Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/създаването-карти-за-електронни-таблици
Персонализирайте и Използвайте Днес!

Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Настройка на Работни Листове | Задаване на Шаблони за Карти

Какво представляват работните листове за настройка на карта?

Работният лист с карта на настройките е отличен ресурс за проследяване на различните настройки в една измислена история, докато се разгръща. Използването на този работен лист е особено полезно за литература, която включва множество или непознати настройки. Например, един пример може да помогне на вашия клас да разбере по-добре настройките в роман, разказ или пиеса. Използвайки тези работни листове, учениците могат да създадат визуално представяне на мястото, където се развива историята, което ги улеснява да разберат и анализират всички елементи на историята. За да създадете работен лист, може да се използва инструмент за създаване на карти за настройки, за да помогне на учениците да организират различните елементи. Чрез използване на работни листове за герои и обстановка, обучаемите могат да организират информация и да разберат по-добре как обстановката на историята влияе върху действията на главните герои и сюжета.

Защо са важни и как се използват най-добре?

Обстановката на една история може да окаже голямо влияние върху действията на героя, сюжета и очакванията. История, която се развива в Китай от пети век, би означавала напълно различна атмосфера от една съвременна история. Когато настройките се променят, дори и съвсем малко, героите може да се държат различно или конфликтът може да се развие. Използвайте работни листове за настройка на карти, когато четете литература в непозната обстановка или литература с множество настройки.

Тези работни листове предоставят визуално представяне на мястото, където се развива историята и могат да се използват в различни предмети и нива на клас, за да подобрят обучението.

Елементи, които трябва да имате предвид, когато създавате настройка на работен лист с история

За да създадете ефективна карта, има различни детайли и елементи, които трябва да бъдат включени, като период от време, време и климат, география, архитектура и културен контекст. Например периодът от време може да повлияе на модата, технологиите и социалните норми на героите и обстановката, докато времето и климатът могат да създадат усещане за атмосфера и напрежение. Освен това географията и архитектурата могат да предоставят улики за историята и културата на обстановката, докато културният контекст може да добави дълбочина и богатство към героите и историята. Важно е да обмислите как всеки от тези елементи допринася за цялостното настроение, тон и тема на обстановката. Чрез включването на тези детайли и елементи децата могат да придобият по-задълбочено разбиране и оценка на света на една история или историческия контекст на даден период от време и да подобрят уменията си за творческо писане и критично мислене.

Упражнението за картографиране на историята може да помогне на учениците да разберат по-добре структурата и важните части на една история. Това е особено полезно за деца от начален етап, които тепърва учат за елементите на една история. Един от начините да насърчите класа си да мисли креативно за обстановката на историята е като използвате работен лист във връзка с карта на историята, която дава представа за структурата на историята.

Като предоставят стъпка по стъпка шаблон на карта за създаване на работен лист с настройки, учителите могат да помогнат на учениците да опростят процеса на организиране на своите мисли и идеи. Визуалните обучаеми, по-специално, могат да се възползват от това упражнение, тъй като им позволява да видят различните нива на местоположението на историята по ясен и стегнат начин.

Включването на графичен организатор на скрипт в упражнението за картографиране на историята може допълнително да подобри разбирането на учениците за това как обстановката влияе върху действията на героите и развитието на сюжета. Това упражнение помага на обучаемите да се научат да идентифицират ключови елементи от обстановката, като период от време, география и култура, и как те допринасят за структурата и значението на историята.

В крайна сметка, като използват тези работни листове, карти с истории и организатори на графики на сценарии, учителите могат да насърчат учениците да мислят творчески и критично за ролята на обстановката в литературата. Тези упражнения осигуряват рамка за изследване на сложността на обстановката на историята и за развиване на по-задълбочена оценка и разбиране на света, в който се развива историята.

Видове настройки

Разбирането на различни видове настройки е от решаващо значение за разбирането на сложността на разказа, тъй като настройките могат значително да варират в зависимост от историята, жанра и културния контекст. Творческото мислене е основен компонент при идентифицирането и анализирането на различните среди, които могат да съществуват в литературата, като селска, градска, крайградска, историческа, футуристична, фентъзи и дистопична. Насърчаването на учениците да изследват различните нива на обстановка в една история може да им помогне да придобият по-дълбока оценка за темите и важните части, които историята предава. Това може да се направи чрез използването на визуални помощни средства като шаблони за картографиране, картографиране на истории и графични организатори на скриптове. Ето различните видове настройки, които читателите могат да срещнат:

 1. Селски условия: Селските условия често включват по-малки, по-изолирани общности и могат да подчертаят теми като традиция, семейство и простота. Градските условия, от друга страна, обикновено са по-големи, по-пренаселени среди и могат да акцентират върху темите за модерността, разнообразието и предизвикателствата на градския живот.
 2. Крайградски настройки: Крайградските настройки могат да комбинират елементи от селски и градски условия и често изследват теми за общност, съответствие и американската мечта.
 3. Исторически настройки: Историческите настройки могат да варират от древни цивилизации до по-нови периоди от време и могат да предоставят представа за обичаите, ценностите и събитията от миналото.
 4. Футуристични настройки: Футуристичните настройки често изследват въображаеми светове и технологии и могат да адресират съвременни социални проблеми по спекулативен или алегоричен начин.
 5. Фентъзи настройки: Фентъзи настройките могат да включват магически или свръхестествени елементи, което го прави привлекателен жанр за творческо мислене и упражнения за картографиране на истории. Насърчаването на вашия клас да създава свои собствени карти на фантастични светове може да им помогне да визуализират различните елементи, които изграждат обстановката, като уникални пейзажи, същества и магически артефакти, и често наблягат на теми за героизъм, митология и битката между доброто и зло.
 6. Дистопични настройки: Дистопичните настройки често се характеризират с мрачно, потисническо общество и могат да изследват теми за власт, контрол и бунт.

Защо настройката на работни листове с карти е ефективна?

Тези работни листове са ефективни, защото насърчават учениците да се ангажират активно с историята, която четат или научават. Създавайки визуално представяне на обстановката, децата са в състояние да разберат по-добре контекста на историята и как тя се свързва с героите и сюжета. Освен това създаването на карта на обстановката помага на читателите да развият важни умения като визуализация, критично мислене и пространствени разсъждения.

Как работните листове за настройка на картата могат да бъдат включени в уроците?

Работните листове за настройка на карти могат да бъдат включени в уроци по предмети и нива на клас.

В Изкуствата по английски език учениците могат да ги създават за романи, разкази или стихотворения, които изучават. Това може да им помогне да разберат по-добре начина, по който авторът използва обстановка за създаване на настроение и атмосфера.

В социалните науки учениците могат да създават карти на обстановката за исторически събития или периоди от време, които изучават. Това може да им помогне да разберат по-добре контекста и географията на периода от време.

В науката учениците могат да ги създават за екосистеми или местообитания, за които учат. Това може да им помогне да разберат по-добре взаимовръзките между различните елементи в екосистемата.

Какво трябва и какво не трябва да се прави, когато правите работни листове с карта на настройките

Направи

 • Помислете, че тези работни листове са най-подходящи за използване с истории, които имат богати и подробни настройки.
 • Уверете се, че инструкциите са ясни и че те са насърчавани да използват своята креативност и умения за критично мислене.
 • Дайте примери, за да помогнете на учащите да разберат какво се очаква от тях.
 • Насърчете учениците да използват различни цветове и символи, за да представят различни елементи от обстановката.
 • Осигурете възможности на класа да споделят и обсъждат своите карти един с друг.

Не трябва

 • Не избирайте история с настройки, които са твърде опростени или маловажни за сюжета.
 • Не се съсредоточавайте единствено върху фактически подробности за обстановката, а вместо това насърчете учениците да обмислят емоционалното и психологическото въздействие на обстановката върху историята и героите.
 • Не се ограничавайте до конкретен формат или дизайн за техните карти за настройка. Позволете им да бъдат креативни и да изразят идеите си по свой начин.
 • Не се фокусирайте само върху физически елементи като сгради и пейзажи. Насърчавайте обучаемите да включват елементи като период от време, социални норми и културен контекст.
 • Не предполагайте, че всички ще имат еднакво ниво на познаване на настройката. Осигурете ресурси като карти, изображения или текстови извадки, за да им помогнете да разберат по-добре обстановката.

Идеи за план на урока за създаване на работни листове за настройка

Анализиране на обстановката в литературата

След като прочетат роман или разказ, накарайте учениците да създадат работен лист с карта на обстановката, за да представят визуално различните елементи на обстановката. Насърчете ги да включват подробности като период от време, време, география и културен контекст.

Проучване на историческата среда

Използвайте работни листове за настройка на карти, за да научите за различни времеви периоди и култури. Нека вашият клас проучи и създаде работен лист, който представя конкретна историческа епоха, като Древен Рим или Ренесанса. Това ще помогне на читателите да разберат по-добре културния и социален контекст на периода от време и как той е повлиял на различни аспекти от живота.

Проучване на околната среда

Използвайте работни листове за поставяне на карти, за да преподавате на науката за околната среда и географията. Задайте работен лист, който представя конкретна екосистема или географски регион, като тропическа гора или пустиня. Това ще помогне на учениците да разберат по-добре различните елементи на една екосистема и как те взаимодействат един с друг.

Креативно писане

Използвайте работни листове за настройка на карти, за да вдъхновите творческото писане. Накарайте учениците да направят работен лист за измислен свят, който създават, или за конкретна сцена в история. Това ще помогне на учениците да визуализират по-добре обстановката и ще създадат по-завладяващо изживяване за читателите.

Социални проучвания

Използвайте работни листове за настройка на карти, за да преподавате за различни региони и държави по света. Накарайте учениците да създадат работен лист, който представя конкретна страна или регион, включително културни елементи като храна, музика и обичаи. Това ще помогне на учениците да разберат и оценят по-добре разнообразието от различни култури по света.


Как да Направите Работен Лист с Карта на Настройките

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме цветни, черно-бели, портретни или пейзажни шаблони. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Още повече Storyboard That ресурси и безплатни разпечаткиЧестито създаване!


Често задавани въпроси относно настройването на карти

Как могат да се използват работни листове за настройка на карта в групови проекти?

Работните листове за настройка на карта могат да се използват в групови проекти, като накарате всеки член на групата да създаде част от картата, като различни области на град или различни части от историческа обстановка. След това групата може да комбинира картите в едно цяло, за да създаде по-пълно разбиране за това къде се развива историята. Използването на тези работни листове в групови проекти може също така да насърчи сътрудничеството и комуникацията между членовете на групата, тъй като те работят заедно, за да гарантират, че техните индивидуални приноси се съчетават безпроблемно. Освен това, използването на шаблон на карта може да помогне за опростяване и организиране на нещата и да предостави процес стъпка по стъпка, който членовете на групата да следват. Това може да бъде особено полезно за ученици от начален етап или визуални учащи, които се възползват от ясни и структурирани насоки. Работейки върху тази задача заедно, учениците могат също да развият своето творческо мислене и умения за решаване на проблеми, тъй като обмислят различни нива на детайлност и важни части от обстановката, които трябва да бъдат включени.

Как могат да се адаптират работните листове за настройка на карта за ученици с различия в ученето?

Тези работни листове могат да бъдат адаптирани за ученици с различия в ученето чрез предоставяне на допълнителна подкрепа или опростяване на задачата. Например предоставяне на предварително начертана карта за учениците за попълване, предоставяне на начални изречения или подсказки, за да помогнат на учениците да организират мислите си или създаване на физическа 3D карта за ученици, които може да се затрудняват с визуално-пространствено мислене.

Могат ли работните листове за настройка на картата да се използват за нехудожествени текстове?

Да, задаване на работни листове с карти може да се използва за нехудожествени текстове като исторически разкази, биографии или пътеписи. Учениците могат да начертаят местоположенията и настройките, описани в текста, и да включат допълнителна информация като исторически контекст, културни елементи или фактори на околната среда.

Как могат да се използват работни листове за настройка на карти за виртуално или онлайн обучение?

Тези работни листове могат да бъдат адаптирани за виртуално или онлайн обучение чрез използване на цифрови инструменти като онлайн бели дъски, интерактивни карти или платформи за виртуална реалност. Това позволява на учениците да изследват и взаимодействат с обстановката по по-завладяващ начин, дори и да не присъстват физически в класната стая. Освен това учителите могат да предоставят виртуални обиколки или видеоклипове, за да дадат на учениците по-добро разбиране на контекста.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/създаването-карти-за-електронни-таблици
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ