https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/теза-отчет-листове

Персонализирайте Шаблони за Изявления за Дипломна Работа


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!Очертания на Тезата | Организатори на Теза

Какво е теза?

В академичното писане изявлението на тезата е централната идея, твърдение или аргумент, който ръководи целия документ. Да знаете как да напишете един е от съществено значение за създаването на силни и последователни документи, които предават вашето послание ефективно. Изработването на ефективно изявление обаче не е лесно и може да бъде трудна задача за много писатели, независимо от темата. Нашите шаблони предоставят структурирана рамка за студентите да създават добре изработени изложения за дипломни работи, които отговарят на изискванията за академично писане.

Какво е работен лист за теза?

Нашите работни листове помагат при планирането на всяко есе или реферат. Студентите могат да използват конкретна (изброяваща) декларация за теза или обща теза, за да планират основната идея на своето есе и да се упражняват в писането на ефективни идеи. Академичното писане често изисква силно изявление, което задава тона и целта на работата.

Защо тези графични организатори са важни и как се използват най-добре?

Тезите са в основата на всяка работа, дебат или друга писмена задача. Използва се за насочване на писането и поддържане на идеите, фокусирани върху доказването на това твърдение вярно със съответните доказателства. Студентите често срещат трудности да започнат, така че тези шаблони могат да им помогнат да ги напътстват, докато създават такъв, който да ги насочва при писането. С помощта на шаблон обучаемите могат да структурират своите мисли и идеи, за да създадат нещо, което е ясно, кратко и ефективно. Очертанията предоставят рамка за писателите, за да разберат различните типове, да генерират идеи и ефективно да предадат своето послание. Освен това графичните организатори предлагат визуален начин за организиране на идеи, което прави процеса на писане по-достъпен за учащите.

Има различни видове работни листове, които са предназначени за различни цели и нива на умения за писане. Някои работни листове може да са насочени към подпомагане на учениците да развият основно разбиране за това как да започнат, докато други може да са по-напреднали и фокусирани върху усъвършенстване и укрепване на съществуващи текстове. Наличието на различни шаблони дава на учениците избор кой е най-полезен за тяхната задача.

Други полезни съвети за създаване на успешни/полезни изявления за дипломни работи Организатор на работни листове

Използването на шаблони за работни листове може да бъде мощен инструмент за подпомагане на децата да създават силно и ефективно писане. Като предоставят структурирана рамка за организиране на идеи, обучаемите могат да разберат по-добре ключовите елементи и как да напишат ефективно. Примерът за графичен органайзер може да помогне на обучаемите да разберат различните категории, като аргументация, аналитичност или експозиция, и как да напишат нещо, което се вписва в тези категории.

Примерите за графичен организатор предлагат визуални представяния за части като тема, аргумент и основни точки. Този подход може да бъде особено полезен за визуални учащи, които може да се затруднят с писмени инструкции. Шаблоните също позволяват диференциране на инструкциите за учащи с различни нива на умения. Например, някои шаблони може да са по-структурирани за учащи, които тепърва започват да учат този тип писане, докато други могат да позволят повече гъвкавост и креативност за по-напреднали учащи.

Използването на шаблон също може да помогне на учащите да разберат по-добре целта на това, което пишат. Чрез разбиването на различните компоненти обучаемите имат пространството да видят как тяхната теза е свързана с по-широкия контекст на тяхната статия и как насочва читателя към техния аргумент или основна точка. Като цяло шаблоните на работни листове могат да бъдат ефективен начин за подпомагане на обучаемите с различни стилове на учене и нива на умения и да им помогнат да овладеят изкуството да напишат силна и ефективна теза.

Как да направите добра теза

Въпреки че работният лист може да бъде полезен инструмент за развиване на вашите умения за писане, той не е заместител на внимателното четене, проучване и критично мислене. Когато използвате работен лист за планиране, е важно внимателно да прочетете и следвате предоставените инструкции и подкани. Обърнете внимание на специфичните изисквания на заданието, като дължината и формата на изложението на тезата, както и аудиторията и целта на писането. Бъдете готови да преразгледате и усъвършенствате, ако е необходимо, въз основа на обратна връзка от вашия инструктор или други читатели.

Шаблоните за планиране са ефективни, като насочват писателите през поредица от подкани или въпроси, които им помагат да развият ясен и целенасочен аргумент за своята писмена задача. Обикновено работният лист ще започне с молба на ученика да идентифицира темата на своята работа и да я стесни до конкретен фокус.

След това подканите може да помолят ученика да обмисли различни аспекти на своя аргумент, като например ключовите точки, които искат да направят, доказателствата, които ще използват в подкрепа на своите твърдения, и контрааргументите или възраженията, които може да трябва да разгледат. Някои работни листове могат също да предоставят примери и съвети за изработване на силен и убедителен аргумент.

Докато ученикът работи с подканите, той ще започне да развива по-прецизно и фокусирано изявление, което ефективно съобщава основния аргумент на тяхната работа. Те могат също така да получат обратна връзка или предложения за подобрение от своя инструктор или връстници, които могат да използват, за да преразгледат и усъвършенстват допълнително.

Работни листове за графичен организатор

Съвети, които трябва да имате предвид, когато правите своя работен лист:

  1. Определете предназначението и целите на работния лист. Определете какви конкретни умения или концепции искате да развият вашите ученици и върху какви типове писмени задачи ще работят.
  2. Изберете подходящи подкани или въпроси. Разработете поредица от подсказки или въпроси, които насочват обучаемите през процеса на разработване на ясна и целенасочена теза. Подканите трябва да са ясни, кратки и подходящи за конкретната писмена задача.
  3. Дайте примери и обратна връзка. Предлагайте примери и предоставяйте обратна връзка и предложения за подобрение, за да помогнете на учениците да усъвършенстват уменията си за писане.
  4. Вземете предвид нуждите на различните обучаеми. Не забравяйте да вземете предвид нуждите на различните типове обучаеми, като зрителни, слухови и кинестетични обучаеми, и включете различни дейности и стратегии за ангажиране на всички обучаеми.
  5. Тествайте и прегледайте работния лист. Изпробвайте работния лист с малка група и съберете обратна връзка, за да идентифицирате всички области, които може да се наложи да бъдат преразгледани или изяснени.
  6. Осигурете инструкции и подкрепа. Представете работния лист на вашия клас и дайте ясни инструкции и подкрепа, докато те работят с подканите и дейностите.
  7. Наблюдавайте напредъка и предоставяйте обратна връзка. Наблюдавайте напредъка и предоставяйте постоянна обратна връзка и подкрепа, за да помогнете за развитието на умения за писане.

Безплатни работни листове за изявление на дипломна работа със Storyboard That

Storyboard That не е просто средство за създаване на етикети в класната стая, това е и многофункционален инструмент, който може да се използва като генератор на изявления за тези безплатно или дори за създаване на различни образователни ресурси. С инструмента за създаване на тези лесно можете да създавате шаблони, които насочват учениците към изработването на силни и ясни тези. Просто изберете шаблон и щракнете върху елементите, за да ги персонализирате според вашите нужди. След като сте готови, можете да запазите работния лист и или да го отпечатате веднага, или да го запазите в библиотеката на сценария за по-късна употреба. Независимо дали трябва да създадете безплатни работни листове с изложение на дипломна работа, конкретен тип изложение на дипломна работа или общо ръководство за писане на изложение на дипломна работа, създателят на изложение на дипломна работа на Storyboard That може да помогне за опростяване на процеса и да предостави ясна и структурирана рамка, която децата да следват.

Как да Направите Работен Лист за Изложение на Теза

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни въпроси и изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите с работния си лист, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!


Свързани Storyboard That ресурси и разпечаткиЧестито създаване!


Често задавани въпроси относно тезите

Имам ли нужда от работен лист, за да разбера как да напиша теза?

Въпреки че не е задължително да се нуждаете от работен лист, за да напишете изявление за теза, работният лист може да ви помогне да организирате мислите си и да гарантира, че изявлението ви за теза е силно и ефективно. Работните листове могат да предоставят подкани, примери и обратна връзка, за да ви напътстват през процеса на създаване на теза, която работи. Те също така могат да помогнат на учениците да работят с различни примери както за силни, така и за слаби изявления на теза и да помогнат за развитието на способността им да разпознават характеристиките на ефективните изявления на тезата, като яснота, конкретност и ясен аргументативен фокус. Освен това упражненията, улеснени от работните листове, могат да помогнат на учениците да разберат как да разработят теза, която ефективно да ръководи писането им и да осигури силна основа за техния аргумент. Чрез използването на работни листове с примерни упражнения студентите могат да подобрят своите умения за критично мислене и да придобият увереност в способността си да изработят силна теза.

Какво е обобщаваща теза?

Обобщаваща теза е широко изявление, което обхваща основната точка на статия, без да предоставя конкретни подробности или доказателства. Нарича се „чадър“, защото обхваща голяма тема или проблем, който може да бъде разделен на по-малки подтеми за по-нататъшно изследване. Пример за обща теза е „Въздействието на технологиите върху обществото“. Примерите за общи дипломни работи могат да бъдат ефективен инструмент за обучение на студентите относно важността на яснотата и конкретността в изявленията на тезите. Чрез използването на примери за общи дипломни работи студентите могат да видят как широка тема може да бъде стеснена до конкретно твърдение, което дава ясна насока за доклада. Това може да помогне на учениците да разберат как да изработят теза, която е едновременно фокусирана и конкретна, като същевременно позволява гъвкавост в техните аргументи.

Как работните листове ми помагат да разбера как да напиша теза?

Работните листове за упражнения за излагане на теза имат за цел да помогнат на студентите да организират своите мисли и идеи, преди да започнат да пишат изявление на теза. Работните листове помагат, като предоставят ясни и кратки указания, примери и подкрепа, и помагат на учениците да разберат ключовите компоненти на силна теза и да развият свои собствени уникални идеи и аргументи. Чрез използването на работен лист студентите могат да прецизират идеите си и да гарантират, че тяхната теза отразява точно съдържанието на тяхното есе или изследователска работа. В крайна сметка работният лист служи като ценно ръководство, което помага на студентите да напишат ясна и ефективна теза.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/теза-отчет-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ