стил шоу на викторина за различни нива на клас. Учениците могат да отговарят на въпроси за разделяне и да се състезават един срещу друг, за да спечелят.
 • Сортиране на карти с разделяне: Учителите могат да създадат набор от карти с разделени суми за клас 4. След това учениците ще трябва да съпоставят задачите с правилните решения.
 • Математически лов на деление: С работни листове за деление за клас 3 и 4 учителите могат да създадат лов на чистачи, където учениците трябва да решават задачи с деление, за да намерят улики, които водят до награда.
 • Танц с деление: Когато сумите за деление за клас 3 са част от плановете на урока, учителите могат да създадат танц, при който учениците трябва да изпълнят различно движение за всяко частно от проблем с деление. Това може да стане без използване на работен лист.

Създаване на работни листове за разделяне от нулата

 1. Определете нивото на трудност: Помислете за нивото на класа и нивото на умения на учениците, за които правите работния лист за разделяне. Например работен лист за ученици от 3 клас ще има по-прости проблеми с разделянето от един за ученици от 7 клас.
 2. Изберете тема: Изберете тема, която е подходяща за възрастта на учениците. Това може да направи работния лист по-ангажиращ и интересен за решаване.
 3. Решете за формата: Определете формата, като формат на мрежа или таблица, поредица от проблеми в списък или комбинация от двете.
 4. Създаване на проблеми: Напишете поредица от задачи с разделяне, които съответстват на нивото на трудност и избраната тема. Те могат да включват проблеми с едноцифрено, двуцифрено или десетично деление.
 5. Включете ключ за отговор: Осигурете ключове за отговор за работния лист, за да позволите на учениците да проверяват отговорите си и да проследяват напредъка си.
 6. Добавете визуални елементи: Добавете визуални елементи като диаграми, картини или графики, за да направите работния лист визуално по-привлекателен и по-лесен за разбиране.
 7. Корекция: Уверете се, че работният лист е без грешки, граматически правилен и съобразен с учебните цели.
 8. Тествайте работния лист: Тествайте работния лист, като накарате примерна група от ученици да го попълнят и предоставят обратна връзка за неговата ефективност.
 9. Направете ревизии: Въз основа на обратна връзка направете ревизии, за да подобрите работния лист и да го направите по-ефективен за обучението на учениците.

Как да Направите Работен Лист за Деление

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работни Листове за Деление

Какво е деление в математиката?

В математиката делението е аритметична операция, която включва разделяне на число на равни части или групи. Това е обратното на умножението и често се обозначава със символа "÷" или наклонената черта "/". Когато делим, започваме с дивидент (числото, което делим), делим го на делител (числото, на което делим) и получаваме частно (отговора) и остатък (ако има такъв). Използва се в много ежедневни ситуации, като например споделяне по равно между група хора, измерване на количеството артикули в комплект и изчисляване на проценти или съотношения. Това е основна концепция в математиката, която се преподава в ранните класове и се надгражда в следващите години.

Какви са ползите от използването на работни листове с разделяне в класната стая?

Използването на работни листове с разделяне в класната стая има много предимства. Те предоставят на учениците достатъчно практика и им помагат да развият умения за решаване на проблеми. Те могат също така да бъдат пригодени да отговарят на нуждите на отделните ученици и да осигурят незабавна обратна връзка, което им позволява да идентифицират области на слабости и да подобрят своите умения. Освен това работните листове с разделяне могат да бъдат забавен и увлекателен начин за учениците да научат и прилагат концепции за разделяне.

Как мога да избера правилните работни листове за деление за моите ученици?

Проблемите с разделянето обикновено се използват в аритметиката и алгебрата. Изборът на правилните учебни листове зависи от нивото на разбиране на вашите ученици как да разделят уравнения и целите, които искате да постигнете. За начинаещи могат да се използват листове за основно деление, докато по-големите деца могат да се възползват от дълги работни листове с деление. Работните листове за разделяне за печат с ключове за отговори също могат да се използват за допълване на обучението в класната стая.

Могат ли работните листове за разделяне да се използват за диференцирано обучение?

Да, работните листове с разделяне могат да се използват за диференцирано обучение, като се адаптират към индивидуалните нужди на всеки ученик. Работен лист за деление за клас 5 би изглеждал различно от работен лист за деление за клас 3 и дори за клас 7. В зависимост от нивото на трудност и целите, които искате да постигнете, можете да избирате от различни работни листове за деление, включително основни работни листове за деление, дълги работни листове за деление и работни листове за деление с ключове за отговори.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/разделението-работни-листове
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ