https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/канадско-правителство/лексика

Общ Преглед на Дейността


Важно е учениците да разберат много различни термини, свързани с държавното управление. За тази дейност учениците ще създадат 3-клетъчна табла, изобразяваща и описваща важни речникови термини, свързани с правителството на Канада. Учениците могат да изберат повече от 3 думи по преценка на учителя. По-долу е даден списък с термини, които учениците да изследват и дефинират, или учителите могат да предоставят свои.

Важни условия, които трябва да знаете:

Конституционна монархия: система на управление, при която монарх споделя властта с конституционно организирано правителство.

Демокрация: Форма на управление, при която хората имат властта да избират своите ръководни лидери.

Парламент: Законодателният клон на канадското правителство. Парламентът се състои от монарха, сената и камарата на общините.

Федерално правителство: Централното правителство, което обслужва цялата страна. Те са отговорни за всичко, което влияе на страната като цяло, като данъци, военни, имиграция и търговия със стоки.

Провинциално правителство: Нивото на управление, което обслужва отделни провинции и територии. Те са отговорни за неща като образование, магистрали, здравеопазване и земеделие.

Общинско управление: Нивото на управление, което обслужва отделни градове. Те са отговорни за неща като обществени паркове и библиотеки, обществен транспорт, извозване на боклука и местната полиция и пожарната служба.

Изпълнителен клон: Клонът на правителството, който изпълнява и прилага законите и политиките. Членовете включват монарха, генерал-губернатора, министър-председателя и кабинета.

Законодателен клон: Клонът на правителството, който издава законите. Сред членовете са Сенатът и Камарата на общините.

Съдебен клон: Правителственият клон, който тълкува законите и раздава правосъдие. Този клон се състои от върховни, федерални, военни и провинциални съдилища.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Краен срок:

Цел: Създайте сценарий, който определя и илюстрира термини, свързани с канадското правителство.

Инструкции за ученици:

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Напишете термините в заглавията.
  3. Напишете дефинициите в полетата за описание.
  4. Създайте илюстрация за всяко описание, използвайки точни знаци, предмети и сцени.
  5. Запазете вашата раскадровка.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 5-6

Ниво на Трудност 2 (Подсилване / Развитие)

Вид на Възлагането Индивидуален

Вид Дейност: Визуални Табла за Речници


Повече Storyboard That

Канадско Правителство
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/канадско-правителство/лексика
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.