https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/земни-форми-и-водни-тела/релефна-лексика

Общ Преглед на Дейността


Използването на визуални речникови табла помага на учениците да запазят информацията и да им позволят да покажат това, което знаят по творчески начин. За тази дейност учениците ще създадат карта на паяк, която определя и илюстрира 3-5 вида форми на релефа . Крайният им продукт трябва да има илюстрация, която придружава всяко определение.


Видове форми на земя

Релеф Определение
Каньон Дълбока тясна долина със стръмни страни и често с поток, протичащ през нея
Нос Точка земя, която се простира в морето или езерото
Делта Влажни зони, които се образуват като реки, които изпразват водата и утайката си в друго водно тяло
Пустинен Суха земя с малко растения и малко валежи
Ледник Голямо ледено тяло, бавно движещо се по наклон или долина или разпространяващо се навън по земната повърхност
Остров Площ земя, заобиколена от вода и по-малка от континент
Истъм Тесна ивица земя, свързваща две по-големи земни площи
планина Голямо естествено издигане на земната повърхност, рязко издигащо се от околното ниво; голям стръмен хълм
Полуостров Парче земя, почти заобиколено от вода или стърчащо във водата
Обикновен Широка площ от равнина или подвижна безлесна държава
Плато Широка, равна площ с висока земя
хълм Заоблена височина на земята по-ниска от планината
Дъждовна гора Често тропическа гора с много годишни валежи и много високи вечнозелени дървета с върхове, които образуват непрекъснат слой
Савана Пасища (като в Източна Африка или Северна Южна Америка), съдържащи разпръснати дървета
Блато Площ земя, която е постоянно наситена или пълна с вода
Долина Район на низината между хълмове или планини
Вулкан Отдушник в земната кора, от който излизат разтопена или гореща скала и пара

Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Краен срок:

Цел: Създаване на 3-5-клетъчна карта на паяк, която определя и илюстрира различни форми на релефа.

Инструкции за ученици:

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. В полетата за заглавие посочете релефа, който сте избрали.
  3. В полетата за описание напишете дефиницията на формата на релефа.
  4. Създайте илюстрация за всеки релеф, като използвате подходящи сцени, герои и предмети.
  5. Запазете и изпратете разкадровката.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 3-4

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуално или Партньор

Вид Дейност: Визуални Табла за Речници


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)

Повече Storyboard That

Релефи и Водни Тела
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/земни-форми-и-водни-тела/релефна-лексика
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.