https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/2d-форми-работни-листове

Персонализиране на Работни Листове за 2D Форми


Ако възлагате това на учениците си, копирайте работния лист във вашия акаунт и запишете. Когато създавате задача, просто я изберете като шаблон!2D-shapes-example

Изследване на геометрията с работни листове с 2D форми

Включването на работни листове по геометрия с 2D фигури във вашите уроци по математика е фантастичен начин да научите младите учащи се на основни форми, техните свойства, симетрия и др. Тези увлекателни образователни инструменти помагат на децата да създадат задълбочено разбиране на геометрията, като полагат основата за по-напреднали математически концепции в бъдеще.

Образователни ползи от работните листове с 2D форми за детската градина

Работните листове по геометрия, фокусирани върху 2D фигури, са уместни и изключително полезни в образователни среди поради няколко убедителни причини.

 • Основа на геометрията: 2D фигурите служат като основни градивни елементи на геометрията. Разбирането на тези образувания е от съществено значение за разбирането на по-напреднали геометрични концепции, като ъгли, многоъгълници и пространствени отношения.

 • Визуално обучение: Много ученици учат визуално, а работните листове с 2D фигури предоставят визуално средство за преподаване на геометрия. Визуалните помощни средства, като диаграми, подобряват разбирането и запазването на геометричните концепции.

 • Практическо обучение: Работният лист с работен лист за идентификация на форма често включва практически дейности, които ангажират обучаемите в рисуване, оцветяване, изрязване и поставяне на форма. Тези тактилни преживявания помагат за затвърждаване на разбирането им за форма и нейните свойства.

 • Прогресивно обучение: Безплатни работни листове с 2D форми за детска градина за отпечатване могат да бъдат пригодени към различни нива на клас и способности, от детската градина до горните начални класове. Те могат да въведат основна форма и постепенно да напреднат към по-сложни концепции, като съобразяват етапите на развитие на обучаемите.

 • Решаване на проблеми: Работният лист може да включва задачи за решаване на проблеми, които предизвикват обучаемите да прилагат знанията си за 2D фигури в сценарии от реалния свят. Това насърчава критичното мислене и практическото прилагане на уменията по геометрия.

 • Оценяване и обратна връзка: Учителите могат да използват работни листове с двуизмерни фигури за формиращи и обобщаващи оценки, за да преценят разбирането на учениците. Работният лист може да предостави възможности за идентифициране на области, в които вашият клас може да се нуждае от допълнителна подкрепа или обогатяване.

 • Диференциация: Работните листове за линии на симетрия в 2d форми могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на специфичните нужди на различни обучаеми. Учителите могат да променят сложността на въпросите или да предоставят допълнителни насоки, за да се погрижат за индивидуалните стилове и способности на учене.

 • Домашно обучение: Освен за използване в класната стая, работните листове с двуизмерни форми са подходящи за домашна работа и работни листове за упражнения, като позволяват учене за засилване на разпознаването на форми или идентифициране на концепции за различни форми, например, и включват родителите в образователния процес.

 • Творческо изразяване: Работният лист може да включва творчески дейности, като изкуство с форми или истории за форми, насърчавайки артистичното изразяване, като същевременно затвърждава концепциите за геометрията.

 • Подготовка за напреднали математика: Владеенето на 2D фигури полага основата за напреднали математически теми, като геометрия, тригонометрия и смятане. Силната основа в геометрията е от съществено значение за успеха в математиката на по-високо ниво.

Идеи за дейност в работен лист

 • Shape Scavenger Hunt (детска градина): Нека вашият клас намери ежедневни предмети в заобикалящата ги среда, които съответстват на дадена форма, и създайте лична колекция от форми.

 • Сортиране на фигури (идентификация на фигури): Нека вашият клас изреже фигури и ги сортира въз основа на атрибути като страни или ъгли, създавайки етикетиран плакат. Работните листове за идентифициране на формата са подходящи за учащи от различни възрастови групи и нива на клас, което ги прави адаптивни както към образованието в ранна детска възраст, така и към учебните програми на началното училище.

 • Shape Art (детска градина): Младите ученици рисуват креативни картини или дизайни, използвайки само основна 2D форма, което им позволява да упражняват фини двигателни умения чрез рисуване.

 • Гатанки с форми (детска градина): Децата решават гатанки с основни форми на работен лист, като рисуват или назовават съответстващата форма.

 • Изследване на фигури: Децата подреждат форми за печат, за да образуват съставна форма и описват атрибути.

 • Shape Story: Децата създават кратка история, където героите и обектите са представени от 2D форма.

 • Трансформации на форми: Нека вашият клас изреже и пренареди фигури, за да създаде нова форма или шарки, като обсъждате трансформациите.

 • Symmetry Challenge (линии на симетрия в 2D фигури): Децата идентифицират и рисуват линии на симетрия върху форма, изследвайки концепцията за симетрия.

 • Плакат със свойства на формата (Работни листове със свойства на 2D форми): Задайте на учениците конкретна форма, за да направят плакат, показващ нейните свойства (напр. колко страни). Това е страхотна задача, която предлага възможност за упражняване на креативност, като същевременно помага на детето да научи за други форми по забавен начин чрез плакатите на своите връстници.

 • Търсене на атрибути на фигури (Работни листове с атрибути на 2D форми): Учениците намират ежедневни предмети или изображения, които съответстват на дадени атрибути (напр. форми с четири равни страни) и ги поставят в работен лист.

Стъпки за създаване на работен лист с 2D форми

 1. Определете учебните цели: Изяснете конкретните двуизмерни форми или концепции, които искате да преподавате, като идентифициране на форми, разбиране на свойствата или изследване на симетрията в кръг, квадрат, овал, триъгълник, правоъгълници или други четириъгълници.

 2. Оформление и формат на дизайна: Създайте ясно и организирано оформление на работен лист със заглавие, инструкции и място за отговорите на учениците. Уверете се, че форматът е подходящ за възрастта и визуално привлекателен.

 3. Изберете форми и дейности: Изберете 2D форми или дейности, които са в съответствие с вашите учебни цели. Например, решете дали искате учениците да идентифицират, рисуват или изчисляват свойствата на фигурите.

 4. Създавайте въпроси и подкани: Напишете въпроси, подкани или задачи, които насочват обучаемите при работа с избраните форми. Включете разнообразни дейности за засилване на разбирането.

 5. Включете визуални елементи: Добавете изображения или илюстрации на 2D формите, върху които се фокусирате. Визуалните помагала помагат на учениците да разбират и разпознават по-добре формите.

 6. Коригирайте и прегледайте: Внимателно прегледайте работния лист за точност, яснота и съобразност с възрастта. Уверете се, че въпросите и инструкциите са ясни и че работният лист ефективно затвърждава предвидените резултати от обучението.

Още Storyboard That ресурси и безплатни разпечатки


Как да Направите Работен Лист с 2D Форми

1

Изберете Един от Готовите Шаблони

Имаме много шаблони, от които да избирате. Разгледайте нашия пример за вдъхновение!

2

Кликнете върху „Копиране на шаблон“

След като направите това, ще бъдете насочени към създателя на сценария.

3

Дайте име на Вашия Работен Лист!

Не забравяйте да го наречете нещо свързано с темата, за да можете лесно да го намерите в бъдеще.

4

Редактирайте Своя Работен Лист

Това е мястото, където ще включите указания, конкретни изображения и ще направите всякакви естетически промени, които искате. Вариантите са безкрайни!

5

Кликнете върху „Запазване и изход“

Когато приключите, щракнете върху този бутон в долния десен ъгъл, за да излезете от сценария.

6

Следващи Стъпки

От тук можете да отпечатате, изтеглите като PDF, да го прикачите към задание и да го използвате цифрово и много повече!Честито създаване!


Често задавани въпроси относно работни листове с 2D форми

Как мога да използвам работни листове с 2D форми, за да затвърдя уменията за критично мислене на учениците?

За да насърчите критичното мислене, включете задачи за решаване на проблеми в работните листове. Например, помолете учениците да изчислят периметъра или площта на фигурите, да идентифицират неправилни форми или да намерят модели сред формите.

Какви са ключовите свойства на 2D формите и как мога да ги науча?

Ключовите свойства на 2D фигурите включват броя на страните, видовете ъгли и симетрия. Преподаването на тези свойства може да се извърши чрез работни листове, които насърчават учениците да броят страни, да идентифицират ъгли и да изследват линиите на симетрия във формите.

Какви са някои творчески начини за преподаване на симетрия с помощта на работни листове?

Можете да преподавате симетрия с помощта на работни листове, като предоставяте форми, които учениците могат да допълват, за да ги направят симетрични. Освен това можете да предложите работни листове с обекти и да помолите учениците сами да начертаят линиите на симетрия.

Вижте всички шаблони за работни листове!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/създайте/2d-форми-работни-листове
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ