https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/области-на-уелнес/въздействие-върху-себе-си
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Признаването на важността на здравето понякога идва от виждането на дългосрочното въздействие на ниските нива. Накарайте студентите да създават визуализация на някои дългосрочни въздействия от ниски нива на здраве. Това ще засили значението на балансирането на всички аспекти и ще им позволи да продължат да разсъждават върху собственото си благосъстояние.

В тази дейност учениците ще продължат да използват разказването на саморазмисъл, създадено от тях. Но този път те ще илюстрират дългосрочните въздействия от ниските нива на уелнес. Студентите трябва да обмислят какво може да се случи, ако пренебрегнат и не засилят областите, които определиха като ниски. Завършвайки това упражнение, студентите се надяваме да бъдат мотивирани да се съсредоточат върху балансирането на всяко ниво на уелнес.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Студентски инструкции

Създайте сценария, визуализиращ дългосрочното въздействие на ниските нива на уелнес.


  1. Копирайте своя сценарий от предишната дейност
  2. Изтрийте всичко в клетките освен диаграмата.
  3. Накрая създайте визуално представяне, което показва дългосрочните въздействия на вашите най-ниски нива на уелнес.
  4. Заглавете всяка клетка със специфичната област на уелнес. Освен това добавете кратко изречение, което подсилва дългосрочното въздействие на ниските нива на лична уелнес.
  5. Запишете и изпратете задачата. Уверете се, че използвате падащото меню, за да го запазите под заглавието на заданието.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Въздействие на Ниските Нива на Здраве
Студентите ще създадат сценарий, който визуализира и обяснява въздействието от ниските нива на здраве.
Опитен Нововъзникващи Начало
Визуализация на Нивата
Обяснението на трите най-ниски нива използва примерен текст, за да опише детайлите на всяка област на уелнес. Описанието ефективно информира читателя защо лицето има тази оценка.
Обяснението на трите най-ниски нива използва подходящ текст, за да опише детайлите на всяка област на уелнес. Описанието информира читателя защо лицето има тази оценка.
Описанието не информира читателя защо лицето има тази оценка.
Ниски Нива на Въздействие Върху Здравето
Клетката използва примерни сцени, герои и текст, подходящи за училище, за да предаде три лични въздействия на ниските нива на здраве.
Клетката използва адекватни сцени, герои и текст, подходящи за училище, за да предаде две лични въздействия на ниските нива на здраве.
Клетката използва неподходящи сцени, герои и текст, за да предаде личните въздействия на ниските нива на здраве. Ученикът не успява да предаде повече от две въздействия.
Структура и Граматика
Историята включва заглавия, които показват областите на уелнес. Има малко или никакви граматически или правописни грешки.
Историята включва заглавия, които показват областите на уелнес. Има някои граматически или правописни грешки.
Историята не включва правилни заглавия, които показват областите на уелнес. Има много граматически или правописни грешки.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/области-на-уелнес/въздействие-върху-себе-си
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ