https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/проучване-на-романа/настройка
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Обстановката на една история е мястото и времевата рамка или къде и кога е на историята. Настройките често играят решаваща роля в историята, тъй като влияят на героите, техните мотивации и действията им. Настройката може също да включва околната среда, като времето или социалните и политически фактори в рамките на периода от време както на местно, така и на глобално ниво.

Учениците могат да създадат диаграма на настройките, за да идентифицират времето и мястото на историята , което им позволява да получат по-задълбочено разбиране на героите и тяхната ситуация. Ако дадена история има множество настройки или периоди от време, те също могат да обяснят как тези промени влияят на героите и сюжета.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте сценарий, идентифициращ настройката в книгата.

Инструкции за студенти:

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Определете времето и мястото за историята.
  3. Добавете подходящи сцени, елементи, текстови текстове и т.н., за да илюстрирате всеки аспект на настройката.
  4. Напишете описание за всяка клетка.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Настройване на Карта № 1
Оценявайте картата си за настройка, като използвате критериите, посочени в рубриката по-долу.
Опитен
20 Points
Развиваща
15 Points
Начало
10 Points
Настройка Описание
Студентът ефективно описва настройката, като идентифицира мястото, времето и атмосферата.
Студентът описва два елемента от настройката.
Студентът описва само един аспект от обстановката.
Ролята на Настройката
Студентът ефективно идентифицира как настройката допринася за развитието на сюжета, героите, настроението и темата.
Студентът е в състояние да определи как настройката допринася за развитието на два аспекта на романа: сюжет, герои, настроение или тема.
Студентът е в състояние да определи как настройката допринася за развитието на един аспект от романа: сюжет, символи, настроение или тема.
Смяна на Настройките
Студентът идентифицира как настройката се измества и ефекта, който тази промяна оказва върху сюжета, характера, настроението и развитието на темата.
Студентът е в състояние да определи как се променя настройката и ефекта, който тази промяна оказва върху два аспекта на развитието на романа (сюжет, характер, настроение или тема).
Студентът е в състояние да определи как се променя настройката и ефекта, който тази промяна оказва върху един аспект от развитието на романа (сюжет, характер, настроение или тема).
Външен вид
Крайният продукт съдържа точни визуални изображения на настройките и знаците.
Крайният продукт демонстрира усилие за точно представяне на настройките и знаците, въпреки че някои аспекти са объркващи и / или неточни.
Крайният продукт съдържа неподходящи изображения.
Правопис, Граматика, Пунктуация
Крайният продукт не съдържа правописни, пунктуационни и граматически грешки.
Крайният продукт съдържа до три грешки в правописа, пунктуация или граматика, които не променят смисъла на текста.
Крайният продукт съдържа повече от три грешки в правописа, пунктуацията или граматиката.


Как да Помогнете на Учениците да Създадат Среда за Своите Проекти за Писане на Истории

1

Говорете за Значението на Настройката

Започнете, като очертаете причините, поради които обстановката е толкова важна в разказа. Говорете за това как едно добре проектирано място може да задвижи сюжета, да определи тона и да привлече читателите в разказа. Учителите могат да споделят някои примери с учениците за това как една обстановка може да направи или развали историята и да обсъдят настройките на любимите си истории.

2

Проведете Сесия за Мозъчна Атака

Организирайте сесия за мозъчна атака, за да създадете сюжетна линия, както и идеи за обстановка. Учениците трябва да бъдат насърчавани да разглеждат други епохи, местоположения и вселени. Насърчете ги да мислят за места, които допълват вида, посланието и настроението, което искат да изобразят чрез своите истории. Помолете учениците първо да решат сюжетната линия и след това бавно да работят за разработването на други елементи от разказа.

3

Помислете за Мястото и Времето

Помогнете на учениците да си представят миналото, настоящето или бъдещето на историята, както и дали се развива в реален свят или в измислено място. Учителите могат да запознаят учениците с различни измислени и неизмислени среди, за да ги вдъхновят. Учениците могат да използват тези примери, ако допълват своите сюжетни линии.

4

Изследователска Основа и Факти

В зависимост от сюжета на учениците, помолете ги да проучат избраната от тях среда. Например, ако историята се развива през 1800 г. и учениците искат да покажат реалистично общество, тя трябва да описва подобен начин на живот на хората от онова време. Ако учениците изберат измислена обстановка, те могат да използват въображението си и свободно да изразят творчеството си.

5

Споделяйте и Обсъждайте

Дайте възможност на учениците да представят своята завършена работа. Четения, разговори или изложби могат да се използват за това. Осигурете на учениците положителна обратна връзка и думи на мотивация и ги помолете да споделят своя опит с дейността и да обсъдят всичко ново, което са научили.

Често Задавани Въпроси Относно Анализа на Обстановката в Роман

Защо е изключително важно да се изследва действието на романа и как това може да помогне на учениците да разберат романа по по-добър начин?

Анализът на обстановката е от съществено значение, защото дава на историята контекстуален фон. Той добавя към общата атмосфера на романа, влияе върху поведението на героите и задава тона. Разбирането и оценката на историята от читателите се подобряват, когато са наясно с обстановката.

Може ли в един роман да има различни сцени?

Наистина, действието на романа може да се промени с напредването му. Някои истории имат герои, които пътуват до нови места или преминават през смени на периоди от време. Тези промени в настройката често съответстват на промени в историята или растежа на героите.

Повече Storyboard That

Проучване на Романа
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/проучване-на-романа/настройка
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ