https://www.storyboardthat.com/bg/business-terms/отгоре
x
Storyboard That Logo

Искате ли да създадете сториборд като този?

Създайте разкадровка

Опитайте Storyboard That!


Разходите са непрекъснати разходи за извършване на бизнес, който не включва труд.

Отгоре Направи си Собствен

Режимът се отнася за постоянните постоянни разходи, които бизнесът трябва да изплати на труда или разходите, пряко свързани с труда. Повечето режийни разходи са фиксирани разходи - което означава, че тези разходи остават постоянни и не се променят в зависимост от бизнес резултатите. Пример за обща фиксирана режийни разходи е наем. Наемът е бизнес разходи, несвързани с труда, и продължава, независимо от бизнес постиженията. Разходите за режийни не е задължително да бъдат фиксирани, те също могат да бъдат полупроменливи. Полупроменлива цена е цената, която ще се осъществи независимо от това, но стойността ще се промени в зависимост от определени фактори. Общ пример за полупроменлива надземна цена е цената на електроенергията. Електрическата компания ще начислява на фирмата основна (фиксирана) цена всеки месец, но размерът на бизнеса, който се начислява върху базата, зависи от количеството използвана електроенергия, което го прави обект на промяна, като по този начин е полупроменлива. Изчисляването на режийните разходи е изключително важно - главно, за да можете да решите колко трябва да плащате за вашия продукт на услугата, за да реализирате печалба и да изградите здравословен бизнес.

Научете друга бизнес терминология в нашето илюстрирано ръководство за бизнес условия!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/business-terms/отгоре
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ