https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въведение-в-геометрията/полигони
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Учениците вече ще са запознати с много, много форми, но може и да не знаят математическите имена. Един прост начин да започнете е да определите дали дадена форма е многоъгълник или не. Многоъгълник е затворена фигура, съставена от най-малко три страни и ъгли. Триъгълници, четириъгълници, петоъгълници, шестоъгълници и т.н. са многоъгълници. Полигоните могат да бъдат странни форми, да имат изпъкнали и вдлъбнати страни и могат да имат произволен брой страни. Всяка форма с извивки или отворени краища НЕ е многоъгълник.

В тази дейност учениците ще преместват форми от шаблон в съответните колони на собствената си история. Интерактивните дъски или проектираните компютърни екрани правят това занимателно занимание в клас, но учениците могат също толкова лесно да работят индивидуално или по двойки на компютър.

Вижте също Polygonia и Roundsville за кратка математическа история.

Полигоните могат да бъдат категоризирани по броя на страните (и следователно ъглите), които имат:

 • Тристранни многоъгълници - триъгълници
 • Четиристранни многоъгълници - четириъгълници
 • Петстранни многоъгълници - петоъгълници
 • Шестостранни многоъгълници - шестоъгълници
 • Седемстранни многоъгълници - шестоъгълници *
 • Осемстранни многоъгълници - осмоъгълници
 • Деветстранни многоъгълници - неагони *
 • Десетстранни многоъгълници - декагони *
 • Единадесетстранни многоъгълници - хендекагони *
 • Дванадесетстранни многоъгълници - додекагони *

* Тези форми не се изискват от общото ядро, но е хубаво имената да са удобни, ако питащите умове искат да знаят.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Сортирайте фигурите, предоставени или в многоъгълник, или в полигон.

 1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
 2. Погледнете формите в първата колона. Проучете техните свойства и как изглеждат.
 3. Плъзнете всички многоъгълници в клетката с надпис „Полигони“.
 4. Плъзнете всички не многоъгълници в клетката, означена с „не многоъгълници“.
 5. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/въведение-в-геометрията/полигони
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ