https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/резюме-на-синтез-листове

Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Обобщен Работен Лист за Синтез | Шаблони за Обобщение

Какво представлява работен лист за обобщение/синтез?

В днешния свят сме заобиколени от огромно количество информация. Независимо дали става дума за новинарски статии, академични списания или публикации в социалните медии, постоянно сме бомбардирани с информация, която трябва да усвоим и осмислим. Това е мястото, където синтезирането на информация влиза в действие. И така, какво е синтезиране на информация? Това е процес на комбиниране на множество източници на информация, за да се създаде ново разбиране на дадена тема. Това е важно умение, което може да помогне на учащите да подобрят способностите си за разбиране при четене и критично мислене.

Един ефективен начин да научите учениците как да синтезират информация е чрез използване на работни листове. Нашите работни листове изискват от учениците да перифразират ключова информация, да анализират важността на тази информация и да синтезират или направят заключение относно тази информация. Резюмето се занимава с един текст, докато синтезът е отговор на множество текстове. Тези работни листове помагат да се направи разлика между двете и да се научите как да прилагате всяка техника ефективно. Работните листове за обобщен анализ и синтез на информация са предназначени да помогнат на учениците да идентифицират основните идеи на даден текст и да ги съкратят в кратко резюме. Работните листове за синтез, от друга страна, изискват от учениците да анализират множество източници на информация и да ги синтезират в ново, сплотено разбиране на темата.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Обобщеният синтез използва повече от един източник на информация, за да анализира информацията и да стигне до заключение. Тези задачи могат да се използват за изготвяне на литературни прегледи, статии или оценки на източници. Те могат да се използват и в обобщаващи статии, където писателите трябва да пишат по една тема, докато черпят от широк кръг източници.

Например, да кажем, че вашият клас чете три различни статии за ползите от упражненията. Обобщен работен лист може да ги помоли да идентифицират основните предимства, споменати във всяка статия, и да напишат кратко резюме на всяка. Работен лист за синтез, от друга страна, може да ги помоли да анализират информацията от трите статии и да синтезират ново разбиране за ползите от упражненията, като вземат предвид и трите гледни точки.

Обобщение срещу синтез

Това са две важни умения, които учениците трябва да развият, за да разбират и анализират информацията ефективно. Разликата между синтеза и резюмето е по-нюансирана от основното му сходство, което е, че и двете включват кондензиране на информация в по-сбита форма. Има важни разлики между двете.

Например, представете си, че четете статия за изменението на климата. Резюме на статията може да гласи:

„Тази статия обсъжда ефектите от изменението на климата върху моделите на времето и морското равнище. Тя твърди, че човешката дейност е до голяма степен отговорна за тези промени и че са необходими спешни действия за смекчаване на въздействието на изменението на климата върху околната среда и обществото.“

Това улавя ключовите точки на статията по кратък и ясен начин.

Синтезът, от друга страна, включва вземане на множество части от информация и комбинирането им в ново и оригинално цяло. Това е начин за създаване на връзки между различни източници на информация и създаване на нещо ново и уникално от тях. Синтезът може да се намери в широк диапазон от контексти, от академични научни статии до творческо писане, и често се използва като начин за разработване на нови прозрения или идеи. Примерите по-долу илюстрират разликите.

Обобщение срещу пример за синтез

Например, представете си, че изследвате влиянието на социалните медии върху психичното здраве. Може да прочетете множество проучвания, които изследват различни аспекти на тази тема, като ефектите на социалните медии върху самочувствието, връзката между използването на социални медии и депресията и въздействието на социалните медии върху моделите на съня. Чрез синтез можете да комбинирате тези различни части от информация, за да развиете ново разбиране на темата, като примера по-долу:

„Социалните медии имат сложна връзка с психичното здраве, като проучванията показват, че те могат да повлияят на самочувствието, да допринесат за депресия и да нарушат моделите на съня. Въпреки че няма ясен консенсус относно цялостното въздействие на социалните медии върху психичното здраве, то е ясно е, че това е тема, която изисква допълнителни изследвания и внимание."

Този синтез съчетава множество части от информация, за да създаде ново и нюансирано разбиране на темата, като включва прозрения от множество източници.

И двете са важни умения, които учениците трябва да развият, за да разбират и анализират ефективно информацията. И двете умения са ценни в широк спектър от контексти, от академични изследвания до ежедневието, и могат да помогнат на учениците да разберат по-добре сложни идеи и концепции.

Създаване на успешен план за урок

За да създадете успешен план на урока, важно е да започнете с ясни учебни цели. Тези цели трябва да очертаят какво ще могат да правят учениците до края на урока, като например: „Учениците ще могат да правят разлика между обобщение и синтез и да прилагат всяка техника ефективно.“

След като учебните цели са установени, можете да започнете да планирате дейностите, които ще помогнат на учениците да постигнат тези цели. Един ефективен начин за преподаване на синтез е използването на графични организатори, които помагат на учениците да организират мислите си и да анализират множество източници на информация. Например диаграмата на Venn може да се използва за сравняване и контрастиране на информация от два различни източника. T-диаграма може да се използва за сравняване и противопоставяне на две различни гледни точки по дадена тема.

Също така е важно да включите различни първични източници в плана на урока. Първичните източници, като оригинални документи или разкази от първа ръка, могат да осигурят на учениците по-задълбочено разбиране на дадена тема и да им позволят да формират свои собствени мнения.

И накрая, важно е да предоставите на децата работни листове за анализ, които им помагат да прилагат техниките, които са научили. Тези работни листове трябва да помолят учениците да анализират текст и да идентифицират основните идеи, подкрепящи детайли и всички пристрастия или предположения, присъстващи в текста.

Има много безплатни работни листове за обобщаване и работни листове за синтезиране на информация, достъпни онлайн, които могат да помогнат на учителите да създадат ефективни, подробни планове за уроци. Тези работни листове могат да бъдат пригодени да отговарят на нуждите на всеки клас и могат да се използват за затвърждаване на уменията, които са били преподавани в клас.

В заключение, синтезирането на информация е важно умение, което може да помогне на децата да станат по-добри читатели и критични мислители. Използвайки работни листове, графични организатори, първични източници и работни листове за анализ, учителите могат да създават ефективни планове за уроци, които учат класа им как да синтезират информация от множество източници и да създадат ново разбиране на дадена тема.

Планиране на работен лист

  1. Идентифицирайте текста или темата: Изберете текст или тема, които искате вашият клас да обобщи или синтезира.
  2. Определете целта: Решете целта на работния лист. Дали е за проверка на разбирането или за насърчаване на критичното мислене и анализ?
  3. Идентифицирайте основните идеи: Идентифицирайте основните идеи или теми на текста или темата. Това ще ви помогне да създадете подкани или въпроси за работния лист.
  4. Определете формата: Решете формата. Ще бъде ли писмен отговор или визуално представяне, като сценарий или мисловна карта?
  5. Създайте подкани или въпроси: Създайте подкани или въпроси, които насочват учениците към обобщаване или синтезиране на информацията. Те трябва да са ясни и кратки и да насърчават критичното мислене и анализ.
  6. Осигурете скеле: Осигурете скеле за ученици, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това може да включва използването на синтезиращи графични организатори, начални изречения или рамки на изречения.
  7. Ревизирайте и редактирайте: Прегледайте и коригирайте, ако е необходимо. Уверете се, че подканите или въпросите са ясни и че форматът е подходящ за задачата.
  8. Използвайте като средство за преподаване: Използвайте работния лист като средство за обучение, за да затвърдите важни концепции и умения. Осигурете обратна връзка на учениците и използвайте техните отговори, за да насочите бъдещите инструкции.

Като следвате тези стъпки, можете да създадете ефективни работни листове, които ангажират и предизвикват вашите ученици, като същевременно подпомагат тяхното обучение.


Как да Направите Работен Лист за Обобщение и Синтез

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Работни Листове за Обобщение и Синтез

Какво представлява синтезирането на информация и каква е разликата между синтез и резюме?

Синтезирането на информация включва комбиниране на множество източници за създаване на ново, интегрирано разбиране. Той надхвърля обобщаването, като анализира всеки източник и свързва точките, за да създаде нещо ново. Ключовата разлика между двете е, че синтезът създава нещо ново чрез комбиниране на информация от множество източници, докато обобщението кондензира информацията от един източник в кратко изявление.

Как могат да се използват работни листове за обобщение и синтез в класната стая?

Тези работни листове са ценни инструменти за насърчаване на обучението на учениците. Те могат да подобрят разбирането при четене, да развият умения за критично мислене, да затвърдят учебните цели и да оценят разбирането на учениците. Чрез идентифициране на основните идеи на даден текст и синтезиране на информация от множество източници, учениците могат да създадат ново разбиране на дадена тема и да подкрепят своите аргументи с доказателства. Работните листове могат да бъдат адаптирани, за да отговорят на нуждите на различни ученици и са ефективни за насърчаване на ученето в различни стилове на учене.

Какви са ползите от използването на сторибордове за преподаване на обобщение и синтез?

Storyboards предлагат няколко предимства за преподаване. Те предоставят визуални представяния, които помагат за разбирането и запомнянето на ключови концепции, ангажират учениците творчески, позволяват синтез от множество източници, развиват умения за критично мислене и насърчават сътрудничеството между учениците. Storyboards предлагат вълнуваща и ангажираща среда в класната стая, която може да подпомогне обучението на учениците и да бъде съобразена с различни предпочитания за учене.

В кои академични предмети може да бъде полезно използването на работни листове за обобщение и синтез и разкадровки?

Тези работни листове и сценарии могат да се използват в различни предмети за подобряване на уменията за критично мислене на учениците и разбирането на сложни концепции. Примерите включват ELA, където учениците могат да обобщават романи и статии, социални науки, където учениците могат да синтезират информация от първични и вторични източници, наука, където учениците могат да визуализират данни, за да идентифицират модели, и математика, където учениците могат да създават визуални представяния на текстови проблеми.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/резюме-на-синтез-листове
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ