https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/тормоз-работни-листове

Персонализирайте Работни Листове за Борба с Тормоза


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!bullying-example

Какво е тормоз?

Тормозът е, когато някой умишлено наранява, вреди или плаши друг човек, физически или емоционално, многократно и с течение на времето. Това включва дисбаланс на властта, при който насилникът използва своята сила или влияние, за да контролира или нарани жертвата.

Това остава неотложна грижа в днешното общество, засягайки децата и младите хора в училищата и общностите. От съществено значение е да се справим директно с този проблем и да предоставим на преподавателите и родителите ефективни инструменти, като работни листове за борба с тормоза и други безплатни работни листове и ресурси за тормоз, за ​​да преподават, ангажират и насърчават учениците да идентифицират и да се справят с тези ситуации.


Видове тормоз

Преди да се задълбочите в създаването на работни листове и дейности, е изключително важно да разберете различните видове тормоз, които съществуват.

Физически тормоз

Това включва използване на сила за нараняване и сплашване на другите. Примерите включват удряне, ритане, блъскане или повреждане на лично имущество. Създаването на работни листове, които помагат на децата да се научат да идентифицират сценариите за физически тормоз и техните последствия, може да бъде ефективен начин за повишаване на осведомеността относно тази форма на агресия.

Вербален тормоз

Този тип причинява емоционална болка чрез обиди, наругания, подигравки и разпространяване на слухове. Работните листове за тормоз за деца, които ги насърчават да разпознават нараняващите думи и да обсъждат тяхното въздействие върху другите, могат да насърчат съпричастност и да насърчат ненасилствената комуникация.

Релационен (социален) тормоз

Релационният тормоз има за цел да манипулира социалните взаимоотношения чрез изключване на други, разпространяване на слухове или използване на натиск от връстници, за да навреди на нечия репутация. Работните листове могат да бъдат проектирани така, че да помогнат за идентифицирането на тези ситуации, а участието в ролеви дейности може да научи на подходящо разрешаване на конфликти и съпричастност.

Кибертормоз

В дигиталната ера кибертормозът се превърна в сериозен проблем. Работните листове за кибертормоз могат да образоват учениците относно отговорното онлайн поведение и как да докладват инциденти на кибертормоз на възрастни.

Съвети за създаване на работен лист за тормоз

Учителите и родителите могат да работят заедно, за да създадат увлекателни и интерактивни работни листове и дейности за повишаване на осведомеността относно тормоза.

 1. Определете фокуса: Започнете с идентифициране на специфичните учебни цели за работния лист, като например разбиране на различни видове тормоз или разпознаване на примери за сценарии.
 2. Изберете ангажиращ формат: Изберете формат, който ангажира учениците, като например попълване на празните полета, въпроси с избираем отговор или дейности с кратък отговор. Например, работните листове за упражняване на тормоз могат да включват сценарии от реалния живот, при които учениците идентифицират случаи на тормоз.
 3. Включете подходящо съдържание: Включете информация за различните видове, ефектите върху жертвите и стратегии за превенция и интервенция.
 4. Насърчавайте критичното мислене: Създайте въпроси, които подтикват учениците да разсъждават върху въздействието на тормоза и как могат да допринесат за положителна и уважителна среда.
 5. Насърчавайте емпатията: Включете дейности, които насърчават децата да се поставят на мястото на другите, за да разберат емоциите и последствията от този тип поведение.
 6. Използвайте примери от реалния живот: Дайте примери за ситуации на тормоз, с които младите хора могат да се сблъскат в ежедневието си, като инциденти на детски площадки или онлайн тормоз.
 7. Включете ролеви упражнения: Интегрирайте ролеви дейности, при които учениците играят различни роли в различни сценарии, за да разберат гледните точки на всички участващи страни.
 8. Включете визуални елементи: Използвайте подходящи изображения или илюстрации, за да подсилите концепциите и да направите работния лист визуално привлекателен.
 9. Включете точки за дискусия: Добавете въпроси, които стимулират дискусии в класната стая, позволявайки на учениците да споделят своите мисли и преживявания, свързани с тормоза.
 10. Завършете с призив за действие: Завършете с призив за действие, насърчавайки учениците да съобщават за случаи на тормоз и насърчаване на култура на уважение и доброта в тяхното училище и общност.

Съответни дейности и ресурси

 • Проектиране на дейности за отпечатване: Разработете работни листове и дейности за отпечатване, които подтикват към дискусии относно последствията от тормоза и как той засяга целевите лица. Включете сценарии, при които учениците трябва да идентифицират различни типове и да обмислят подходящи решения.

 • Ролеви игри в малки групи: Насърчете учениците да участват в ролеви дейности в малки групи, симулиращи различни ситуации на тормоз. Влизайки в различни роли, те могат да развият емпатия както към жертвата, така и към агресора, научавайки се как да разрешават конфликти по мирен начин.

 • Правила за преподаване и поведение: Интегрирайте правила и насоки за уважително поведение в работните листове за тормоз. Научете важността на добротата, съпричастността и противопоставянето на това негативно поведение.

 • Повишаване на осведомеността и насърчаване на действия: За ефективна борба с тормоза е важно да се повиши осведомеността и да се насърчат действия от страна на всички членове на училищната общност.

 • Включване на учители и родители: Учителите и родителите трябва да работят заедно, за да създадат безопасна и приобщаваща училищна среда. Осигурете им работни листове за борба с тормоза и ресурси, за да ангажират децата в разговори за тормоза и да насърчават съпричастност и доброта.

 • Ангажиране на ученици: Научете вашия клас как да разпознават тормоза и ги овластете да предприемат действия. Насърчавайте ги да докладват за инциденти на учители или родители, насърчавайки чувството за отговорност за запазване на безопасността на тяхната училищна общност.

 • Обществени инициативи: Организирайте обществени инициативи и събития, които повишават осведомеността относно тормоза. Поканете родители, учители и ученици да участват, създавайки единен фронт срещу тормоза.

Тормозът е сложен проблем, който засяга благосъстоянието на учениците и младите хора в училищата. Чрез създаването на ефективни работни листове и дейности можем да научим младежите за различните видове тормоз, да насърчим съпричастност и разбиране и да насърчим положително поведение при разрешаване на конфликти. Повишаването на осведомеността и ангажирането на цялата училищна общност са жизненоважни стъпки към изкореняване на тормоза и насърчаване на безопасна и приобщаваща среда за всички.


Как да си Направим Работен Лист за Тормоз

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често Задавани Въпроси Относно Тормоза

Как трябва да реагирам, ако аз или някой, когото познавам, е тормозен?

Ако вие или някой, когото познавате, е изправен пред тормоз, от решаващо значение е да реагирате по подходящ начин и да предприемете стъпки за справяне със ситуацията. Реагирайте по подходящ начин, като запазите спокойствие, говорите за това с някой, на когото имате доверие, и докладвате за инцидентите на властите. Избягвайте отмъщението и документирайте всеки инцидент. Потърсете подкрепа от линиите за помощ и изградете поддържаща мрежа. Практикувайте увереност, разработете стратегии за справяне и включете висши органи, ако е необходимо. Съсредоточете се върху грижата за себе си и насърчавайте другите да се противопоставят на поведението на тормоз. Не забравяйте, че търсенето на помощ е смелост и е от съществено значение за справяне със ситуацията. Ресурси могат да бъдат намерени чрез различни ресурси, включително безплатни работни листове за тормоз за деца.

Какви са дългосрочните ефекти от тормоза върху жертвата?

Дългосрочните ефекти от тормоза върху жертвите могат да бъдат тежки, засягайки психическото и физическото здраве, взаимоотношенията и академичните/професионалните резултати. Един пример за тормоз може да бъде, когато ученик е многократно дразнен и изключен от социални дейности от своите съученици. Последствията могат да включват тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство, самонараняване, социално оттегляне и злоупотреба с вещества. Бързото справяне с тормоза с подкрепа, консултиране и безопасна среда е от решаващо значение за смекчаване на въздействието му и насърчаване на устойчивостта. Създаването на култура на доброта и съпричастност в училищата и общностите може да помогне за предотвратяването на тези трайни ефекти.

Дали кибертормозът е толкова вреден, колкото традиционният тормоз?

Кибертормозът може да бъде толкова вреден, колкото и традиционният тормоз, а в някои случаи и по-тежък поради уникалните си характеристики. Среща се денонощно на различни онлайн платформи, което прави избягането на жертвите трудно. Кибертормозите могат да останат анонимни, което води до по-агресивно поведение. Широко разпространеният характер на кибертормоза причинява дълбок емоционален стрес на жертвите, а обидното съдържание може да има трайно въздействие поради постоянния си характер онлайн. Липсата на взаимодействие лице в лице може да намали емпатията от насилниците, а жертвите може да изпитат социална изолация. Постоянното излагане на кибертормоз може да доведе до проблеми с психичното здраве и да попречи на академичните постижения. Превантивните мерки, като обучение за отговорно онлайн поведение и насърчаване на отворена комуникация, са от съществено значение за борбата с кибертормоза и създаването на по-безопасна цифрова среда за всички.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/тормоз-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ