https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/минало-време/кола-гар-зар-глаголи

Общ Преглед на Дейността


Дейност Включва: основен до междинен речник


Категорията -CAR, -GAR, -ZAR на preterite е наистина подмножество от редовната категория -AR. Тези глаголи, които завършват в -car, -gar или -zar като sacar, llegar и almorzar, са свързани с редовните -AR завършвания. Единственото изключение тук е, че формулярът йо има правописна промяна. Промените са, че йо -quе, за -гогровете е -gué, а за -zar глаголите е -cé. Тъй като другите форми на тези глаголи са редовни, тази дейност на сценарий само се фокусира върху практикуването на нередовната йо форма. Моделът включва само един пример за всеки от тях, но учениците създават поне два примера за всяка колона. Всяка клетка трябва да включва оригинално изречение, използващо йо формата на избрания глагол и сцена, илюстрираща присъдата на ученика. Прикачете учениците да добавят заглавни блокове за инфинитивните глаголи и бележка за настъпващата промяна някъде в клетките (например -car → -qué).Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 1 (Въвеждане / усилване)

Вид на Възлагането Индивидуален


Повече Storyboard That

Испански Претрийт
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/минало-време/кола-гар-зар-глаголи
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.