https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/прокламация-за-еманципация/обосновка

Общ Преглед на Дейността


В тази дейност учениците ще анализират и синтезират откъси от Прокламацията за еманципация, като използват три-колонна Т-диаграма. За да се анализира документът като цяло, учениците ще предоставят откъс или директна цитат в една колона, това, което смятат, че откъсването може да означава във втората колона, и съвременна интерпретация на откъса в последната колона. Организацията на графиката ще позволи на учениците да свържат не само смисъла на документа, но и собствената си интерпретация на откъса. Това е от решаващо значение при анализирането и синтезирането на първични текстове и ви позволява да видите колко добре учениците разбират документа.


Разширена дейност

Накарайте учениците да напишат собствената си версия на Прокламацията за еманципация от тази дейност, според собствените си думи. Накарайте ги да повторят логиката и смисъла, но в съвременния език. Това ще позволи на учениците да свържат и асоциират основни концепции и теми в документа със своите собствени стилове на учене.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Учебни инструкции

Създайте сценарий със съвременни интерпретации на Прокламацията за еманципация.

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. В първата колона въведете откъси или кавички, които сте избрали.
  3. Във втората колона опишете обосновката на цитата.
  4. В третата колона преформулирайте цитата в съвременната терминология.
  5. Създавайте илюстрации за всяка клетка, като използвате подходящи сцени, символи и елементи.
  6. Запазете и изпратете своята сценария.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуален

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/прокламация-за-еманципация/обосновка
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.