https://www.storyboardthat.com/bg/business-terms/оперативен-ливъридж
x
Storyboard That Logo

Искате ли да създадете сториборд като този?

Use Storyboard That!

Опитайте Storyboard That!

Създайте разкадровка

Оперативният ливъридж отчита фиксираните разходи на компанията като процент от общите им разходи. Обикновено се използва за изчисляване на дела на продажбите на компанията

Оперативен Лост Направи си Собствен

Формулата за изчисляване на оперативния ливъридж е маржът на вноските (CONTRIBUTION MARGIN LINK) / нетният оперативен доход. Компаниите обикновено попадат в две категории оперативен ливъридж:


  1. Висок оперативен ливъридж - това е компания с високи фиксирани разходи в сравнение с общите разходи. Дружество с висок оперативен ливъридж има ниски променливи разходи, така че маржът на вноската за всяка продадена единица дава сравнително висока печалба за компанията. Тази висока печалба се използва за изплащане на високите фиксирани разходи, което означава, че те се нуждаят от голям обем и постоянен поток от продажби, за да останат печеливши. Пример за това е софтуерна компания. Продажбата на 10 абонамента срещу 1000 абонамента почти няма въздействие върху променливите разходи, но при всеки един от двата случая компанията все още ще трябва да плати скъпи заплати за разработчиците.
  2. Нисък оперативен ливъридж - това е компания, в която фиксираните разходи са сравнително ниски и повечето от разходите идват от променливи разходи. Такава компания има по-малък марж на приноса, но също така трябва да намали обема на продажбите, за да бъде печеливша, тъй като те имат ниски фиксирани разходи. Пример за компания с нисък оперативен ливъридж може да бъде електротехническа компания. Когато клиентът се нуждае от работа, трябва да излезе и да купи материали, за да свърши работата. Цената на доставките отнема част от общата печалба, но компанията не трябва да се тревожи за хубаво голямо скъпо офис пространство в техните фиксирани разходи.

Научете друга бизнес терминология в нашето илюстрирано ръководство за бизнес условия!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/business-terms/оперативен-ливъридж
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ