https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/семеен-речник/семейни-профили

Общ Преглед на Дейността


Въз основа на последната сюжетна дейност "Family Vocabulary" тази дейност на сценарий описва всеки член на избраното семейство по-подробно. Тук студентът трябва да постави семейния речник в контекста, както и да опише физическите атрибути на всеки член и какво обича да прави. Тази дейност помага на учениците да преглеждат преди това научен материал като gustar , ser , речник на активността и прилагателни личности. Той също така осигурява забавна възможност за тях да търсят и да научат нови термини.

За тази сценария учениците трябва да изберат оформлението на мрежата. В първата колона студентите ще поставят един член на семейството, от чиято перспектива ще бъдат описани другите взаимоотношения. Всяка следваща заглавие на колоната трябва да посочва отношенията в колоната като свързани с член на семейството в най-лявата колона. Във всяка клетка учениците трябва да включват текстови мехурчета, които членовете на семейството да представят, включително и връзката им с члена в първата колона.

Учениците също ще напишат кратки описания на личността и физическите атрибути на първо лице за всяка клетка. Последният раздел във всяка клетка е за сметка на първо лице за хобита на члена на семейството. След завършване на този разказ, учениците ще имат възможността да общуват с членовете на семейството си и да практикуват този речник от различни гледни точки. Също така те ще са прегледали предишните уроци по асоциативен начин.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Референтен План на Урока

Ниво на Степен 6-12

Ниво на Трудност 1 (Въвеждане / усилване)

Вид на Възлагането Индивидуално или Партньор

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/семеен-речник/семейни-профили
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.