https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/стикери-шаблони


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Stickers Example

What are Sticker Templates and How are they Best Used in Teaching?

Sticker template worksheets are essentially worksheets with stickers incorporated into them. Stickers can be used to reward correct answers, encourage participation, or add visual interest to a worksheet. They can be used in a variety of subjects, including math, language arts, science, and social studies.

Here are some ways in which sticker worksheets can be best used in teaching:

  • Reinforcing Learning: Stickers are useful for reinforcing learning by rewarding students for their hard work and success. Teachers can use stickers to acknowledge students' achievements, such as completing a difficult assignment or answering a question correctly.
  • Encouraging Participation: Stickers can motivate students to participate in class activities and discussions by rewarding them for their involvement, such as giving a sticker to a student who volunteers to answer a question or participate in a group activity.
  • Increasing Motivation: Stickers increase student motivation and engagement by acting as a reward for their efforts, which can encourage them to complete a worksheet or participate in class activities.
  • Adding Visual Interest: Stickers can add visual appeal to worksheets and increase their effectiveness by engaging younger students who are more visually-oriented learners.

Make a Sticker Template Using Storyboard That Online Sticker Maker

Teachers can make stickers online using a variety of tools and services. For those looking to create personalized stickers, the StoryboardThat sticker maker offers customizable sticker design templates that can be easily modified to fit the needs of any classroom project. With a range of existing sticker templates to choose from or the ability to create your own, users can tailor their designs to match specific learning objectives or themes. The tool also offers a variety of free sticker templates, icons, and pictures to choose from, ensuring that you can make your own stickers and access a diverse range of design options. Once the design is complete, the user can save and print the worksheet or keep it in their Storyboard library for future use. The seamless design experience and ability to select custom sizes make the StoryboardThat sticker maker a valuable resource for creating engaging and personalized stickers in the classroom.


Как да си Направим Работен Лист със Стикери

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Тук ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които желаете. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Create Your Own Stickers Using These Simple Tips

One of the key ways to create effective sticker worksheets is to use a sticker maker that offers customizable sticker design templates. With the ability to modify existing sticker templates or create custom stickers from scratch, teachers can tailor their designs to meet the specific needs of their students and learning objectives. Free sticker templates, icons, and pictures can also be useful resources for creating engaging and personalized stickers. By incorporating these elements, sticker worksheets can become a valuable tool for increasing motivation and participation in the classroom. Here are some more tips for creating your own stickers:

  1. Determine the Learning Objective: Before creating a sticker worksheet, it's important to determine the learning objective. What do you want your students to learn or achieve through this activity? If you want to create a sticker worksheet with your own original design, you can use an online tool that provides customizable sticker design templates. However, if you're short on time or design skills, you can also use professionally designed templates and worksheets to create stickers. Regardless of which approach you choose, it's important to keep the learning objective in mind and ensure that the templates or custom stickers you choose support that objective. When it comes to creating sticker worksheets for students, it's important to remember that the real business of learning should be the priority.
  2. Reinforce Learning: When creating sticker worksheets to reinforce learning, it's important to keep in mind that the process can be made easier by using online tools like an online sticker maker, sticker creator or sticker generator. Free sticker templates or professionally designed templates can also be used to create customizable sticker design templates that suit your needs. Furthermore, consider personalizing stickers with your own ideas for original designs, logo, images, labels or cute styles that fit your inspiration or creativity.
  3. Consider the Needs of Students: To use stickers effectively, it's essential to clearly communicate the criteria for earning a sticker and encourage students to work towards earning them. Stickers can be used to reward correct answers or completion of a task, but it's crucial to avoid overusing them or relying solely on stickers as a motivator. It's also important to consider individual student's needs and learning styles when using custom stickers or any other type of teaching tool, as some students may require a different type of reinforcement or motivation. By keeping these tips in mind and using stickers in a strategic and thoughtful way, you can create an effective and engaging learning experience for your student designers.

Even More Storyboard That Resources and Free PrintablesЧестито създаване!


Често Задавани Въпроси за Шаблони за Стикери

Има ли потенциални недостатъци при използването на стикери в класната стая?

Учителите, които искат да включат стикери в плановете си за уроци, трябва да имат предвид, че стикерите трябва да се използват като допълнение към инструкциите, а не като основен фокус. Един от начините да гарантирате, че стикерите се използват ефективно е като използвате инструмент за създаване на стикери за проектиране, изтегляне и отпечатване на качествени персонализирани стикери. Много инструменти за създаване на стикери предлагат безплатни шаблони за стикери, които могат да бъдат персонализирани с цифрови стикери и текст, за да съответстват на конкретни планове за уроци или учебни цели. Чрез проектирането на стикери, които са в съответствие с учебната цел, учителите могат да помогнат за предотвратяване на разсейване и несъответствия в ангажираността. Важно е да запомните, че стикерите трябва да се използват обмислено и умерено, за да се избегне прекомерното разчитане на тях като система за възнаграждение.

Има ли някакви алтернативи на използването на стикери за укрепване на ученето и насърчаване на участието в класната стая?

В допълнение към използването на стикери, има и други ефективни методи за укрепване на ученето и насърчаване на участието в класната стая, като словесни похвали, награди, игри и дейности, свързани с предмета. Въпреки това, за тези, които се интересуват от включването на стикери в техния подход на преподаване, все още е полезно да се научат как да проектират и отпечатват стикери. Много инструменти за създаване на стикери предлагат инструкции стъпка по стъпка как да проектирате стикери онлайн и да ги подготвите за печат. Някои дори предлагат безплатни шаблони за стикери, които могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на конкретни планове на уроци или учебни цели. Използвайки комбинация от различни методи и ресурси, учителите могат да създадат добре закръглен подход за насърчаване на ангажираността и ученето в класната стая.

Могат ли стикерите да се използват за ученици с обучителни затруднения или специални нужди?

Да, стикерите могат да бъдат полезен инструмент за ученици с обучителни затруднения или специални нужди, тъй като осигуряват визуален и тактилен начин за засилване на ученето и насърчаване на участието. Въпреки това е важно да се гарантира, че стикерите се използват по начин, който е подходящ и ефективен за нуждите и стила на учене на всеки отделен ученик. Някои ученици може да се нуждаят от различен тип подкрепление или мотивация и е важно да вземете предвид тези индивидуални нужди, когато използвате стикери или друг вид учебен инструмент.

Как могат учителите да включат стикери в план на урока, като същевременно запазват фокуса си върху учебната цел?

За да използват стикери в план на урока, като същевременно поддържат фокуса върху учебната цел, учителите трябва да изберат подходящи стикери, да планират умишлено използването на стикери, да ги използват умерено и да гарантират, че са свързани с учебната цел.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/стикери-шаблони
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ