https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/колония-в-масачузетския-залив/масачузетс-бей-колония
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Паяжините са отличен инструмент, който помага на учениците да организират факти по систематичен и визуален начин. В тази дейност учениците ще изследват колонията на Масачузетския залив и ще създадат карта на паяк, за да покажат наученото. Учениците трябва да изберат да се съсредоточат върху 4-6 от следните: история, градове, индустрии, география, климат, религия, знаехте ли? (няколко забавни / случайни факта), икономика и управление.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте карта на паяк, която включва факти за колонията в Масачузетския залив.

Инструкции за ученици:

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Напишете заглавие във всяка клетка от следното: история, градове, индустрии, география, климат, религия, знаехте ли? (няколко забавни / случайни факта), икономика и управление.
  3. Създайте илюстрация, която представя всяко заглавие, като използвате подходящи сцени, знаци и елементи.
  4. Напишете кратко описание на всяко заглавие / важен термин в пространството под илюстрацията.
  5. Спестявайте често!

Изисквания: Студентите трябва да избират от предоставения списък, освен ако учителят не одобри различен термин.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Рубрика
Опитен
5 Points
Нововъзникващи
3 Points
Начало
1 Points
Обяснение
Описанията са ясни и поне две изречения.
Описанията могат да бъдат разбрани, но са малко неясни.
Описанията са неясни и не са поне две изречения.
Илюстрации
Илюстрациите представят описанията, използвайки подходящи сцени, герои и елементи.
Илюстрациите са свързани с описанията, но са трудни за разбиране.
Илюстрациите не се отнасят ясно към описанията.
Доказателство за Усилие
Работата е добре написана и внимателно обмислена.
Работата показва някои доказателства за усилия.
Работата показва малко доказателства за каквито и да е усилия.
Конвенции
Правописът, граматиката и пунктуацията са предимно правилни.
Правописът, граматиката и пунктуацията са донякъде правилни.
Правописът, граматиката и пунктуацията са предимно неправилни.


Как да преподаваме факти за колонията в Масачузетския залив чрез анализ на първичните източници

1

Въведение в Първичните Източници и Колонията в Масачузетския Залив

Започнете с обяснение на значението на документите от първични източници в историческите изследвания. Дайте примери за първични източници, като дневници, писма, карти и проповеди, и обяснете как те предлагат пряка представа за миналото. Направете кратък преглед на колонията в Масачузетския залив, нейното основаване и нейния исторически контекст. Маркирайте ключови събития и фигури, които учениците ще срещнат в първичните източници.

2

Избор на Първични Документи

Подберете селекция от първоизточници на документи, свързани с колонията в Масачузетския залив. Включете различни видове документи, като дневници на колонисти, писма, религиозни проповеди и официални документи. Раздайте основните източници на документи на ученици или групи. Насърчете ги да разгледат внимателно документите и да си водят бележки по всички важни подробности или теми.

3

Анализ и Тълкуване на Документи

Инструктирайте учениците да анализират документите от първичен източник, като вземат предвид гледната точка на автора, историческия контекст и целевата аудитория на документа. Насърчете ги да задават въпроси относно мотивите и пристрастията на автора. Насочете учениците към обсъждането на историческото значение на документите и как те допринасят за разбирането ни за живота в колонията на Масачузетския залив. Обсъдете всички предизвикателства или неясноти, които срещат.

4

Презентация и Дискусия

Накарайте учениците да представят своите констатации и анализи на първичните изворни документи пред класа. Насърчете ги да споделят ключови прозрения, интересни наблюдения и всякакви исторически въпроси, възникнали по време на техния анализ. Улеснете дискусия в клас, където учениците могат да сравняват и контрастират своите интерпретации на документите. Насърчавайте критичното мислене, като задавате въпроси, които предизвикват предположения и изследват различни гледни точки.

Често задавани въпроси за колонията на залива Масачузетс: фактите

Как могат да се използват сторибордове в преподаването на историята на колонията в залива Масачузетс?

При преподаването на историята на колонията в Масачузетския залив, сторибордовете могат да се използват за визуално представяне на ключови събития, като пристигането на пуританите, изпитанията на вещиците в Салем и икономическите дейности на колонията. Сторибордите помагат на учениците да визуализират исторически събития и тяхната хронология, правейки разказа по-увлекателен и запомнящ се. Те могат да включват надписи, дати и кратки описания, за да предоставят контекст и разбиране.

Какви видове въпроси или дейности обикновено могат да бъдат включени в работните листове по история за колонията в залива Масачузетс?

Съпоставяне на речника: Свържете термини като „теология на завета“ и „предопределение“ с техните определения за разбиране на пуританските вярвания. Хронология: Създайте хронология от основаването на колонията през 1630 г. до изпитанията на вещиците в Салем през 1692 г. Сравнете икономиките: Сравнете риболова и корабостроенето на колонията на залива Масачузетс с друга колония, като отглеждането на тютюн в Джеймстаун. Анализирайте първичните източници: Интерпретирайте откъси от исторически документи, като проповедта на Джон Уинтроп „Град на хълма“. Ролева игра: Дебат за религиозната свобода с ученици, поемащи роли на пуритански лидер и дисидент. Умения за картографиране: Маркирайте ключовите местоположения на колонията, търговските пътища и индианските територии на карта. Причина и следствие: Обяснете причините и последиците от конфликти като войната Pequot. Есета: Напишете как пуританските вярвания са оформили ежедневието, законите и социалната структура в колонията.

Как учителите могат да използват работни листове, за да насърчат критичното мислене и анализ на първоизточници на документи от историята на колонията?

Учителите могат да насърчат критично мислене и анализ на първични документи от колонията в Масачузетския залив чрез: Избиране на подходящи първични изворни материали като писма, дневници или закони от периода. Разработване на въпроси, които подтикват учениците да изследват авторството, контекста и целта на източника. Насърчаване на учениците да идентифицират пристрастието, гледната точка и основните мотивации в източниците. Насърчаване на дискусии или писмени отговори, които карат учениците да правят заключения, да правят връзки и да разсъждават върху по-широкото историческо значение на документите. Осигуряване на насоки и скеле, ако е необходимо, като постепенно помага на учениците да станат по-компетентни в анализирането на първичните източници и извличането на информирани заключения за историята на колонията.
Присвояване на Изображения
  • 205539 • 12019 • Разрешително Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/колония-в-масачузетския-залив/масачузетс-бей-колония
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ