https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/теза-отчет-листове

Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Очертания на Тезата | Организатори на Теза

Какво е теза?

В академичното писане изявлението на тезата е централната идея, твърдение или аргумент, който ръководи целия документ. Да знаете как да напишете един е от съществено значение за създаването на силни и последователни документи, които предават вашето послание ефективно. Изработването на ефективно изявление обаче не е лесно и може да бъде трудна задача за много писатели, независимо от темата. Нашите шаблони предоставят структурирана рамка за студентите да създават добре изработени изложения за дипломни работи, които отговарят на изискванията за академично писане.

Какво е работен лист за теза?

Работните листове за изложение на теза помагат при планирането на всяко есе или реферат. Студентите могат да използват конкретна (изброяваща) декларация за теза или обща теза, за да планират основната идея на своето есе и да практикуват писане на ефективни твърдения. Академичното писане често изисква силна теза, която задава тона и целта на работата. Въпреки това, много студенти се борят с изработването на ефективни тези, което често води до документи, на които липсва ясна посока и фокус.

Защо тези графични организатори са важни и как се използват най-добре?

Тезите са в основата на всяка работа, дебат или друга писмена задача. Използва се за насочване на писането и поддържане на идеите, фокусирани върху доказването на това твърдение вярно със съответните доказателства. Студентите често срещат трудности да започнат, така че тези шаблони могат да им помогнат да ги напътстват, докато създават такъв, който да ги насочва при писането. С помощта на шаблон обучаемите могат да структурират своите мисли и идеи, за да създадат ясна, кратка и ефективна теза. Очертанията предоставят рамка за авторите, за да разберат различните типове изявления на теза, да генерират идеи и да се научат как да направят добро изявление на теза, което ефективно да предава тяхното послание. Освен това графичните организатори предлагат визуален начин за организиране на идеи, което прави процеса на писане по-достъпен за учащите.

Има различни видове работни листове, които са предназначени за различни цели и нива на умения за писане. Някои работни листове може да са насочени към подпомагане на студентите да развият основно разбиране за това как да създадат теза, докато други може да са по-напреднали и фокусирани върху усъвършенстване и укрепване на съществуващи твърдения за теза. Наличието на различни шаблони дава на учениците избор кой е най-полезен за тяхната задача.

Други полезни съвети за създаване на успешни/полезни изявления за дипломни работи Организатор на работни листове

Използването на шаблони за работни листове може да бъде мощен инструмент за подпомагане на децата да изработят силни и ефективни изявления на теза. Като предоставят структурирана рамка за организиране на идеи, обучаемите могат да разберат по-добре ключовите елементи и как да напишат ефективно. Примерът за графичен органайзер може да помогне на обучаемите да разберат различните категории, като аргументация, аналитичност или изложение, и как да напишат изложение на теза, което се вписва в тези категории.

Примерите за графичен органайзер предлагат визуални представяния на различните части от изложение на теза, като тема, аргумент и основни точки. Този подход може да бъде особено полезен за визуални учащи, които може да се затруднят с писмени инструкции. Шаблоните също позволяват диференциране на инструкциите за учащи с различни нива на умения. Например, някои шаблони може да са по-структурирани за обучаеми, които тепърва започват да се учат как да пишат изложение на дипломна работа, докато други могат да позволят повече гъвкавост и креативност за по-напреднали обучаеми.

Използването на шаблон на работен лист за изявление на теза също може да помогне на учащите да разберат по-добре целта на изявление на теза в академично писане. Чрез разбиването на различните компоненти обучаемите имат пространството да видят как тяхната теза е свързана с по-широкия контекст на тяхната статия и как насочва читателя към техния аргумент или основна точка. Като цяло шаблоните на работни листове могат да бъдат ефективен начин за подпомагане на обучаемите с различни стилове на учене и нива на умения и да им помогнат да овладеят изкуството да напишат силна и ефективна теза.

Как да направите добра теза

Въпреки че работният лист с изложение на тезата може да бъде полезен инструмент за развиване на вашите умения за писане, той не е заместител на внимателното четене, изследването и критичното мислене. Когато използвате работен лист с изложение на теза, важно е внимателно да прочетете и следвате предоставените инструкции и подкани. Обърнете внимание на специфичните изисквания на заданието, като дължината и формата на изложението на тезата, както и аудиторията и целта на писането. Бъдете готови да преразгледате и усъвършенствате, ако е необходимо, въз основа на обратна връзка от вашия инструктор или други читатели.

Работните листове за изложение на тезата работят, като водят писателите чрез поредица от подкани или въпроси, които им помагат да развият ясен и целенасочен аргумент за писмената си задача. Обикновено работният лист ще започне с молба на ученика да идентифицира темата на своята работа и да я стесни до конкретен фокус.

След това подканите може да помолят ученика да обмисли различни аспекти на своя аргумент, като например ключовите точки, които искат да направят, доказателствата, които ще използват в подкрепа на своите твърдения, и контрааргументите или възраженията, които може да трябва да разгледат. Някои работни листове могат също така да предоставят примери за ефективни изявления на теза и да предлагат съвети за изработване на силен и убедителен аргумент.

Докато студентът работи с подканите, той ще започне да разработва по-прецизно и фокусирано изложение на тезата, което ефективно съобщава основния аргумент на тяхната работа. Те могат също така да получат обратна връзка или предложения за подобрение от своя инструктор или връстници, които могат да използват, за да преразгледат и усъвършенстват допълнително.

Графичен организатор Работни листове за изложение на дипломна работа

Съвети, които трябва да имате предвид, когато правите своя работен лист:

  1. Определете предназначението и целите на работния лист. Определете какви конкретни умения или концепции искате да развият вашите ученици и върху какви типове писмени задачи ще работят.
  2. Изберете подходящи подкани или въпроси. Разработете поредица от подсказки или въпроси, които насочват обучаемите през процеса на разработване на ясна и целенасочена теза. Подканите трябва да са ясни, кратки и подходящи за конкретната писмена задача.
  3. Дайте примери и обратна връзка. Предложете примери за ефективни изложения на дипломна работа и дайте обратна връзка и предложения за подобрение, за да помогнете на студентите да усъвършенстват уменията си за писане.
  4. Вземете предвид нуждите на различните обучаеми. Не забравяйте да вземете предвид нуждите на различните типове обучаеми, като зрителни, слухови и кинестетични обучаеми, и включете различни дейности и стратегии за ангажиране на всички обучаеми.
  5. Тествайте и прегледайте работния лист. Изпробвайте работния лист с малка група и съберете обратна връзка, за да идентифицирате всички области, които може да се наложи да бъдат преразгледани или изяснени.
  6. Осигурете инструкции и подкрепа. Представете работния лист на вашия клас и дайте ясни инструкции и подкрепа, докато те работят с подканите и дейностите.
  7. Наблюдавайте напредъка и предоставяйте обратна връзка. Наблюдавайте напредъка и предоставяйте постоянна обратна връзка и подкрепа, за да помогнете за развитието на умения за писане.

Безплатни работни листове за изявление на дипломна работа със Storyboard That

Storyboard That не е просто средство за създаване на етикети в класната стая, това е и многофункционален инструмент, който може да се използва като генератор на изявления за тези безплатно или дори за създаване на различни образователни ресурси. С инструмента за създаване на тези лесно можете да създавате шаблони, които насочват учениците към изработването на силни и ясни тези. Просто изберете шаблон и щракнете върху елементите, за да ги персонализирате според вашите нужди. След като сте готови, можете да запазите работния лист и или да го отпечатате веднага, или да го запазите в библиотеката на сценария за по-късна употреба. Независимо дали трябва да създадете безплатни работни листове с изложение на дипломна работа, конкретен тип изложение на дипломна работа или общо ръководство за писане на изложение на дипломна работа, създателят на изложение на дипломна работа на Storyboard That може да помогне за опростяване на процеса и да предостави ясна и структурирана рамка, която децата да следват.

Как да Направите Работен Лист за Изложение на Теза

1 Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2 Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3 Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4 Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5 Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6 Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Свързани Storyboard That ресурси и разпечаткиЧестито създаване!


Често задавани въпроси относно тезите

Имам ли нужда от работен лист, за да разбера как да напиша теза?

Въпреки че не е задължително да се нуждаете от работен лист, за да напишете изявление за теза, работният лист може да ви помогне да организирате мислите си и да гарантира, че изявлението ви за теза е силно и ефективно. Работните листове могат да предоставят подкани, примери и обратна връзка, за да ви напътстват през процеса на създаване на теза, която работи. Те също така могат да помогнат на учениците да работят с различни примери както за силни, така и за слаби изявления на теза и да помогнат за развитието на способността им да разпознават характеристиките на ефективните изявления на тезата, като яснота, конкретност и ясен аргументативен фокус. Освен това упражненията, улеснени от работните листове, могат да помогнат на учениците да разберат как да разработят теза, която ефективно да ръководи писането им и да осигури силна основа за техния аргумент. Чрез използването на работни листове с примерни упражнения студентите могат да подобрят своите умения за критично мислене и да придобият увереност в способността си да изработят силна теза.

Какво е обобщаваща теза?

Обобщаваща теза е широко изявление, което обхваща основната точка на статия, без да предоставя конкретни подробности или доказателства. Нарича се „чадър“, защото обхваща голяма тема или проблем, който може да бъде разделен на по-малки подтеми за по-нататъшно изследване. Пример за обща теза е „Въздействието на технологиите върху обществото“. Примерите за общи дипломни работи могат да бъдат ефективен инструмент за обучение на студентите относно важността на яснотата и конкретността в изявленията на тезите. Чрез използването на примери за общи дипломни работи студентите могат да видят как широка тема може да бъде стеснена до конкретно твърдение, което дава ясна насока за доклада. Това може да помогне на учениците да разберат как да изработят теза, която е едновременно фокусирана и конкретна, като същевременно позволява гъвкавост в техните аргументи.

Как работните листове ми помагат да разбера как да напиша теза?

Работните листове за упражнения за излагане на теза имат за цел да помогнат на студентите да организират своите мисли и идеи, преди да започнат да пишат изявление на теза. Работните листове помагат, като предоставят ясни и кратки указания, примери и подкрепа, и помагат на учениците да разберат ключовите компоненти на силна теза и да развият свои собствени уникални идеи и аргументи. Чрез използването на работен лист студентите могат да прецизират идеите си и да гарантират, че тяхната теза отразява точно съдържанието на тяхното есе или изследователска работа. В крайна сметка работният лист служи като ценно ръководство, което помага на студентите да напишат ясна и ефективна теза.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/теза-отчет-листове
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ